Отменен кредитный договор с ООО «Порше Мобилити». Решение вступило в силу.

Юристами АБ «Юрконсалт» защищены интересы клиента в споре с ООО «Порше моблити».

Кредитный договор с ООО «Порше мобилити» признан недействительным, соответствующее решение вынес Апелляционный суд Запорожской области.

Суд обратил внимание на тот факт, что Законом Украины «О защите прав потребителей» потребительский кредитный договор не может возлагать на заемщика валютные риски, даже если сам кредитный договор был выдан в гривне.

Также в нарушение закона кредитный договор не содержит информации об общей сумме кредита в денежном (гривневом) выражении, что лишает потребителя информации о предоставляемой ему услуге.

Таким образом, кредитный договор является несправедливым и не соответствует ст. 11 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Это первое решение суда в Украине, которым был отменен кредитный договор, заключенный с ООО «Порше мобилити».

Ссылка на решение в реестре

Державний герб України

Дата документу       Справа №

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний №337/6259/14                                            Головуючий у 1-й інстанції:Ширіна С.А.

Провадження №22-ц/778/1811/15                                             Суддя-доповідач: Поляков О.З.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

   15 квітня 2015 року                                                        м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Запорізької області у складі:

Головуючого:   Спас О.В.

суддів:            Полякова О.З.

Кочеткової І.В.

при секретарі: Бабенко Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 січня 2015 року по справі за позовом ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше мобіліті» про захист прав споживача, визнання недійсним кредитного договору,

ВСТАНОВИЛА :

У вересні 2014 року ОСОБА_3 звернулась до суду з позовом до ТОВ «Порше мобіліті» про захист прав споживача, визнання недійсним кредитного договору, який згодом уточнила.

В обґрунтування позову зазначала, що 16 серпня 2013 року, між нею та відповідачем було укладено кредитний договір, відповідно до умов якого вона отримала кредитні кошти в сумі 145 219,76 грн. зі сплатою процентів 9,90% річних строком на 60 місяців. Кредит за зазначеним договором було надано на споживчі цілі: для придбання легкового автомобіля.

Зазначала, що всі платежі сплачуються у гривнях і підлягають сплаті за розрахунком відповідно до обмінного курсу гривні до долара США. Загальними умовами кредитного договору передбачено застосування еквіваленту іноземної валюти у розрахунках між сторонами зазначеного договору та встановлюється порядок такого розрахунку.

Починаючи з січня 2014 року на її адресу почали надходити листи від ТОВ «Порше мобіліті», згідно яких розмір щомісячного платежу по кредиту збільшувався в зв’язку з збільшенням курсу долара.

Вважає несправедливим нарахування платежів за кредитом у доларах США щодо збільшення щомісячного платежу, а умови кредитного договору щодо розрахунку погашення кредиту на основі обмінного курсу валюти такими, що суперечать вимогам чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене просила суд визнати недійсним кредитний договір від 16.08.2013 року, укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Порше мобіліті».

Рішенням Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 січня 2015 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, ОСОБА_3 подала апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить рішення суду скасувати, ухвалити нове, яким задовольнити його позовні вимоги в повному обсязі.

Заслухавши у засіданні апеляційного суду доповідь судді-доповідача, пояснення учасників процесу, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції і обставини справи в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

           Відповідно до п. п. 3,4 ст.309 ЦПК України  підставами для скасування рішення  суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є невідповідність висновків суду обставинам справи,порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права .

Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу свої вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів справи 16 серпня 2013 року, між позивачем та ТОВ «Порше Мобіліті» укладено Кредитний договір № 50010087 (а.с.4-11), згідно з умовами якого відповідач зобов’язується надати Позичальнику кредит в сумі 145 219,76 грн., що в еквіваленті становить 17 871,00 доларів США, строком на 60 місяців, зі сплатою 9,90% річних, а позичальник зобов’язується прийняти, належним чином використовувати і повернути компанії кредит, а також платити проценти за використання кредиту, а також інші платежі відповідно до умов договору.

Цільове призначення кредиту: на придбання автомобіля марки VW, модель Роlо, об’єм двигуна 1598 куб.см.

Згідно із ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави (§ 1. Позика), якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 627 ЦК України яка визначає, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Положеннями ч. 1 ст. 1049 ЦК України встановлено, що позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Таким чином, позичальник зобов’язаний повернути позику у тій валюті, в якій отримав кредит.

Згідно ст.ст.524,524 ЦК України зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України -гривні.

Згідно положень ч.ч. 1, 2, 5 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним.

З метою мінімізації фінансових ризиків споживачів за споживчими кредитами з 16.11.2011 року частиною 1 ст.11 Закону України » Про захист прав споживачів « заборонено надання \ отримання \ споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.

Банки чи інші фінансові установи у відповідності до положень статей 11, 18, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», а також пункту 3.8 Правил надання банками України інформації повинні надати споживачу повну інформацію про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 року № 541/13808

У відповідності до ч.4 ст. 11 Закону України » Про захист прав споживачів « та вказаної Постанови НБУ № 168 кредитний договір має містити графік платежів у розмірі сум погашення основного боргу.

Графіком погашення кредиту до Кредитного договору встановлена сума щомісячного платежу в доларах США, що складає 360,44 доларів США (а.с.5-7).

Згідно до вимог ст.6 Закону України » Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг « забороняється фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом.

Укладання графіку погашення заборгованості за кредитом із відображенням платежів лише в доларах США є незаконним оскільки кредитор у відповідності до вимог ст..1054 ЦК України надав кредитні кошти в національній валюті, а тому повернення кредиту та відсотків повинно відбуватися у валюті кредиту.

Положеннями ч. 1 ст. 215 ЦК України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою ст. 203 цього Кодексу.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч. 1-3, 5, 6 ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до положень ст..ст.638,1054 ЦК України , ст.11 Закону України » Про захист прав споживачів»,графік погашення кредиту обов’язково укладається при укладені споживачем кредитного договору, а тому наявність графіку погашення кредиту за договором є істотною умовою цього договору.

У разі визнання істотної умови недійсною, весь договір підлягаю визнанню недійсним.

Таким чином за матеріалами справи в порушення ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» умови ,якими передбачено сплата позивачем коштів на повернення кредиту в перерахунку за поточним обмінним курсом гривні до долара США є дискримінаційним по відношенню до позивачки як до споживача, а вказані умови договору — несправедливими і тому у суду першої інстанції не було правових підстав для відмови у задоволенні позовних вимог та відновлення порушених цивільних прав та інтересів згідно до ст.ст.15,16 ЦК України.

           На підставі вищенаведеного, судова колегія вважає, що висновки суду першої інстанції не відповідають вимогам закону та матеріалам справи ,доказам по справі дана неналежна оцінка і тому судове рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 307,309,317 ЦПК України, колегія суддів,

В И Р І Ш И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 — задовольнити.

Рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15 січня 2015 року по цій справі — скасувати та ухвалити нове рішення ,за яким :

Позов ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше мобіліті» про захист прав споживача, визнання недійсним кредитного договору — задовольнити.

Визнати кредитний договір № 50010087 від 16.08.2013 року укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Порше мобіліті» — недійсним.

        Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржене шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня проголошення.

Головуючий:

         Судді: