Отменено заочное решение суда в пользу ПАТ «Альфа-Банк» на сумму 650 000 грн.

В начале 2016 г. к нам обратился клиент, по которому было открыто исполнительное производство в пользу ПАТ «Альфа-Банк» на основании решения суда о взыскании 650 000 грн. долга по валютному кредитному договору.

Ознакомившись с материалами исполнительного производства было установлено, що 15.12.2015 г. заочным решением суда без участия клиента с него был взыскан долг в пользу банка.

Адвокатами АБ «ЮРКОНСАЛТ» было подготовлено заявление об отмене заочного решения суда и указаны уважительные причины неявки клиента в судебное заседание и доказательства, которые не были учтены судом.

03.02.2016 г. судом было вынесено определение об отмене заочного решения. Исполнительное производство было закрыто, аресты с имущества и счетов должника были сняты.

Нами проводятся переговоры с банком об урегулировании кредита на выгодных для клиента условиях.

Державний герб України

                                                                                                       Справа № 336/4708/15-ц

                                                                                               Провадження № 2/336/2358/2015

Р І Ш Е Н Н Я

       І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

      (заочне)      

           15 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді                                                      Голубкової М.А.,

при секретарі                                     Ходирєвій О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства«Альфа-Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

                                                                  В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся з позовом до суду посилаючись на наступне. 19.10.2007 року Акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» ( правонаступником ВАТ «Сведбанк» в свою чергу є ПАТ «Сведбанк» ) та фізична особа громадянин України яким є ОСОБА_1 уклали кредитний договір № 0703/1007/71-304.

Відповідно до умов вищевказаного кредитного договору, банк зобовязується надати відповідачу 1 ОСОБА_1 кредит у сумі 35000 доларів США, а відповідач зобовязується повернути наданий кредит і сплатити проценти за користування в сумі, строки та на умовах, що передбачені кредитним договором та Додатком № 1 до нього Графіком погашення кредиту.

Відповідно до умов договору відповідач ОСОБА_1 зобовязується в порядку та на умовах, що визначені кредитним договором повертати кредит, виплачувати проценти за користування кредитом.

Банк (кредитор) свої зобов’язання за кредитним договором виконав, надавши відповідачу ОСОБА_1 кредит у сумі 35000 доларів США.

У порушення умов кредитного договору, відповідач ОСОБА_1 свої зобов’язання належним чином не виконала, в результаті чого станом на 10.06.2015 року має прострочену заборгованість за кредитом 29364,73 доларів США, що за курсом НБУ на 10.06.2015 року складає 621630,75 грн., за відсотками 1400,70 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку складає 29651,84 грн.

У звязку з систематичним порушенням боржником своїх обовязків зі сплати кредиту, відповідно до норм чинного законодавства та діючого кредитного договору йому нарахована неустойка.

Розмір неустойки становить: пеня 124,47 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку складає 2634,94 грн.

25 травня 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Дельта Банк» відповідно до чинного законодавства України був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами.

15 червня 2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Альфа Банк» був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором.

Згідно вищезазначених угод ( договорів) відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором № 0703/1007/71-304 від 19.10.2007 року, що було укладено між Акціонерним комерційним банком «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» ( правонаступником ВАТ «Сведбанк» в свою чергу є ПАТ «Сведбанк» ) та ОСОБА_1, на користь ПАТ «Альфа-Банк». Таким чином на даний час усі права кредитора за вищевказаними кредитним договором належить ПАТ «Альфа-Банк».

В забезпечення виконання зобовязань позичальника, що випливають з основного договору, відповідно до ст. 553 ЦК України, 19.10.2007 року Акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» ( правонаступником ВАТ «Сведбанк» в свою чергу є ПАТ «Сведбанк» ) та фізична особа громадянин України ОСОБА_2 уклали договір поруки № 0703/1007/71-304-Р-1.

Відповідно до умов договору поруки відповідач ОСОБА_2, як поручитель поручається за виконання відповідачем ОСОБА_1 обовязків, що виникли на підставі основного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

Відповідно до умов договору поруки відповідач ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідають перед позивачем за порушення обовязків за договором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і боржник.

