Отменено заочное решение в пользу Приватбанка на 35730,73 грн.

Отмена заочного решения суда по Приватбанку

Рынок предоставления банковских услуг наполняют различные организации, и одним из крупнейших игроков на нем, безусловно, является ПриватБанк, уровень капитализации и ликвидности которого практически всегда был высок. Тысячи сотрудников и сотни юристов ежедневно работают там, принося банку баснословную прибыль.

Вот краткая характеристика нашего главного оппонента в судебных прениях по делам о кредитах.

Еще 24.07.2013 года относительно обратившегося к нам клиента было вынесено заочное решение суда. Согласно которому в пользу ПриватБанка с клиента требовалось взыскать 35730,73 грн.

Для кого-то такая сумма, с учетом реалий настоящего, является сравнительно небольшой, а кому-то она существенно бьет по карману.

Вне зависимости от того является ли цена иска многомилионной либо нет, мы всегда работаем в полную силу, стараемся, чтобы сотрудничество с нами стало максимально полезным для клиента.

Несмотря на то, что клиент обратился к нам спустя 7 лет от даты вынесения решения, нам все же удалось найти обоснование для возобновления срока на обжалование решения суда и пересмотра дела.

15.07.2020 года адвокатом бюро было подано соответствующее заявление о пересмотре заочного решения суда по делу.

И вот 21.09.2020 года судом было вынесено определение, согласно которому составленное нашим адвокатом заявление было удовлетворено, а заочное решение суда от 24.07.2013 года отменено.

Дело №333/3910/13-ц  будет пересмотрено судом с учетом наших возражений и действующей судебной практики.

Єдиний унікальний номер справи 333/3910/13-ц

номер провадження 2-п/333/38/20

УХВАЛА

Іменем України

про скасування заочного рішення суду

21 вересня 2020 року місто Запоріжжя

Комунарський районнийсуд м. Запоріжжя вскладі:головуючого суддіСтоматова Е.Г.,за участю:секретаря судовогозасідання Курочкіної І.С.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні в залі суду в м. Запоріжжя цивільну справу за заявою ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) про перегляд заочного рішення N 333/3910/13-ц від 24 липня 2013 року за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, —

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Комунарського районного суду м. Запоріжжя перебувала цивільна справа N 333/3910/13-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором N б/н від 29.03.2006 року.

Заочним рішенням Комунаського районного суду м. Запоріжжя від 24 липня 2013 року позов задоволено: стягнуто з ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитним договором N б/н від 29.03.2006 року в загальному розмірі 35 351 гривень 46 копійок та судовий збір в розмірі 379 гривня 27 копійок.

15.07.2020 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя від представника відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_3 надійшла заява про перегляд заочного рішення у цивільній справі N 333/3910/13-ц та клопотання про поновлення строку для оскарження даного заочного рішення. В обґрунтування заяви зазначено, що про існування вказаного заочне рішення стало відомо лише 26.06.2020 року після ознайомлення з матеріалами справи; вона не була присутньою на судових засіданнях, судові повістки не отримувала, про розгляд справи не знала. Крім того, судом при ухваленні рішення не враховано, що відсутні докази оформлення та укладення сторонами та відповідно отримання відповідачем Умов та правил надання банківських послуг, Пам’ятки клієнта та Тарифів, що в сукупності із договором свідчило б про укладення у належній формі договору між сторонами про надання банківських послуг; наданий розрахунок заборгованості є неналежним та недопустимим доказом наявності цивільно-правових відносин між сторонами у справі, оскільки по суті є калькуляцією, якою позивач обґрунтовує розмір своїх вимог. Одночасно, в заяві про скасування заочного рішення зазначено, що на момент його ухвалення сплив строк позовної давності. Таким чином, вона була позбавлена можливості скористатися правами, передбаченими ЦПК України, зокрема правом надавати суду докази і приймати участь у їх досліджені, та подати заяву про застосування строку позовної давності.

Додатково:  Cписан кредит в размере 2 160 000,00 грн., или 80% от суммы долга.

Ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 16 липня 2020 року поновлено ОСОБА_1 пропущений процесуальний строк на подання заяви про перегляд заочного рішення та прийнято до розгляду її заяву про перегляд заочного рішення N 333/3910/13-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання з’явився відповідач, представник відповідача не з’явились, надали суду заяву про проведення судового засідання без їх участі, доводи, наведені в обґрунтування заяви про скасування заочного рішення суду підтримала та просила суд заочне рішення N 333/3910/13-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором скасувати, а справу призначити до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

У судове засідання представник позивача Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений в установленому законом порядку, про причини неявки суду не повідомив. На адресу суду надійшов відзив за заяву про перегляд заочного рішення, в якому зазначили, що відсутні підстави для скасування заочного рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 287 ЦПК України заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Тому суд вважає за можливе розглянути заяву про перегляд заочного рішення за відсутності представника позивача та відповідача.

Дослідивши заяву та матеріали цивільної справи, суд приходить до висновку, що заява про перегляд заочного рішення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлені такі факти та відповідні ним правовідносини.

Судом встановлено, що в провадженні Комунарського районного суду м. Запоріжжя перебувала цивільна справа N 333/3910/13-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором N б/н від 29.03.2006 року.

Додатково:  Выигран спор с Приватбанком по карте на 116 000 грн.

Заочним рішенням Комунаського районного суду м. Запоріжжя від 24 липня 2013 року позов задоволено: стягнуто з ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитним договором N б/н від 29.03.2006 року в загальному розмірі 35 351 гривень 46 копійок та судовий збір в розмірі 379 гривня 27 копійок. (а. с. 36).

У відповідності до ч. 3 ст. 287 ЦПК України у результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою: залишити заяву без задоволення; скасувати і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження.

Як на думку суду, заява про перегляд заочного рішення суду є обґрунтованою та містить заперечення, які слід ретельним чином дослідити в судовому засіданні, що в свою чергу, може суттєво вплинути на прийняте судом рішення. Крім того, дійсно відповідач не була присутньою в судовому засіданні і не мала можливості приймати участь у змагальному процесі.

На підставі вищевикладеного, суд вбачає підстави для скасування заочного рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 288 ЦПК України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: 1) малозначні справи; 2) що виникають з трудових відносин.

Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на предмет та ціну позову дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження. Обставини справи, що згідно частини третьої статті 274 ЦПК України, мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження, наразі також свідчать про наявність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку.

Додатково:  Апелляционный суд отменил решение суда о взыскании долга ПриватБанком с клиента в размере более 36 000 грн.

На підставі викладеного, суд вважає, що є всі підстави для скасування заочного рішення суду та призначення справи до розгляду в загальному порядку за правилами спрощеного позовного провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 287288 ЦПК України, суд, —

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) про перегляд заочного рішення N 333/3910/13-ц від 24 липня 2013 року за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Заочне рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 24 липня 2013 року по справі N 333/3910/13-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором скасувати.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження.

Призначити по справі судове засідання в приміщенні Комунарського районного суду м. Запоріжжя на 21 жовтня 2020 року о 10 годині 30 хвилин, про що повідомити сторони.

Визначити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов’язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред’явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п’ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив’яка має відповідати вимогам частини третьої п’ятої ст. 178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п’ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої п’ятої ст. 178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Сторони можуть отримати інформацію про стан розгляду справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України: http://court.gov.ua/fair/sud0812/.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя Е.Г. Стоматов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *