Решением суда отказано ОТП Факторинг Украина о взыскании задолженности в размере 10 000,00 дол. США.

В 04.10.2007 году между ОТП Банком и Клиентом был заключен кредитный договор на суму 10 000, 00 дол. США.

26.11.2020 года по договору купли-продажи кредитного портфеля новым кредитором стал ОТП Факторинг Украина, который сразу же обратился в суд с исковым заявлением к нашему Клиенту о взыскании суммы задолженности по вышеуказанному кредитному договору.

Адвокатами АБ «ЮРКОНСАЛТ» изучив кредитное дело, было установлено, что кредитор обратился в суд с грубым пропуском сроков исковой давности, которые, согласно договору, начали отсчитываться от даты окончания действия самого кредитного договора.

05.04.2021 года решением суда было отказано в удовлетворении искового заявления ОТП Факторинг Украины.

Клиент освобожден от уплаты долга в размере 10 000,00 дол. США.

Текст решения суда:

Справа N 333/3000/20

пр. N 2/333/224/21

РІШЕННЯ

Іменем України

05 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Піха Ю.Р.,

за участю секретаря судового засідання Нікуліна О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в порядку спрощеного позовного провадження, цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року, —

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення з неї заборгованості за кредитним договором у розмірі 440 527,88 гривень, мотивуючи свої вимоги тим, що 04.10.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року. Згідно з умовами кредитного договору та кредитних заявок Банк здійснив видачу кредитних коштів відповідачу у сумі 10 000 доларів США. Призначення кредиту на споживчі цілі. 26.11.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП «Факторинг Україна» та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю N б/н. Згідно з вищевказаним договором Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року від 04 жовтня 2007 року право вимоги в обсязі і на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, в якій позов підтримав, та вказав про те, що не заперечує проти заочного розгляду справи.

Представник відповідача Працевитий Г.О., який діє на підставі ордеру про надання правової допомоги у судове засідання не з?явився, про час та міс це слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надіслав до суду відзив в якому просив відмовити у задоволенні позову через пропуск позивачем строків позовної давності.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 04.10.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року.

Згідно з умовами кредитного договору та кредитних заявок Банк здійснив видачу кредитних коштів відповідачу у сумі 10 000 доларів США. Призначення кредиту на споживчі цілі.

26.11.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП «Факторинг Україна» та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю N б/н.

Згідно з вищевказаним договором Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року від 04 жовтня 2007 року право вимоги в обсязі і на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором.

Відповідно до ст. 256 ПК Українипозовна давність — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права, або інтересу.

Відповідно до ст. 257 ПК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ст. 72 ЦПК України право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом.

Згідно ст. 267 ч. 3 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Відповідно до п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року N 14 «Про судове рішення у цивільній справі» установивши, що строк для звернення з позовом пропущено без поважної причини, суд у рішенні зазначає про відмову в позові з цих підстав, якщо про застосування позовної давності заявлено стороною у спорі, зробленою до ухвалення ним рішення, крім випадків, коли позов не задоволено, що є самостійною підставою для цього.

Тому суд приходить до висновку, що в задоволенні позовних вимог Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором належить відмовити в зв’язку з пропуском банком строку звернення до суду за захистом порушених прав, тобто строку позовної давності.

Враховуючи те, що позивач звернувся в суд із вимогою про захист свого цивільного права — стягнення заборгованості за договором кредиту з пропуском трьохрічного строку позовної давності, що згідно вимог ч. 4 ст. 267 ЦПК України є підставою для відмови у позові.

Як вбачається із штампа вхідної кореспонденції позовна заява позивача ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором надійшла на адресу суду лише 15.06.2020 року, а згідно умов договору N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року дата остаточного повернення кредиту є 04.10.2016 року, тобто позивачем пропущено строк позовної давності. Крім цього у змісті позовної заяви позивач не просить поновити пропущений строк позовної давності, а також не зазначає причин його поновлення.

Зважаючи на наведене в задоволенні позову Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року, слід відмовити, оскільки позивачем пропущений трирічний строк звернення до суду за захистом своїх прав.

На підставі ст. ст. 72256257267 ЦК України, керуючись ст. 267 ЦК України ст. ст. 101180263273 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року з ОСОБА_1 відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду — якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено — повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлено 05 квітня 2021 року.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Ю.Р. Піх

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *