В 04.10.2007 году между ОТП Банком и Клиентом был заключен кредитный договор на суму 10 000, 00 дол. США.

26.11.2020 года по договору купли-продажи кредитного портфеля новым кредитором стал ОТП Факторинг Украина, который сразу же обратился в суд с исковым заявлением к нашему Клиенту о взыскании суммы задолженности по вышеуказанному кредитному договору.

Адвокатами АБ «ЮРКОНСАЛТ» изучив кредитное дело, было установлено, что кредитор обратился в суд с грубым пропуском сроков исковой давности, которые, согласно договору, начали отсчитываться от даты окончания действия самого кредитного договора.

05.04.2021 года решением суда было отказано в удовлетворении искового заявления ОТП Факторинг Украины.

Клиент освобожден от уплаты долга в размере 10 000,00 дол. США.

Текст решения суда:

Справа N 333/3000/20

пр. N 2/333/224/21

РІШЕННЯ

Іменем України

05 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Піха Ю.Р.,

за участю секретаря судового засідання Нікуліна О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в порядку спрощеного позовного провадження, цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року, —

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення з неї заборгованості за кредитним договором у розмірі 440 527,88 гривень, мотивуючи свої вимоги тим, що 04.10.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року. Згідно з умовами кредитного договору та кредитних заявок Банк здійснив видачу кредитних коштів відповідачу у сумі 10 000 доларів США. Призначення кредиту на споживчі цілі. 26.11.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП «Факторинг Україна» та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю N б/н. Згідно з вищевказаним договором Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року від 04 жовтня 2007 року право вимоги в обсязі і на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором.

Додатково:  Закрытие кредита перед ООО "ОТП Факторинг Украина" путем выполнения решения суда по курсу 8,00

Представник позивача в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, в якій позов підтримав, та вказав про те, що не заперечує проти заочного розгляду справи.

Представник відповідача Працевитий Г.О., який діє на підставі ордеру про надання правової допомоги у судове засідання не з?явився, про час та міс це слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надіслав до суду відзив в якому просив відмовити у задоволенні позову через пропуск позивачем строків позовної давності.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 04.10.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року.

Згідно з умовами кредитного договору та кредитних заявок Банк здійснив видачу кредитних коштів відповідачу у сумі 10 000 доларів США. Призначення кредиту на споживчі цілі.

26.11.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП «Факторинг Україна» та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю N б/н.

Згідно з вищевказаним договором Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року від 04 жовтня 2007 року право вимоги в обсязі і на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором.

Відповідно до ст. 256 ПК Українипозовна давність — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права, або інтересу.

Відповідно до ст. 257 ПК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ст. 72 ЦПК України право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом.

Додатково:  Информация о продаже кредитов запорожских заемщиков Фондом гарантирования вкладов Украины:

Згідно ст. 267 ч. 3 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Відповідно до п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року N 14 «Про судове рішення у цивільній справі» установивши, що строк для звернення з позовом пропущено без поважної причини, суд у рішенні зазначає про відмову в позові з цих підстав, якщо про застосування позовної давності заявлено стороною у спорі, зробленою до ухвалення ним рішення, крім випадків, коли позов не задоволено, що є самостійною підставою для цього.

Тому суд приходить до висновку, що в задоволенні позовних вимог Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором належить відмовити в зв’язку з пропуском банком строку звернення до суду за захистом порушених прав, тобто строку позовної давності.

Враховуючи те, що позивач звернувся в суд із вимогою про захист свого цивільного права — стягнення заборгованості за договором кредиту з пропуском трьохрічного строку позовної давності, що згідно вимог ч. 4 ст. 267 ЦПК України є підставою для відмови у позові.

Як вбачається із штампа вхідної кореспонденції позовна заява позивача ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором надійшла на адресу суду лише 15.06.2020 року, а згідно умов договору N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року дата остаточного повернення кредиту є 04.10.2016 року, тобто позивачем пропущено строк позовної давності. Крім цього у змісті позовної заяви позивач не просить поновити пропущений строк позовної давності, а також не зазначає причин його поновлення.

Зважаючи на наведене в задоволенні позову Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року, слід відмовити, оскільки позивачем пропущений трирічний строк звернення до суду за захистом своїх прав.

Додатково:  ООО "ОТП Факторинг Украина" отказано в взыскании долга в размере 34 500 000 грн.

На підставі ст. ст. 72256257267 ЦК України, керуючись ст. 267 ЦК України ст. ст. 101180263273 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором N CNL-201/125/2007 від 04.10.2007 року з ОСОБА_1 відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду — якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено — повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлено 05 квітня 2021 року.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Ю.Р. Піх

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.