Защищены интересы клиента в споре с банком ПУМБ о выселении из залоговой квартиры

Покупка предмета ипотеки даже частично за счет средств должника является основанием для отказу банку в иске о выселении должника и членов его семьи из квартиры, без предоставления иного жилья.

Существовала разная судебная практика Верховного суда, относительно выселения должника из предмета ипотеки, если покупка жилья осуществлялась частично за его деньги заемщика.

В нашем деле Объединенная палата ВС встала на сторону заемщика, данную практику теперь можно использовать в спорах с банками.

Постанова

Іменем України

12 квітня 2021 року

м. Київ

справа N 310/2950/18

провадження N 61-16820сво19

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду:

судді-доповідача – Висоцької В.С.

суддів: Гулька Б.І., Луспеника Д.Д., Синельникова Є.В.,

Фаловської І.М., Червинської М.Є.,

розглянув справу за позовом акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк” до ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в своїх інтересах

та в інтересах малолітніх дітей ОСОБА_3

та ОСОБА_4, третя особа – орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради, про виселення без надання іншого житлового приміщення, зняття

з реєстраційного обліку, за касаційною скаргою акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк” на рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 18 квітня 2019 року в складі судді Прінь І.П. та постанову Запорізького апеляційного суду від 13 серпня 2019 року в складі колегії суддів: Дашковської А.В., Кочеткової І.В., Кримської О.М.,

учасники справи:

позивач – акціонерне товариство “Перший Український Міжнародний Банк”,

відповідачі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в своїх інтересах та в інтересах малолітніх дітей ОСОБА_3 та ОСОБА_4,

представник ОСОБА_1 – Працевитий Геннадій Олександрович,

третя особа – Орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради,

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Короткий зміст позовних вимог

У травні 2018 року акціонерне товариство “Перший Український Міжнародний Банк” (далі – АТ “ПУМБ”, банк) звернулося до суду

з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в своїх інтересах та в інтересах малолітніх дітей ОСОБА_3 та

ОСОБА_4, третя особа – Орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради, про виселення без надання іншого житлового приміщення, зняття з реєстраційного обліку.

Позовна заява мотивована тим, що за умовами кредитного договору, укладеного 01 липня 2008 року між АТ “ПУМБ” і ОСОБА_1, остання отримала кредит у розмірі 51 000,00 доларів США, зі сплатою 13,99 % річних, строком до 01 липня 2028 року для придбання нерухомості, а саме: трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1.

Того самого дня, між банком та ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки, відповідно до умов якого остання передала придбану

нею квартиру в іпотеку на забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.

У зв’язку із невиконанням позичальником зобов’язань за кредитним договором, банк, на підставі умов договору іпотеки звернув стягнення

на предмет іпотеки в порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про іпотеку”, і зареєстрував своє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що 30 березня 2018 року відповідним листом повідомив позичальника та запропонував

їй протягом 14 днів звільнити житло.

Позивач указував, що проживання та реєстрація у квартирі відповідачів перешкоджає йому здійснювати своє право власника. Посилаючись

на статті 317321391 ЦК України, позивач просив виселити відповідачів

з квартири відповідачів без надання іншого житлового приміщення,

зі зняттям з реєстраційного обліку.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області

від 18 квітня 2019 року у задоволенні позову АТ “ПУМБ” відмовлено.

Рішення суду першої інстанції, з посиланням на статтю 40 Закону України “Про іпотеку”статтю 109 ЖК Української РСР, мотивоване тим,

що відповідачі не підлягають виселенню без надання іншого житла, оскільки спірна квартира передавалась в іпотеку, була придбана як за кредитні, так і за власні кошти іпотекодавця, про що зазначено

у договорі купівлі-продажу квартири.

При цьому суд послався на відповідну судову практику Верховного Суду України.

Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції

Постановою Запорізького апеляційного суду від 13 серпня 2019 року апеляційну скаргу АТ “ПУМБ” залишено без задоволення. Рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 18 квітня 2019 року залишено без змін.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що судом першої інстанції судом з дотриманням вимог статей 89263 ЦПК України дана належна оцінка доказам у справі, вірно встановлений характер спірних правовідносин і обґрунтовано зроблено висновок про наявність правових підстав для відмови у задоволенні позову. Суд також посилався на відповідну судову практику Верховного Суду України.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У касаційній скарзі, поданій у вересні 2019 року, АТ “ПУМБ” просить скасувати ухвалені у справі судові рішення та ухвалити у справі нове рішення про задоволення позовних вимог, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального та процесуального права.

Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Касаційна скарга мотивована тим, що суди дійшли помилкового висновку, що спірна квартира придбана не за кредитні гроші, оскільки придбана саме завдяки кредиту й передана в іпотеку, у зв’язку

з чим помилково застосували частину другу статті 109 ЖК

Української РСР. Вказаний спір має виключну правову проблему, оскільки саме від тлумачення терміну “житла, придбаного за кредитні кошти” залежить застосування норми статті 109 ЖК Української РСР,

у зв’язку з чим просить передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Доводи інших учасників справи

16 березня 2021 року від адвоката Працевитого Г.О., який діє

в інтересах ОСОБА_1, надійшли письмові пояснення на касаційну скаргу, у яких заявник заперечив проти доводів касаційної скарги. Також наголосив на тому, що рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 11 липня 2019 року у справі N 310/2400/18 скасовано реєстрацію права власності на спірне приміщення

за АТ “ПУМБ”.

Інші учасники справи відзиву щодо вимог і змісту касаційної скарги до суду не направили.

Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду у складі судді Касаційного цивільного суду

від 17 вересня 2019 року відкрито провадження у справі, справу витребувано з суду першої інстанції.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 січня 2021 року справу передано

на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 лютого 2021 року справу за позовом АТ “ПУМБ” до ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в своїх інтересах

та в інтересах малолітніх дітей ОСОБА_3 та ОСОБА_4, третя особа – орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради, про виселення без надання іншого житлового приміщення, зняття з реєстраційного обліку, прийнято до розгляду.

Мотиви передачі справи на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Передаючи справу на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду виходила із того, що згідно з положеннями частини першої статті 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Частиною першою статті 321 ЦК України встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Положеннями статті 391 ЦК України визначено, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування

та розпорядження своїм майном.

Відповідно до положень статей 3940 Закону України “Про іпотеку” звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок

чи житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців,

за винятком наймачів та членів їх сімей. Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців

за наявності підстав, передбачених законом, якщо предметом іпотеки

є житловий будинок або житлове приміщення. Виселення проводиться

у порядку, встановленому законом.

Згідно з положеннями частини другої статті 109 ЖК Української РСР громадянам, яких виселяють з жилих приміщень, одночасно надається інше постійне жиле приміщення, за винятком виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду.

Відповідно до частини четвертої статті 263 ЦПК України при виборі

і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені

в постановах Верховного Суду.

У постанові від 10 жовтня 2018 року у справі N 305/388/17 (провадження N 61-37226св18) Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку,

що суди правильно задовольнили позов про виселення відповідачів

без надання іншого житла, оскільки в іпотеку передано житловий будинок, який придбано на підставі договору купівлі-продажу

від 27 квітня 2007 року та який придбано за рахунок отриманих кредитних коштів. Доводи касаційної скарги про те, що відповідно

до частини другої статті 109 ЖК Української РСР неможливо виселити осіб без надання іншого жилого приміщення, у разі якщо в іпотеку передане житло, яке не було придбане за рахунок отриманих кредитних коштів є безпідставними, оскільки суди встановили, що іпотечне житло було придбано за іпотечні кошти, а відтак, дійшли правильного висновку про виселення відповідачів без надання іншого житла.

У постанові від 20 лютого 2019 року у справі N 334/7331/15-ц (провадження N 61-15007св18) Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду погодився

з рішенням суду першої інстанції про те, що відповідно до положень статті 40 Закону України “Про іпотеку” і статті 109 ЖК Української РСР відповідачі, які у добровільному порядку не звільнили житловий будинок, придбаний за рахунок кредитних коштів, на який рішенням суду звернено стягнення у рахунок погашення кредитної заборгованості, підлягають виселенню в судовому порядку.

Таким чином, у справах N 305/388/17 та N 334/7331/15-ц Верховний Суд, установивши, що в іпотеку передано нерухоме майно, придбане

не лише за кредитні кошти, а й за особисті кошти іпотекодавця,

з посиланням на статтю 40 Закону України “Про іпотеку”

та статтю 109 ЖК Української РСР, зробив висновок про наявність правових підстав для виселення відповідачів без надання іншого житла.

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду погодилась з таким висновком, виходячи з того, що за змістом положень статей 39-40 Закону України “Про іпотеку” та статті 109 ЖК Української РСР виселення з предмета іпотеки без надання іншого житла можливе у випадку придбання житлового приміщення,

яке є предметом іпотеки, повністю або частково за рахунок кредитних коштів, незалежно від того, що інша частина такого приміщення була придбана за рахунок власних коштів іпотекодавця або належала йому

до укладення договору іпотеки. У такому випадку при укладенні кредитного та іпотечного договорів позичальник та іпотекодавець усвідомлюють наслідки, які можуть настати при невиконанні

або порушенні ними своїх зобов’язань за договорами, у вигляді виселення з предмета іпотеки без надання іншого житла. Інше тлумачення наведених норм матеріального права відкриває позичальнику за кредитним договором та іпотекодавцю можливість недобросовісного здійснення своїх прав та порушення зобов’язань

за вищевказаними договорами, оскільки в такому випадку внесення

в рахунок оплати придбаного за кредитні кошти приміщення будь-якої, навіть незначної частини власних коштів або наявність у власності іпотекодавця будь-якої, хоча б незначної частини приміщення,

що є предметом іпотеки, унеможливить для іпотекодержателя повноцінно розпорядитися предметом іпотеки. Тобто за таких обставин буде знівельовано мету і сутність права іпотекодержателя задовольнити забезпечену іпотекою вимогу у спосіб, передбачений законом.

Водночас, у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 жовтня 2019 року

у справі N 640/14765/15-ц (провадження N 61-27871св18), Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 липня 2019 року у справі N 727/10734/16-ц (провадження N 61-25745св18) та Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 01 серпня 2019 року у справі N 725/5032/18 (провадження N 61-11023св19)

щодо застосування статей 39-40 Закону України “Про іпотеку”

та статті 109 ЖК Української РСР зроблено висновок про неможливість виселення відповідачів у разі, якщо в іпотеку передано нерухоме майно, придбане не лише за кредитні кошти, а й за особисті кошти іпотекодавця.

Так, у постанові від 30 жовтня 2019 року у справі N 640/14765/15-ц (провадження N 61-27871св18) Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вказав, що в разі звернення стягнення на іпотечне майно в судовому порядку

та ухвалення судового рішення про виселення мешканців з іпотечного майна, яке придбане не за рахунок кредитних коштів, підлягають застосуванню як положення частини другої статті 39 та/або частини першої статті 40 Закону України “Про іпотеку”, так і частини другої

статті 109 ЖК Української РСР. Особам, яких виселяють із житлового будинку (житлового приміщення), що є предметом іпотеки і придбаний

не за рахунок кредиту, забезпеченого іпотекою цього житла, при зверненні стягнення на предмет іпотеки в судовому порядку одночасно надається інше постійне житло. При цьому, за положенням частини другої статті 109 ЖК Української РСР постійне житло вказується

в рішенні суду. При виселенні з іпотечного майна, придбаного

не за рахунок кредиту і забезпеченого іпотекою цього житла в судовому порядку, відсутність постійного житлового приміщення, яке має бути надане особі одночасно з виселенням, є підставою для відмови

в задоволенні позову про виселення. Виселення громадян з іпотечного майна, придбаного за рахунок кредитних коштів, є підставою для надання цим громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання (частина четверта статті 109 ЖК

Української РСР).

У постанові від 08 липня 2019 року у справі N 727/10734/16-ц (провадження N 61-25745св18) Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду погодився

з висновком суду про відмову в задоволенні позову, оскільки квартира, яка передана відповідачем банку в іпотеку, придбана не лише за рахунок кредитних коштів, а й з власні кошти, тому виселення без надання іншого житлового приміщення неможливо.

У постанові від 01 серпня 2019 року у справі N 725/5032/18 (провадження N 61-11023св19) Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду погодився

з висновком апеляційного суду про те, що походження різниці вартості квартири не має значення для того, щоб встановити факт придбання спірної квартири не повністю за кредитні кошти. Таким чином, не можна вважати, що спірну квартиру придбано за рахунок кредиту, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення,

а відповідно і виселенню з даної квартири без надання відповідачам іншого жилого приміщення не підлягають.

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

у складі Верховного Суду вважала необхідним передати справу

на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду для відступлення від висновків щодо застосування статей 39-40 Закону України “Про іпотеку” та статті 109 ЖК

Української РСР у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів: Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 жовтня 2019 року у справі

N 640/14765/15-ц (провадження N 61-27871св18); Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 липня 2019 року у справі

N 727/10734/16-ц (провадження N 61-25745св18); Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 01 серпня 2019 року у справі

N 725/5032/18 (провадження N 61-11023св19), та вказівки, що за змістом положень статей 39-40 Закону України “Про іпотеку” та статті 109 ЖК Української РСР виселення з предмета іпотеки без надання іншого житла можливе у випадку придбання житлового приміщення,

яке є предметом іпотеки, повністю або частково за рахунок кредитних коштів, незалежно від того, що інша частина такого приміщення була придбана за рахунок власних коштів іпотекодавця або належала йому

до укладення договору іпотеки.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Позиція Верховного Суду

Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження

в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Пунктом 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ” від 15 січня 2020 року N 460-IX установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України в редакції, чинній на момент подачі касаційної скарги, підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційна скарга задоволенню не підлягає.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

01 липня 2008 року між закритим акціонерним товариством “Перший Український Міжнародний банк”, назву якого змінено на АТ “ПУМБ”,

і ОСОБА_1 був укладений кредитний договір, за яким

ОСОБА_1 отримала кредит у сумі 51 000 доларів США, зі сплатою 13,99 % річних, строком до 01 липня 2028 року для придбання нерухомості, а саме: трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1.

У рахунок забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, 01 липня 2008 року між закритим акціонерним товариством “Перший Український Міжнародний банк”, назву якого змінено

на АТ “ПУМБ”, і ОСОБА_1 був укладений договір іпотеки,

за яким ОСОБА_1 передала в іпотеку банку придбану нею квартиру за адресою:

АДРЕСА_1.

Після придбання цієї квартири відповідачі: ОСОБА_1,

ОСОБА_2, їх неповнолітні діти: ОСОБА_3 і ОСОБА_4, оселилися в цій квартирі і зареєстрували своє місце проживання в ній.

У пункті 2. 1 договору купівлі-продажу спірної квартири, який був укладений 01 липня 2008 року між продавцями ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і покупцем ОСОБА_1, зазначено, що продаж квартири здійснюється за 332 585 грн. із яких:

103 085 грн було передано покупцем продавцям до підписання договору, а решта грошей у сумі 229 500 грн будуть передані продавцям після отримання покупцем кредиту в закритому акціонерному товаристві “Перший Український Міжнародний Банк”.

Згідно із витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23 березня 2018 року право власності на вказану квартиру зареєстровано за АТ “ПУМБ” на підставі рішення банку про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом прийняття його у власність на підставі відповідного застереження,

що міститься в договорі іпотеки від 01 липня 2008 року. За рішенням державного реєстратора від 23 березня 2018 року здійснена державна реєстрація права власності на квартиру за позивачем.

18 квітня 2018 року банк направив на адресу відповідачів вимогу

про виселення протягом 14 календарних днів з квартири, зняття

з реєстрації місця проживання і звільнення квартири.

Орган опіки та піклування виконкому Бердянської міської ради у своєму висновку від 17 квітня 2019 року N 01-1047/47-1 дійшов до висновку,

що вимоги банку про усунення перешкод у володінні і користуванні майном шляхом виселення неповнолітніх дітей є неправомірними, оскільки призведуть до порушення майнових прав дітей, для яких дане житло є єдиним місцем проживання.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права

Конституцією України передбачено як захист права власності, так

і захист права на житло.

У статті 41 Конституції України зазначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності

є непорушним. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Згідно з положеннями статті 47 Конституції України кожен має право

на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно

або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Правове регулювання звернення стягнення на іпотечне майно передбачено главою 49 “Забезпечення виконання зобов’язання”

ЦК України та Законом України “Про іпотеку”.

За змістом частини першої статті 575 ЦК України та статті 1 Закону України “Про іпотеку” іпотека як різновид застави, предметом якого

є нерухоме майно, – це вид забезпечення виконання зобов’язання, згідно з яким іпотекодержатель має право у разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, передбаченому цим Законом.

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги

за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом. Право іпотекодержателя

на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону (частина перша статті 33 Закону України “Про іпотеку”).

Відповідно до частини третьої статті 33 Закону України “Про іпотеку” звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі рішення суду здійснюється відповідно до статті 39 Закону України “Про іпотеку”, частиною третьою якої, одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців за наявності підстав, передбачених законом, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Виселення з іпотечного майна проводиться у порядку, встановленому законом (частина перша статті 40 Закону України “Про іпотеку”).

При вирішенні питання щодо надання мешканцям житлового приміщення, з якого вони підлягають виселенню, важливо встановити факт придбання житла за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи.

Згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі – Конвенція) кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом

і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль

за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або

для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Поняття “майно” в першій частині статті 1 Першого протоколу до Конвенції має автономне значення, яке не обмежується правом власності на фізичні речі та є незалежним від формальної класифікації в національному законодавстві. Право на інтерес теж по суті захищається статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.

У рішенні від 07 липня 2011 року у справі “Сєрков проти України” (заява N 39766/05), яке набуло статусу остаточного 07 жовтня 2011 року, Європейський суд з прав людини зазначив, що пункт 2 статті 1 Першого протоколу до Конвенції визнає, що держави мають право здійснювати контроль за використанням майна шляхом уведення в дію “законів”.

Таким законом є стаття 109 ЖК Української РСР, яка закріплює правило про неможливість виселення громадян без надання іншого жилого приміщення.

У статті 6 Конвенції проголошено принцип справедливого розгляду справи, за яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права (частина перша статті 129 Конституції України).

Аналогічне положення закріплено у частині першій статті 10 ЦПК України.

Елементом верховенства права є принцип правової визначеності, який, зокрема, передбачає, що закон, як і будь-який інший акт держави, повинен характеризуватися якістю, щоб виключити ризик свавілля.

Законом України від 22 вересня 2011 року N 3795-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг” внесено зміни

до статті 109 ЖК Української РСР, згідно з якими виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку.

Громадянам, яких виселяють із жилих приміщень, одночасно надається інше постійне жиле приміщення, за винятком виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними

за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду.

Частина друга статті 109 ЖК Української РСР установлює загальне правило про неможливість виселення громадян без надання іншого жилого приміщення. Як виняток, допускається виселення громадян без надання іншого жилого приміщення при зверненні стягнення на жиле приміщення, що було придбане громадянином за рахунок кредиту, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення.

Під час ухвалення судового рішення про виселення мешканців при зверненні стягнення на жиле приміщення застосовуються як положення статті 40 Закону України “Про іпотеку”, так і норма статті 109 ЖК Української РСР.