Відповідно до умов кредитного договору у разі невиконання чи неналежного виконання відповідачем будь-яких обовязків встановлених договором, в тому числі у разі затримання сплати частини кредиту та/або процентів за його користування, щонайменше на один календарний місяць, позивач має право вимагати дострокового виконання зобов’язання з повернення кредиту за кредитним договором.

На виконання умов кредитного договору відповідачами була направлена вимога про дострокове повернення кредиту, однак дана вимога не виконана.

На підставі зазначеного позивач просить суд стягнути солідарно з відповідачів вказану суму заборгованості та витрати по сплаті судового збору.

Представник позивача надав суду клопотання яким просив суд розглядати справу у його відсутності, на заявлених позовних вимогах наполягав, проти заочного розгляду справи не заперечував. (а.с. 43)

Відповідачі до суду повторно не зявились, про причину неявки суд не повідомили, про день, час та місце слухання справи були повідомлені у встановленому законом порядку. У відповідності до ст. 224 ЦПК України суд ухвалив постановити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів. Представник позивача не заперечує проти заочного розгляду справи.

Суд, вивчивши матеріали справи, взявши до уваги клопотання представника позивача, вважає, що позов обґрунтований та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, 19.10.2007 року Акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» ( правонаступником ВАТ «Сведбанк» в свою чергу є ПАТ «Сведбанк» ) та фізична особа громадянин України яким є ОСОБА_1 уклали кредитний договір № 0703/1007/71-304. ( а.с. 5-8)

Відповідно до умов вищевказаного кредитного договору, банк зобовязується надати ОСОБА_1 кредит у сумі 35000 доларів США, а відповідач зобовязується повернути наданий кредит і сплатити проценти за користування в сумі, строки та на умовах, що передбачені кредитним договором та Додатком № 1 до нього Графіком погашення кредиту.

Відповідно до умов договору відповідач ОСОБА_1 зобовязалась в порядку та на умовах, що визначені кредитним договором повертати кредит, виплачувати проценти за користування кредитом.

Банк (кредитор) свої зобов’язання за кредитним договором виконав, надавши відповідачу ОСОБА_1 кредит у сумі 35000 доларів США.

25 травня 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Дельта Банк» був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами. (а.с 31) 15 червня 2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Альфа Банк» був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором. (а.с. 32-38) Згідно вищезазначених угод ( договорів) відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором № 0703/1007/71-304 від 19.10.2007 року, що було укладено між Акціонерним комерційним банком «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» ( правонаступником ВАТ «Сведбанк» в свою чергу є ПАТ «Сведбанк» ) та ОСОБА_1, на користь ПАТ «Альфа-Банк». Згідно ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

У порушення умов кредитного договору, відповідач ОСОБА_1 свої зобов’язання належним чином не виконала, в результаті чого станом на 10.06.2015 року має прострочену заборгованість за кредитом 29364,73 доларів США, що за курсом НБУ на 10.06.2015 року складає 621630,75 грн., за відсотками 1400,70 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку складає 29651,84 грн.

У звязку з систематичним порушенням боржником своїх обовязків зі сплати кредиту боржнику нарахована неустойку. Розмір неустойки становить: пеня 124,47 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку складає 2634,94 грн.

В забезпечення виконання зобовязань позичальника, що випливають з основного договору, відповідно до ст. 553 ЦК України, 19.10.2007 року Акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» ( правонаступником ВАТ «Сведбанк» в свою чергу є ПАТ «Сведбанк» ) та фізична особа громадянин України ОСОБА_2 уклали договір поруки № 0703/1007/71-304-Р-1 (а.с. 23)

Відповідно до умов договору поруки та вимог ст.ст. 610,554 ЦК України відповідачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідають перед позивачем за порушення обовязків за договором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і боржник.

Отже заборгованість, що підлягає стягненню з відповідачів становить 653917 гривень 53 копійок, що складається з заборгованості за кредитом 621630,75 грн., заборгованість за відсотками 29651,84 грн., пеня 2634,94 грн., що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості.(а.с. 27)

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов’язується надати грошові кошти( кредит ) позичальнику в розмірі та на умовах, встановлену договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст. 530 ЦК України, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 629 ЦК України, договір є обовязковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

Відповідно до ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

          Суд також вважає за необхідне стягнути з відповідачів на користь позивача витрати по оплаті судового збору на підставі ст. 88 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 209212215224226 ЦПК України, ст.ст. 52652753062910501054 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В :

          Позов задовольнити.

         Стягнути солідарно з ОСОБА_1 ( ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2) на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», 01001 м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, п\р № 37396000000004 заборгованість в розмірі 653917 гривень 53 копійок, що складається з заборгованості за кредитом 621630,75 грн., заборгованість за відсотками 29651,84 грн., пеня 2634,94 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 3654 гривень.

          Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

      Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Запорізької області шляхом подання через Шевченківський районний суд м. Запоріжжя протягом десяти днів після проголошення рішення суду апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

            Суддя:                                                                                                     М.А. Голубкова

 

Державний герб України

№ 336/4708/15-ц

пр.2-п/336/13/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про скасування заочного рішення та

призначення справи до розгляду в загальному порядку

03 лютого 2016 року                           м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Наумова О.О., при секретарі Сергієнко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1, ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 15.12.2015 року по цивільній справі №336/4708/15-ц пр.2/336/2358/2015 за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, —

        В С Т А Н О В И В:

Заочним рішенням Шевченківського районного суду м. Запоріжжя по цивільній справі №336/4708/15-ц пр.2/336/2358/2015 від 15.12.2015 року, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» задоволено в повному обсязі, стягнуто солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», заборгованість в розмірі 653917 гривень 53 копійок, що складається з заборгованості за кредитом 621630,75 грн., заборгованість за відсотками 29651,84 грн., пеня 2634,94 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 3654 гривень.

Відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2 по справі звернулись до суду із заявою про перегляд заочного рішення суду згідно ст.ст. 228229 ЦПК України, посилаючись на те, що належним чинним не були повідомлений про час слухання справи, крім того, при винесені заочного рішенні суду, судом не були враховані обставини, які унеможливлюють стягненню з них суми заборгованості.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд заява без його участі, просить її задовольнити та скасувати заочне рішення суду від 15.12.2015 року.

В судове засідання не зявились відповідачка ОСОБА_1 та представник позивача, однак викликались до суду шляхом направлення судових повісток, причина не явки суду не відома, що згідно змісту ч.1 ст. 231 ЦПК України, неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Перевіривши відповідність заяви вимогам ст.ст. 228-229 ЦПК України, вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню на наступних підставах.

Згідно до змісту ч. 1 ст. 232 ЦПК України, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не зявлявся в судові засідання та не повідомляв про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Так, згідно матеріалів справи відповідачі викликались в судові засідання вчасно, про дату, час та місце проведення судового розгляду справи повідомлялись шляхом надіслання судових повісток поштою, за адресою проживання та реєстрації, яка зазначена позивачем у позовній заяві, та була перевірена судом, але відповідаіч їх не отримували. Додатково наголошують відповідачі й на істотних для вирішення справи обставинах, які не були враховані судом при винесенні заочного рішення, тому суд вважає за доцільне скасувати заочне рішення суду, призначивши справу до судового розгляду в загальному порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 208-209228-229231232 ЦПК України, суд, —

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1, ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 15.12.2015 року по цивільній справі №336/4708/15-ц пр.2/336/2358/2015 за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, — задовольнити.

Скасувати заочне рішення по цивільній справі №336/4708/15-ц пр.2/336/2358/2015 за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, від 15.12.2015 року.

Призначати справу до судового розгляду в загальному порядку у відкритому судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 117-а, на 18.02.2016 року на 11 годину 00 хвилин.

В судове засідання викликати сторони по справі.

Ухвала суду не оскаржується.

Суддя:                                                                                          О.О. Наумов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *