Захищено інтереси поручителя на 4 млн грн.

➡️ До нашого бюро звернулася клієнтка, яка була поручителем за кредитним договором, пояснивши, що її чоловік, який був боржником по кредиту, помер.

🆘 Після смерті чоловіка Банк звернувся до суду з позовом до поручителя на суму 4 649 472 грн.

😎 Ми подали позов про визнання застави припиненою у зв’язку зі смертю боржника, зазначено, що поручитель не несе відповідальності за договором поруки в разі заміни боржника без його згоди. А заміна боржника відбувається в разі його смерті.

✅ Рішенням суду наш позов було задоволено, поруку визнано припиненою. Апеляцію банк не подавав.

Текст судового рішення:

Справа N 335/13559/15-ц 2/335/585/2016

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2016 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Гашук К.В., при секретарі Лєдовій А.С., розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Надра в особі Запорізького регіонального управління про визнання договору поруки припиненим, -

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2015 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ПАТ КБ "Надра в особі Запорізького регіонального управління про визнання договору поруки припиненим.

В обґрунтування позову позивач зазначила, що 18.03.2008 року між ВАТ КБ "Надра та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір N 226/П/99/2008-840, за яким позичальнику видано кредитні кошти в сумі 92115,79 доларів США.

В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором, 18.03.2008 року між ВАТ "КБ "Надра та ОСОБА_1 укладено договір поруки N 226/Р/99/2008-840, за умовами якого позивач взяла на себе солідарний із позичальником ОСОБА_2 обов'язок виконання зобов'язання за кредитним договором.

22.12.2011 року ОСОБА_2 помер, у зв'язку із чим зобов'язання боржника ОСОБА_1 за кредитним договором є припиненими.

Проте, не зважаючи на припинення поруки, в жовтні 2015 року Банк звернувся до ОСОБА_1 з позовними вимогами про стягнення заборгованості за кредитним договором, як з поручителя, що порушує її права, у зв'язку з цим позивач просить суд визнати припиненим договір поруки N 226/П/99/2008-840 від 18.03.20018 року, укладений між ВАТ КБ "Надра, правонаступником якого є ПАТ КБ "Надра та ОСОБА_1

В судове засідання позивач не з'явилась, представник позивача ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні позовних вимог наполягає.

Представник відповідача ПАТ КБ "Надра в судове засідання не з'явився, про день і час слухання справи повідомлений у встановленому законом порядку, заяви про відкладення розгляду справи та про розгляд справи за його відсутності, як і заперечень проти позову, до суду не надходило.

Згідно ч. 4 ст. 169, ч. 1 ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення.

Суд визнає повторну неявку відповідача у судове засідання неповажною та вважає за можливе розглянути справу за його відсутністю на підставі наявних доказів, які є достатніми для постановлення рішення, та ухвалення заочного рішення, проти чого не заперечує представник позивача.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, з урахуванням заяви представника позивача про слухання справи за його відсутністю, у зв'язку з неявкою у судове засідання відповідача ПАТ КБ "Надра, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали цивільної справи у сукупності, суд вважає, позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 18.03.2008 року між ВАТ КБ "Надра, правонаступником якого є ПАТ КБ "Надра та ОСОБА_2 укладено кредитний договір N 226/П/99/2008-840.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором, 18.03.2008 року між ВАТ КБ "Надра, правонаступником якого є ПАТ КБ "Надра та ОСОБА_1 укладено договір поруки, відповідно до умов якого остання взяла на себе зобов'язання перед кредитором відповідати за зобов'язаннями боржника ОСОБА_2, які виникають з умов кредитного договору N 226/П/99/2008-840 від 18.03.2016 року в повному обсязі цих зобов'язань.

22.12.2011 року ОСОБА_2, який є боржником за кредитним договором, помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії І-ЖС N 223827, виданим 23.12.2011 року Запорізьким міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Запорізькій області.

Відповідно до ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки, відповідно до ст. 554 ЦК України.

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Відповідно до статті 598 ЦК України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 607 ЦК України, зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною за яку жодна із сторін не відповідає.

У відповідності до ст. 608 ЦК України, зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути виконано іншою особою.

Як вбачається із пункту 32 Постанови N 5 від 30.03.2012 року "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин, у випадку смерті боржника/позичальника, за наявності поручителя, останній приймає на себе зобов'язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника (статті 553 - 554 ЦК України), а також за будь-якого боржника в разі переводу боргу чи смерті боржника, якщо таке зазначено у договорі поруки.

Відповідно до статті 523 ЦК України, порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником, а згідно зі статтею 607 ЦК України зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає.

Таким чином, на поручителя може бути покладено відповідальність за порушення боржником обов'язку щодо виконання зобов'язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового боржника, зафіксоване в тому числі у договорі поруки.

Згідно з вимогами ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненнями фізичних чи юридичних осіб, поданими відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

У відповідності до ст. ст. 10, 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Як вбачається зі змісту позову, позивач у зв'язку зі смертю боржника просила суд визнати припиненим договір поруки від 18.03.2008 року, укладений між нею та ВАТ КБ "Надра з метоюзабезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_2 за кредитним договором N 226/П/99/2008-840 від 18 березня 2008 року, що свідчить про те, що поручитель не надає згоду на забезпечення виконання зобов'язання новим боржником, в тому числі і спадкоємцем, у зв'язку з чим позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 197, 208, 209, 212, 214, 215, 224-226 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Надра в особі Запорізького регіонального управління про визнання договору поруки припиненим задовольнити.

Визнати припиненим договір поруки від 18 березня 2008 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк "Надра, правонаступником якого є ПАТ Комерційний банк "Надра, та ОСОБА_1 на забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_2 за кредитним договором N 226/П/99/2008-840 від 18 березня 2008 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги у 10-денний строк з дня отримання копії рішення суду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: Гашук К.В.