Відповідно до частини першої статті 379 ЦК України житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Аналіз норм глави 26 ЦК України дає підстави для висновку, що частка

в праві спільної часткової власності та жиле приміщення є окремим об’єктом цивільних прав, оскільки частка в праві спільної часткової власності, що належить кожному з співвласників, виступає не як частина речі й не як право на частину речі, а як частина права на всю річ як єдине ціле. Тобто право спільної часткової власності поширюється

на все спільне майно, а частка в праві спільної часткової власності

не є конкретною часткою майна.

Враховуючи норми статті 109 ЖК Української РСР та

статті 379 ЦК України, у поєднанні із главою 26 ЦК України, виселення без надання іншого житлового приміщення відбувається у тому разі, якщо саме це житлове приміщення було придбане за кредитні кошти.

У разі, якщо за кредитні кошти було набуто інший об’єкт цивільних прав (частку в праві спільної часткової власності), а не житлове приміщення, що передано в іпотеку то виселення без одночасного надання іншого постійного жилого приміщення не допускається.

За викладених обставин Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду не вбачає підстав для відступлення

від висновків щодо застосування статей 39-40 Закону України “Про іпотеку” та статті 109 ЖК Української РСР у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів:

Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 жовтня

2019 року у справі N 640/14765/15-ц (провадження N 61-27871св18); Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 липня

2019 року у справі N 727/10734/16-ц (провадження N 61-25745св18); Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 01 серпня

2019 року у справі N 725/5032/18 (провадження N 61-11023св19),

та вказівки, що за змістом положень статей 39-40 Закону України “Про іпотеку” та статті 109 ЖК УРСР виселення з предмета іпотеки без надання іншого житла можливе у випадку придбання житлового приміщення, яке є предметом іпотеки, повністю або частково за рахунок кредитних коштів, незалежно від того, що інша частина такого приміщення була придбана за рахунок власних коштів іпотекодавця

або належала йому до укладення договору іпотеки.

Водночас, Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду відступає від висновків щодо застосування

статей 39-40 Закону України “Про іпотеку” та статті 109 ЖК Української РСР у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 жовтня 2018 року у справі N 305/388/17 (провадження N 61-37226св18) та від 20 лютого 2019 року

у справі N 334/7331/15 (провадження N 61-15007св18), а саме,

в разі встановлення, що в іпотеку передано нерухоме майно, придбане не лише за кредитні кошти, а й за особисті кошти іпотекодавця,

з посиланням на статтю 40 Закону України “Про іпотеку”

та статтю 109 ЖК Української РСР наявні правові підстави для виселення відповідачів без надання іншого житла.

Щодо доводів касаційної скарги по суті

У справі, яка переглядається, банк, як іпотекодержатель, звернувся

з позовом про виселення мешканців з квартири без надання іншого житлового приміщення, зі зняттям з реєстраційного обліку, посилаючись на те, що проживання та реєстрація у квартирі відповідачів перешкоджає йому здійснювати своє право власника. Квартира,

яка є предметом іпотеки, придбана частково за рахунок кредиту банку, повернення якого забезпечене іпотекою цієї квартири.

Відповідно до положень частини першої статті 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Згідно із частиною першою статті 321 ЦК України право власності

є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 391 ЦК України врегульовано, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування

та розпорядження своїм майном.

Відповідно до норм статті 589 ЦК України, частиною 1 статті 33 Закону України “Про іпотеку”, у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, установлених статтею 12 Закону України “Про іпотеку”.

Згідно з положеннями статей 3940 Закону України “Про іпотеку” звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок

чи житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців,

за винятком наймачів та членів їх сімей. Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців

за наявності підстав, передбачених законом, якщо предметом іпотеки

є житловий будинок або житлове приміщення. Виселення проводиться

у порядку, встановленому законом.

У справі, яка переглядається, встановлено, що спірна квартира, загальною вартістю 332 585 грн. була придбана частково за особисті кошти відповідачів (103 085 грн. і частково за кошти отриманого кредиту (229 500 грн). Сторони цей факт не оспорювали.

За таких обставин, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що вважати спірну квартиру придбаною за рахунок кредиту банку, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, не можна, а відтак, і виселенню з такої квартири без надання іншого жилого приміщення, відповідачі не підлягають.

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду погоджується з висновком Першої судової палати Касаційного цивільного суду, викладеним у постанові від 30 жовтня 2019 року

у справі N 640/14765/15-ц (провадження N 61-27871св18)

про те, що походження різниці вартості майна не має значення для того,

щоб встановити факт придбання спірної квартири не повністю

за кредитні кошти.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що оскаржені судові рішення ухвалені без додержання норм матеріального

і процесуального права, не спростовують правильних висновків суду

по суті спору.

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 409 ЦПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Статтею 410 ЦПК України визначено, що суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального

і процесуального права.

Ураховуючи наведене, касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржені судові рішення – без змін.

Висновки щодо застосування норм права (частина друга статті 416 ЦПК України)

Під час ухвалення судового рішення про виселення мешканців при зверненні стягнення на жиле приміщення застосовуються як положення статті 40 Закону України “Про іпотеку”, так і норма статті 109 ЖК Української РСР.

Відповідно до частини першої статті 379 ЦК України житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Аналіз норм глави 26 ЦК України дає підстави для висновку, що частка

в праві спільної часткової власності та жиле приміщення є окремим об’єктом цивільних прав, оскільки частка в праві спільної часткової власності, що належить кожному з співвласників, виступає не як частина речі й не як право на частину речі, а як частина права на всю річ як єдине ціле. Тобто право спільної часткової власності поширюється на все спільне майно, а частка в праві спільної часткової власності

не є конкретною часткою майна.

Оскільки жилі приміщення та частка в праві спільної власності є різними видами об’єктів цивільних правовідносин, а, отже, можуть складати різні за змістом та наповненням правові поняття, що не дає можливості розповсюдити дію положень норми про виняток із загального правила, що встановлене частиною другою статті 109 ЖК Української РСР.

Враховуючи норми статті 109 ЖК Української РСР та статті 379 ЦК України, у поєднанні із главою 26 ЦК України, виселення без надання іншого житлового приміщення відбувається у тому разі, якщо саме це житлове приміщення було придбане за кредитні кошти. У разі, якщо за кредитні кошти було набуто інший об’єкт цивільних прав (частку в праві спільної часткової власності), а не житлове приміщення в цілому,

що передано в іпотеку, то виселення без одночасного надання іншого постійного жилого приміщення не допускається.

Щодо клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду

Згідно з частиною першою статті 404 ЦПК України питання про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.

Клопотання АТ “ПУМБ” мотивоване тим, що законодавством

не визначені критерії житла, яке вважається придбаним за кредитні кошти. Визначення статусу такого житла носить суб’єктивний характер

і визначається судом самостійно з урахуванням обставин конкретної справи.

Також посилається на те, що даний спір має виключну правову проблему, а саме від тлумачення терміну “житла, придбаного за кредиті кошти” залежить застосування норми статті 109 ЖК Української РСР. Вказане питання має значення для формування єдиної правозастосовної практики, і має виняткове значення як для позивача, так і для інших суб’єктів кредитиних відносин, оскільки програми кредитування громадян на купівлю житла передбачали часткову сплату за таке житло власних коштів.

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду приходить до висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки наразі судова практика з питанння виселення мешканців з житла, придбаного частково за власні кошти та частково за кредитні кошти, є незмінною.

Керуючись статтями 400409410416418419 ЦПК України, Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк” про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду відмовити.

Касаційну скаргу акціонерного товариства “Перший Український Міжнародний Банк” залишити без задоволення.

Рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області

від 18 квітня 2019 року та постанову Запорізького апеляційного суду від 13 серпня 2019 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач В.С. Висоцька

Судді: Гулько Б.І.

Луспеник Д.Д.

Синельников Є.В.

Фаловська І.М.

Червинська М.Є.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *