Цей договір є офіційною та публічною пропозицією адвокатського бюро укласти договір про надання правової допомоги, відомості про яку розміщені на сайті www.jurconsult.zp.ua.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та надання правової допомоги, повернення проведеної оплати та відмови від правової допомоги, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту звернення Клієнта до адвокатського бюро за допомогою телефону, електронною поштою або формою зворотного зв’язку, що розміщена на сайті.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – “Оферта”) – публічна пропозиція адвокатського бюро, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на замовлення і надання правової допомоги дистанційним способом (далі – “Договір”) на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Правова допомога – види адвокатської діяльності, вказані в ст. 19 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та які можуть надаватися на підставі усних, а в разі необхідності і письмових договорів про надання правової допомоги, що були обрані Клінтом та надані за цим Договором дистанційним способом або безпосередньо за місцем розташування бюро.

1.2. Інтернет-бюро – сайт адвокатського бюро в мережі Інтернет за адресою www.jurconsult.zp.ua, створений для укладення договорів на замовлення і надання правової допомоги на підставі ознайомлення Клієнта із запропонованими адвокатським бюро видами правової допомоги за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Клієнт – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від адвокатського бюро, звертається за правовою допомогою до адвокатського бюро, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.4. Адвокатське бюро – адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” ГЕННАДІЯ ПРАЦЕВИТОГО” (ідентифікаційний код 42084973), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місце знаходження якої: Україна, 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Троїцька, будинок 23, офіс 9.

2. Предмет Договору

2.1. Адвокатське бюро зобов’язується надати Клієнту правову допомогу на умовах і в порядку, що визначені цим договором, а Клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання даного договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Клієнтом умов Договору вважається момент звернення Клієнта до адвокатського бюро за допомогою телефону, електронною поштою або формою зворотного зв’язку, що розміщена на сайті, за умови отримання Клієнтом від адвокатського бюро підтвердження замовлення в електронному чи іншому, прийнятному для сторін, вигляді. У передбачених Законом випадках Договір про надання правової допомоги укладається письмово. В письмовому договорі сторони можуть передбачити будь-які інші умови, що узгоджується перед його підписанням.

2.3. Рішення про призначення конкретного адвоката чи кількох адвокатів для виконання доручення або про заміну адвоката чи адвокатів (у випадках, коли це не суперечить закону) приймається адвокатським бюро на свій розсуд.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Клієнт самостійно приймає рішення про необхідність замовлення та отримання правової допомоги від адвокатського бюро та звертається до адвокатського бюро шляхом заповнення форми зворотного зв’язку замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контакти.

3.2. Адвокатське бюро має право відмовитись від укладення цього/письмового договору на надання правової допомоги з підстав, вказаних в ст. 28 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” або з інших підстав, що прямо передбачені нормативно-правовими актами, які регламентують адвокатську діяльність.

3.3. При зверненні до адвокатського бюро на сайті Інтернет-бюро Клієнт зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну адвокатському бюро для виконання умов договору:

3.3.1. прізвище, ім’я та по-батькові Клієнта;

3.3.2. адреса реєстрації місця проживання;

3.3.3. контактний телефон, адресу електронної пошти(за наявності);

3.3.4. РНОКПП, Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Вид правової допомоги, який Клієнт має намір отримати.

3.5. Якщо будь-якій із сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої сторони. У разі ненадання необхідної інформації Клієнтом, адвокатське бюро має право відмовитись від укладання цього/письмового договору.

3.6. При оформленні замовлення через оператора адвокатського бюро (п. 3.1. Цієї Оферти) Клієнт зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти. 3.6. Ухвалення Клієнтом умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Клієнтом відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-бюро або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Клієнта стають предметом адвокатської таємниці та розголошенню не підлягають.

3.7. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови замовлення та отримання правової допомоги), шляхом оформлення Замовлення, Клієнт підтверджує наступне: а) Клієнт цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються адвокатському бюро з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Клієнт також погоджується з тим, що адвокатське бюро зберігає інформацію про нього як предмет адвокатської таємниці. Обсяг прав Клієнта, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

4. Гонорар бюро

4.1 Оплата послуг бюро здійснюється у формі виплати гонорару. Розмір гонорару визначається за погодженням бюро з клієнтом. Бюро має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань.

4.2 При встановленні розміру гонорару можуть враховуватися складність справи, кваліфікація, досвід і завантаженість адвокатів бюро та інші обставини. Погоджений бюро з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю.

4.3. Окрім гонорару, бюро має право стягувати з клієнта та/або особи, яка уклала договір в інтересах клієнта, кошти, необхідні для покриття витрат, пов’язаних з виконанням доручення. В договорі про надання правової допомоги можуть бути визначені види передбачуваних фактичних витрат, пов’язаних з виконанням доручення(оплата роботи фахівців, чиї висновки запитуються адвокатом, транспортні витрати, оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального посвідчення документів, телефонних розмов, тощо), порядок їх погашення (авансування, оплата по факту в певний строк, інше) та може бути визначений їх обсяг.

4.4. Орієнтовна вартість окремих видів правової допомоги, що вказана на сайті, не включає в себе витрат, пов’язаних з виконанням доручення Клієнта.

4.5. За бажанням Клієнта адвокатське бюро може здійснити попередній розрахунок витрат, пов’язаних з виконанням доручення Клієнта.

4.6. Зобов’язання Клієнта по оплаті гонорару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок адвокатського бюро.

4.7. Розрахунки між Клієнтом і адвокатським бюро за надану правову допомогу здійснюються будь-яким не забороненим Законом способом шляхом оплати гонорару на рахунок адвокатського бюро в установі банку, зокрема шляхом оплати через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay, інші платіжні системи. Строк оплати гонорару встановлюється адвокатським бюро самостійно та вказується в рахунку на оплату.

4.8. За результатами надання правової допомоги складається акт, що підписується представниками кожної зі сторін. В акті вказується обсяг наданої адвокатським бюро правової допомоги і її вартість. Акт надсилається Клієнту адвокатським бюро факсимільним зв’язком або поштою, в тому числі електронною на E-mail вказаний в цьому Договорі, через будь-який месенджер, інший засіб зв’язку або передається наручно. На письмову вимогу Клієнта, адвокатське бюро може надавати деталізований звіт про виконану роботу.

4.9. Акт про надання правової допомоги вважається підписаним, якщо протягом 5 днів з моменту його направлення Клієнту, останній не надав адвокатському бюро письмові аргументовані заперечення на акт.

4.10. Інші гонорарні умови, не вказані в цьому договорі, регламентуються вимогами чинних Законів та нормативно-правових актів, що регламентують адвокатську діяльність.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Адвокатське бюро зобов’язується:

5.1.1. Надати Клієнту правову допомогу, яка ним була обрана та замовлена на умовах та в порядку, що визначенні чинним Законодавством та актами, що регламентують адвокатську діяльність, в тому числі з урахуванням актів НААУ/РАУ.

5.2. Адвокатське бюро має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. Зупинити надання правової допомоги в разі відсутності оплати гонорару збоку Клієнта. 5.3 Клієнт зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, умовами надання правової допомоги та оплати гонорару.

5.3.2 На виконання адвокатським бюро своїх зобов’язань перед Клієнтом останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Клієнта, і достатні для надання правової допомоги.

5.3.3. Оплатити гонорар в строки та спосіб, встановлений договором, рахунком на оплату. Відшкодувати витрати, понесені адвокатським бюро під час виконання останнім доручення Клієнта.

5.3.4. Прийняти належним чином надану правову допомогу та оплатити її.

6. Повернення правової допомоги

6.1. Сторони дійшли згоди, що повернення правової допомоги неможливе. В разі наявності розбіжностей щодо якості та обсягу правової допомоги сторони вирішують спір у встановленому Законом порядку, в тому числі шляхом переговорів.

7. Відповідальність

7.1. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за даним Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.2. Адвокатське бюро не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Клієнтом недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Адвокатське бюро і Клієнт несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Адвокатське бюро і Клієнт звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Клієнта і/або адвокатського бюро після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-бюро при реєстрації або оформленні Замовлення, Клієнт надає адвокатському бюро свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України “Про захист персональних даних”, без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Адвокатське бюро зобов’язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію та зберігати її як адвокатську таємницю.

8.3. Клієнт несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Адвокатське бюро не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Клієнта або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між адвокатським бюро і Клієнтом, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, адвокатське бюро і/або Клієнт мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Адвокатське бюро має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.