Отменены исполнительные листы по кредиту на сумму 55 000,00 дол. США

К нам обратился клиент, по которому уже было вынесено решение суда о взыскании с него суммы долга в размере 55 000,00 дол. США и сроки на его обжалование были клиентом пропущены, кроме того залоговая квартира клиента была продана с торгов. Многие юристы на этой стадии отказываются браться за такое дело, считая его неперспективным.

При ознакомлении с материалами дела было установлено, что банк в 2014 г. обращался в суд с заявлением о восстановлении сроков на выдачу исполнительных листов, так как решение суда выносилось в 2011 году, а листы были получены банком только в 2014. Рассмотрение заявления проводилось без участия должника, суд вынес определение о выдаче исполнительных листов, на основании которых было открыто исполнительное производство.

Нами была подана апелляционная жалоба на данное определение суда, восстановлены сроки на апелляционное обжалование. Апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу, вернув дело на первую инстанцию. При повторном рассмотрении дела суд учел пояснения представителя Працевитого Г.О. и отказал банку в восстановлении сроков на предъявление исполнительных листов.

В результате банк лишился возможности взыскать с клиента долг в размере 55 000,00 дол. США.

Также по данному клиенту нами были отменены принудительные торги по реализации его квартиры, квартира была ему возвращена.

С процессом отмены торгов можно ознакомиться по ссылке.

В результате клиент остался и с квартирой и без долга перед банком.

 

Определение суда от 10.02.2015

Ссылка на определение в реестре

Державний герб України

 

10.02.2015

               У Х В А Л А Провадження № 6/331/5/15

                                   2-56/11

          І М Е Н Е М           У К Р А Ї Н И

    

11 лютого 2015 року ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. Запоріжжя

Додатково:  История о том, как можно стать жертвой мошенничества на 36000 грн., и добиться справедливости

У складі :     головуючого        судді:     ФЕДЧЕНКО І.М.

          при секретарі               СИМОНЕЦЬ Ю.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ «ОТП Факторинг Україна», відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2, про поновлення пропущеного строку для предявлення виконавчого листа до виконання,

          В С Т А Н О В И В:

      ТОВ «ОТП Факторинг Україна» звернулось до суду з заявою, в якій зазначило, що 27.04.2011 р. Жовтневим райсудом м. Запоріжжя було розглянуто цивільну справу за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про солідарне стягнення суми боргу по кредитному договору. Рішенням позовні вимоги були задоволені.

Рішення набрало законної сили 19.12.2011 р.

  03.05.2011 р. відбулось переведення юрисконсультів ПАТ «ОТП Банк» до ТОВ «ОТП Факторинг Україна». У звязку з значним зменшенням юридичного відділу фактично представництво ПАТ «ОТП Банк» здійснюється одним представником.

Причиною несвоєчасного отримання виконавчих листів є значна кількість судових справ, за якими вже прийнято рішення та необхідно отримувати виконавчі листи для подальшого предявлення до виконання, а також відсутність достатньої кількості представників для виконання даного обсягу роботи.

Представником позивача завчасно подавалася до суду заява на видачу виконавчих листів, але вказані листи судом видані не були з невідомих причин. По пошті суд вказані листи також не направив.

В звязку з вищезазначеним, вважає причини пропуску строків предявлення виконавчого листа до виконання поважними, просить задовольнити заяву.

В судовому засіданні представник ТОВ « ОТП Факторінг Україна» просить задовольнити заяву.

В судовому засіданні відповідач ОСОБА_1 та представник відповідача ОСОБА_3 проти задоволення заяви заперечують.

ОСОБА_2 в судове засідання не зявилась , просить розгляд справи провести без її участі, суду надала заперечення.

Відповідачі проти заяви заперечують, надали письмові заперечення, в яких зазначають, що обставини, зазначені в заяві, не є поважними для поновлення строків, доказів вказаних обставин заявник не надав, заявник мав достатньо часу для отримання виконавчих листів завчасно, але своїми процесуальними правами належним чином не скористався.

Додатково:  Сняты аресты исполнительной службы на сумму 8 000,00 дол. США.

    Заслухавши пояснення сторін , вивчивши матеріали заяви, суд вважає заяву про поновлення пропущеного строку такою, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав:

27.04.2011 р. було винесено рішення по справі. 26.09.2011 р. представником заявника було подано до суду заяву на отримання виконавчих листів шляхом їх видачі представнику в канцелярії суду. В період з 26.09.2011 р. по 19.12.2012 р. представники заявника не зявилися до суду для отримання виконавчих листів, з заявами про отримання листів по пошті до суду не зверталися.

Статтею 371 ЦПК України передбачено, що стягувачам, які пропустили строк для предявлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Поважних причин пропуску строків на предявлення виконавчих листів до виконання заявник суду не надав, як доказів щодо кількості юристів та їх зайнятості.

Додатково суд звертає увагу на те, що ухвалою суду від 13.09.2013 р. заяву про поновлення строків на предявлення виконавчих листів до виконання вже було розглянуто, в її задоволенні було відмовлено. Ухвала суду набрала законної сили, заявником не оскаржувалась.

Керуючись ст. 371 ЦПК України, суд

               У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви ТОВ «ОТП Факторинг Україна», відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2 про поновлення пропущеного строку для предявлення виконавчого листа до виконання  —  відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня отримання копії ухвали апеляційної скарги, в порядку ч. 2 ст. 294 ЦПК України.

СУДДЯ:І.М.ФЕДЧЕНКО