Защищены интересы поручителя на 4 649 472 грн.

В декабре 2015 г. в АБ «Юрконсалт» обратилась поручитель по кредитному договору, объяснив что умер ее муж, который был должником по кредиту. После смерти мужа Банк подал иск к поручителю на сумму  4 649 472 грн.

Нами был подан иск о признании поруки прекратившейся в связи с смертью должника, указаны следующие доводы.

 

10.03.2015 г. решением суда наш иск был удовлетворен, поручительство признано прекращенным.

Державний герб України

Справа № 335/13559/15-ц   2/335/585/2016

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2016 року                                                    м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Гашук К.В., при секретарі Лєдовій А.С., розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Надра в особі Запорізького регіонального управління про визнання договору поруки припиненим, —

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2015 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ПАТ КБ „Надра в особі Запорізького регіонального управління про визнання договору поруки припиненим.

В обґрунтування позову позивач зазначила, що 18.03.2008 року між ВАТ КБ „Надра та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 226/П/99/2008-840, за яким позичальнику видано кредитні кошти в сумі 92115,79 доларів США.

В забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором, 18.03.2008 року між ВАТ „КБ „Надра та ОСОБА_1 укладено договір поруки № 226/Р/99/2008-840, за умовами якого позивач взяла на себе солідарний із позичальником ОСОБА_2 обовязок виконання зобовязання за кредитним договором.

22.12.2011 року ОСОБА_2 помер, у звязку із чим зобовязання боржника ОСОБА_1 за кредитним договором є припиненими.

Проте, не зважаючи на припинення поруки, в жовтні 2015 року Банк звернувся до ОСОБА_1 з позовними вимогами про стягнення заборгованості за кредитним договором, як з поручителя, що порушує її права, у звязку з цим позивач просить суд визнати припиненим договір поруки № 226/П/99/2008-840 від 18.03.20018 року, укладений між ВАТ КБ „Надра, правонаступником якого є ПАТ КБ „Надра та ОСОБА_1

В судове засідання позивач не зявилась, представник позивача ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні позовних вимог наполягає.

Представник відповідача ПАТ КБ „Надра в судове засідання не зявився, про день і час слухання справи повідомлений у встановленому законом порядку, заяви про відкладення розгляду справи та про розгляд справи за його відсутності, як і заперечень проти позову, до суду не надходило.

Додатково:  Отменено заочное решение в пользу ПАТ "ВиЕйБи Банк" на сумму более 1 000 000 грн.

Згідно ч. 4 ст. 169, ч. 1 ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення.

Суд визнає повторну неявку відповідача у судове засідання неповажною та вважає за можливе розглянути справу за його відсутністю на підставі наявних доказів, які є достатніми для постановлення рішення, та ухвалення заочного рішення, проти чого не заперечує представник позивача.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, з урахуванням заяви представника позивача про слухання справи за його відсутністю, у звязку з неявкою у судове засідання відповідача ПАТ КБ „Надра, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали цивільної справи у сукупності, суд вважає, позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

     Судом встановлено, що 18.03.2008 року між ВАТ КБ „Надра, правонаступником якого є ПАТ КБ „Надра та ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 226/П/99/2008-840.

З метою забезпечення виконання зобовязань за вказаним договором, 18.03.2008 року між ВАТ КБ „Надра, правонаступником якого є ПАТ КБ „Надра та ОСОБА_1 укладено договір поруки, відповідно до умов якого остання взяла на себе зобовязання перед кредитором відповідати за зобовязаннями боржника ОСОБА_2, які виникають з умов кредитного договору № 226/П/99/2008-840 від 18.03.2016 року в повному обсязі цих зобовязань.

22.12.2011 року ОСОБА_2, який є боржником за кредитним договором, помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії І-ЖС № 223827, виданим 23.12.2011 року Запорізьким міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Запорізькій області.

Відповідно до ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку. У разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки, відповідно до ст. 554 ЦК України.

Додатково:  Признание недействительным договора поручительства, заключенным с ПАТ "Райффайзен банк Аваль".

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобовязання, а також у разі зміни зобовязання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Відповідно до статті 598 ЦК України, зобовязання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобовязання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 607 ЦК України, зобовязання припиняється неможливістю його виконання у звязку з обставиною за яку жодна із сторін не відповідає.

У відповідності до ст. 608 ЦК України, зобовязання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно повязаним з його особою і у звязку з цим не може бути виконано іншою особою.

Як вбачається із пункту 32 Постанови № 5 від 30.03.2012 року „Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин, у випадку смерті боржника/позичальника, за наявності поручителя, останній приймає на себе зобовязання відповідати за виконання кредитного договору за боржника (статті 553 — 554 ЦК України), а також за будь-якого боржника в разі переводу боргу чи смерті боржника, якщо таке зазначено у договорі поруки.

Відповідно до статті 523 ЦК України, порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобовязання новим боржником, а згідно зі статтею 607 ЦК України зобовязання припиняється неможливістю його виконання у звязку з обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає.

Таким чином, на поручителя може бути покладено відповідальність за порушення боржником обовязку щодо виконання зобовязання за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового боржника, зафіксоване в тому числі у договорі поруки.

Згідно з вимогами ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненнями фізичних чи юридичних осіб, поданими відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Додатково:  Прекращена порука с ООО "Порше Мобилити" на сумму 370 000,00 грн.

У відповідності до ст. ст. 10, 60 ЦПК України, кожна сторона зобовязана довести ті обставини на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Як вбачається зі змісту позову, позивач у звязку зі смертю боржника просила суд визнати припиненим договір поруки від 18.03.2008 року, укладений між нею та ВАТ КБ „Надра з метоюзабезпечення виконання зобовязань ОСОБА_2 за кредитним договором № 226/П/99/2008-840 від 18 березня 2008 року, що свідчить про те, що поручитель не надає згоду на забезпечення виконання зобовязання новим боржником, в тому числі і спадкоємцем, у звязку з чим позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 197, 208, 209, 212, 214, 215, 224-226 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Надра в особі Запорізького регіонального управління про визнання договору поруки припиненим задовольнити.

Визнати припиненим договір поруки від 18 березня 2008 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк „Надра, правонаступником якого є ПАТ Комерційний банк „Надра, та ОСОБА_1 на забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_2 за кредитним договором № 226/П/99/2008-840 від 18 березня 2008 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги у 10-денний строк з дня отримання копії рішення суду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя:                                                                                                           К.В. Гашук

[/accordion]