Отменено заочное решение суда на сумму 1 700 000 грн. перед ПАТ «Банк Надра»

В июле 2016 г. к нам обратился клиент, по которому уже было вынесено решение в пользу банка о взыскании с его жены (заемщика) и с клиента (поручителя) суммы долга в пользу «Надра Банк» в размере более 1 700 000,00 грн.

На момент вынесения решения суда у клиента (поручителя) в собственности находилось имущество, на которое банком были наложены аресты.

В то же время клиент рассматривал возможность выкупа кредита с существенным дисконтом через Фонд гарантирования вкладов. В связи с наличием решения суда о взыскании с клиента большой суммы средств и при наличии арестов на его имущество, шансы выкупить кредит с хорошим дисконтом были минимальными.

17.08.2016 г. определением суда заочное решение о взыскании долга с должника и поручителя было отменено.

С незалогового имущества должника были сняты аресты, имущество было зарегистрировано на 3-х лиц.

По делу в дальнешейм будут поданы возражения о прекращении поручительства.

Державний герб України

17.08.2016

Справа № 337/5295/15ц

             Провадження № 2п/337/34/2016 р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року                                  Хортицький районний суд м. Запоріжжя

у складі: головуючого судді                    Кучерук І.Г.

за участю секретаря                                  Гончар В.О.

представника ПАТ КБ «Надра»               ОСОБА_1

представника відповідача                         ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні заяву ОСОБА_3, ОСОБА_4 про перегляд заочного рішення по цивільній справі за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «Надра» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в :

Заочним рішенням Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 29.10.2015 року, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» задоволені та стягнуто солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 заборгованість за кредитним договором № 14/2007/0068/Фжк від 16.02.2007 року в розмірі 1736339 гривень 97 копійок, та судові витрати.

Відповідачі ОСОБА_3, ОСОБА_4 звернулися до суду із заявою про перегляд заочного рішення, посилаючись на те, що по справі вони належним чином повідомлені не були, на день розгляду справі проживали за адресами, вказаними в позовній заяві, проте не отримували жодних поштових повідомлень про наявність судових повісток. В звязку з тим, що з поважних причин не брали участь в справі, були позбавлені можливості заявити клопотання про застосування судом строку позовної давності в порядку ч. 3 ст. 267 ЦК України. 26.11.2014 року між сторонами було укладено додатковий договір №4 за яким було погоджено зміну валюти зобовязань за кредитом. Вказаним договором дублюються умови щодо виникнення у позичальника зобовязання по сплаті неустойки лише після отримання письмової вимоги банку (п. 8.1.) та списання неустойки (п. 11.1). Графіком погашення кредиту також не зазначається розмір неустойки, якщо вона мала місце. Розрахунок заборгованості по відсотках наданий в доларах США, згідно з яким в період з 16.02.2007 р. по 25.11.2014 р. щомісяця нараховано відсотки за ставкою 11,74% річних виходячи з суми заборгованості по кредиту. При цьому, в розрахунку взагалі відсутня інформація про погашення позичальником вказаних відсотків, внаслідок чого заборгованість за відсотками становить 85810 дол. США. В той же час, банком надано інформацію про суму платежів по кредиту в дол. США, згідно якого за цей же період часу позичальником було сплачено на користь банку 69097,23 дол. США, проте вказані кошти в розрахунку заборгованості взагалі не відображено, що безпідставно завищує розмір боргу на суму погашення кредиту. В зв’язку з тим, що позивачем не було надано доказів вручення (направлення) на адресу позичальника вимоги про дострокове повернення кредиту в порядку п. 3.1, 3.2 Кредитного договору, позовні вимоги про стягнення всіє суми кредиту задоволенню не підлягають. Вважають договір поруки припиненим так як 15.01.2015 року на адресу поручителя ОСОБА_4 було направлено вимогу про дострокове повернення всієї заборгованості за кредитним договором.

У судовому засіданні представник відповідачів підтримав вимоги з мотивів викладених у заяві про перегляд заочного рішення.

Представник ПАТ КБ «Надра» у судовому засіданні покладалась на розсуд суду.

Оглянувши надані докази, вислухавши пояснення, суд вважає, що заява підлягає задоволенню.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 231 ЦПК України суд може своєю ухвалою за результатами розгляду заяви про перегляд заочного рішення скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.

Відповідно до ст. 232 ЦПК України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Судом зясовано, що відповідачі не зявилися у судові засідання з поважної причини не отримання судових повісток, та докази, на які вони посилаються, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

З урахуванням наведеного вище, суд вважає, що є підстави для скасування заочного рішення суду та призначення справи до розгляду в загальному порядку.

Керуючись ст. 231232 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_3, ОСОБА_4 задовольнити.

Заочне рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 29.10.2015 року за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «Надра» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, скасувати і призначити справу до розгляду в загальному порядку на 13 вересня 2016 року на 13-00 годину.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *