ПАТ Метабанк відмовлено в задоволення позову про стягнення боргу з боржника в зв’язку з необхідністю проведення обов’язкової реструктуризації кредиту

Номер справи: 337/4780/20

Посилання на судове рішення в реєстрі: 109517409

📜 Нещодавно адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” досягло важливої юридичної перемоги у справі відмови ПАТ “МетаБанк” у задоволенні позову про стягнення боргу. Рішенням Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 02 березня 2023 року було вирішено не стягувати борг з боржника, адже за законодавством перед стягненням повинна відбутися обов’язкова реструктуризація кредиту.

🤔 Аналіз даного рішення дає зрозуміти, що реструктуризація заборгованості є ключовою вимогою, передбаченою Законом України “Про споживче кредитування”. Це означає, що банки мають зменшувати кредитні нарахування відповідно до встановленої процедури, перш ніж звертатися до суду за стягненням заборгованості.

💼 У цій ситуації суд прийшов до висновку, що боржник вже став стороною у справі, де було ухвалено рішення про необхідність реструктуризації його кредиту. Вважається, що така реструктуризація може суттєво зменшити суму заборгованості.

🏦 Важливо відзначити, що ПАТ “МетаБанк” було відмовлено в задоволенні позову, оскільки банк ігнорував вимогу про реструктуризацію, яка була обов’язковою за новим законодавством. Таким чином, судове рішення захистило інтереси споживача і запобігло неправомірному стягненню коштів.

Клієнти, які зіштовхуються з подібними правовими питаннями, можуть звертатися до “ЮРКОНСАЛТ” за допомогою, де вони отримають кваліфіковане представництво своїх інтересів в судах.

🏷️ #юридичніконсультації #реструктуризаціякредиту #захистправспоживачів #судовапрактика #ЮРКОНСАЛТ #правовийзахист #юридичніпослуги #адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Клікніть щоб переглянути повний текст рішення суду:

02.03.2023

ЄУН №337/4780/20

Провадження № 2/337/3/2023

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Хортицький районний суд міста Запоріжжя у складі головуючого судді Бредуна Д.С., при секретарі Сакоян О.В., за участю представника позивача ОСОБА_1 , представника відповідачаадвоката Ями Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального провадження цивільну справу за позовом акціонерного товариства «МетаБанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2020 року АТ «МетаБанк» в особі представникаадвоката Неудачіна Р.В. звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути на користь АТ «МетаБанк» зі:

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заборгованість за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року у розмірі 38541,49 доларів США та штрафні санкції в сумі 919893,63 грн. згідно п.6.5 кредитного договору з 30.09.2019 року по 30.09.2020 рокусолідарно;

ОСОБА_2 та ОСОБА_4 заборгованість за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року у розмірі 38541,49 доларів США та штрафні санкції в сумі 919893,63 грн. згідно п.6.5 кредитного договору з 30.09.2019 року по 30.09.2020 рокусолідарно.

Ухвалою судді від 22 грудня 2020 року у справі відкрите загальне позовне провадження і призначено підготовче засідання.

01 лютого 2021 року відповідачем ОСОБА_2 в особі представникаадвоката Працевитого Г.О. подано до суду відзив, в якому посилаються на порушення правил підсудності при подачі позову і необхідністю розгляду справи Ленінським районним судом м. Запоріжжя, що кредит було видано в сумі 35002,00 гривень а не доларів США, що кредитний договір підписувала не ОСОБА_2 , а інша невідома особа, що належними доказами (в тому числі меморіальним ордером) не підтверджено видача кредиту, що банк нараховував проценти за договором за іншим курсом долара США, ніж то передбачено кредитним договором, а отже суду надано невірний розрахунок заборгованості. За таких обставин просили відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

01 березня 2021 року представник позивачаадвокат Неудачін Р.В. подав відповідь на відзив, в якій наполягав на дотриманні підсудності згідно діючого на момент подачі позову процесуального закону, підтвердження рішенням суду, що набрало законної сили, укладення кредитного договору і видачу кредиту в сумі 35002,00 доларів США, а також вказував на вірне нарахування заборгованості за кредитом. За таких обставин просив задовольнити позов в повному обсязі.

Ухвалою суду від 08 квітня 2021 року задоволено клопотання представника позивачаадвоката Неудачіна Р.В. і витребувано для огляду з Хортицького районного суду міста Запоріжжя цивільну справу ЄУН №337/113/16-ц.

Ухвалою суду від 21 травня 2021 року відмовлено в задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_2адвоката Працевитого Г.О., про зупинення провадження у справі до розгляду Ленінським районним судом м. Запоріжжя позову ОСОБА_2 до АТ «МетаБанк» про захист прав споживачів.

Ухвалою суду від 29 червня 2021 року підготовче провадження у справі закрите, призначено судовий розгляд по суті.

25 січня 2022 року, 12 липня 2022 року представник відповідача ОСОБА_2адвокат Яма Д.М. подав заяву про застосування у справі строку позовної давності.

Заяви представника відповідача ОСОБА_2адвоката Ями Д.М. від 25 січня 2022 року про зупинення провадження, від 25 січня 2022 року про сумнівність письмових доказів, від 05 вересня 2022 року про витребування документів, від 14 листопада 2022 року про зупинення провадження, були залишенні без розгляду ухвалами суду протокольної форми від 02 березня 2023 року.

Ухвалою суду від 02 березня 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про зупинення провадження у справі до вирішенням Верховним судом касаційної скарги АТ «МетаБанк» на рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09 червня 2022 року та постанову Запорізького апеляційного суду від 25 жовтня 2022 року у справі ЄУН №337/7312/21.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 наполягала на законності обґрунтованості і правомірності позову, і необхідності його задоволення в повному обсязі.

В судовому засіданні представник відповідачаадвокат Яма Д.М. категорично заперечував проти задоволення позову.

Відповідачі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 до судових засідань повторно не з`явились. Жодних заперечень чи пояснень щодо заявлених вимог не подали.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали справи, суд дійшов таких висновків.

Згідно ч.ч.1, 3 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Відповідно до ч.ч.1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. (ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України).

Згідно ч.1 ст. 81, ч.1 ст. 89 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ч.2 ст. 77 ЦПК України).

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст. 79 ЦПК України). Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.2 ст. 78 ЦПК України).

Згідно з ч.4 ст. 82 ЦПК України Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Судом було встановлено, що 15 грудня 2005 року між ОСОБА_2 та АБ «Металург», правонаступником якого є АТ «МетаБанк», було укладено кредитний договір № 607600000155, за умовами якого ОСОБА_2 отримала кредит 35002 долари США зі сплатою процентної ставки у розмірі 15,5% річних строком на 180 місяців на споживчі цілі, за які вона придбала квартиру АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу від 15 грудня 2005 року. З метою забезпечення виконання кредитного зобов`язання, 15 грудня 2005 року було укладено іпотечний договір.

Пунктом 1.2 іпотечного договору вказано, що іпотекодержатель надає іпотекодавцю кредит на придбання нерухомого майна, у сумі 35002 доларів США, на термін по 15.12.2020 року включно, зі сплатою відсотків за користування кредитом за ставкою 15,5 % річних та плати за надання кредиту у розмірі 980 грн., шляхом зарахування коштів на рахунок іпотекодавця.

В ході розгляду справи судом було витребувано і оглянуто в судовому засіданні матеріали цивільної справи ЄУН №337/113/16-ц.

Так згідно виписки за період з 15.12.2005 року по 16.12.2005 року по клієнту ОСОБА_5 , приход основного депозиту склав 35002 доларів США, і 980 грн.

Відповідно до дублікату (витяг) квитанції №17899819 від 15.12.2005 року, ОСОБА_2 видано готівкою 35002 доларів США.

15.12.2005 року між Акціонерним банком «Металург» та ОСОБА_3 укладено договір поруки № 9076000001502, відповідно до якого, сторони уклали договір застави, за яким ОСОБА_3 зобов`язується у разі невиконання ОСОБА_2 зобов`язань за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року, погасити борг в сумі наданого кредиту 35002 доларів США.

15.12.2005 року між Акціонерним банком «Металург» та ОСОБА_4 укладено договір поруки № 9076000001503, відповідно до якого, сторони уклали договір застави, за яким ОСОБА_4 зобов`язується у разі невиконання ОСОБА_2 зобов`язань за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року, погасити борг в сумі наданого кредиту 35002 доларів США.

22.05.2009 року, 29.05.2009 року, банк звертався до ОСОБА_2 з приводу порушення строків сплати платежів за кредитним договором № 607600000155 від 15.12.2005 року.

25.08.2009 року оформлено договір №1 про внесення змін до кредитного договору № 607600000155 від 15.12.2005 року, між заставодержателем Акціонерним банком «Металург» і заставодавцем ОСОБА_5

13.05.2011 року, банк звертався до ОСОБА_2 з приводу порушення строків сплати платежів за кредитним договором № 607600000155 від 15.12.2005 року.

27.08.2014 року оформлено додаткову угоду №2 до кредитного договору № 607600000155 від 15.12.2005 року, між ПАТ «Метабанк», який є правонаступником Акціонерного банку «Металург» і ОСОБА_2 .

Рішенням Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 11 грудня 2018 року у Справі ЄУН №337/113/16-ц, Провадження №2/337/7/2018 була розглянута справа за позовом Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічним позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», треті особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання кредитного договору недійсним.

За результатами розгляду, в задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» про солідарне стягнення з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , також з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , заборгованості за кредитним договором № 607600000155 від 15.12.2005 року у розмірі 8424,18 доларів США та 148678,04 грн., і судових витратвідмовлено. Зустрічні позовні вимоги задоволено. Визнано недійсним кредитний договір від 15.12.2005 року №607600000155 між Акціонерним банком «Металург» та ОСОБА_2 .

В основу такого рішення покладено висновок експерта №572-16 від 14.02.2017 року, згідно якого кредитний договір № 607600000155 від 15.12.2005 року ОСОБА_2 не підписувався.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 26 березня 2019 року у Справі ЄУН №337/113/16-ц, Провадження № 22-ц/807/1214/19, Апеляційну скаргу Акціонерного товариства «МетаБанк» задоволено. Рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 11 грудня 2018 року у цій справі скасовано та ухвалено нове судове рішення наступного змісту:

Позовні вимоги Акціонерного товариства «МетаБанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договоромзадоволено.;

Стягнуто солідарно з ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства «МетаБанк» заборгованість за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року в розмірі 8424,18 доларів США, (у тому числі 3514,27 доларів США – заборгованість по простроченому кредиту; 4909,91 доларів США – заборгованість по простроченим процентам) та 148 678,04 грн., (що складається з: 91342,70 грн. – пеня за несвоєчасне виконання зобов`язання та 57335,34 грн.штраф).;

Стягнуто солідарно зі ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_3 ) на користь Акціонерного товариства «МетаБанк» заборгованість за кредитним договором № 607600000155 від 15.12.2005 року в розмірі 8 424,18 доларів США, (у тому числі 3514,27 доларів США – заборгованість по простроченому кредиту; 4909,91 доларів США – заборгованість по простроченим процентам) та 148 678,04 грн. (що складається з: 91342,70 грн. – пеня за несвоєчасне виконання зобов`язання та 57335,34 грн.штраф).;

Стягнуто зі ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства «МетаБанк» судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 1804,89 грн. та судовий збір за подання апеляційної скарги 3027,31 грн., а всього 4832,20 грн.;

Стягнуто з ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства «МетаБанк» судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 1804,89 грн. та судовий збір за подання апеляційної скарги 3027,31 грн., а всього 4832,20 грн.;

Стягнуто з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_3 ) на користь Акціонерного товариства «МетаБанк» судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 1804,89 грн. та судовий збір за подання апеляційної скарги 3027,31 грн., а всього 4832,20 грн.;

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», треті особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання кредитного договору недійснимвідмовлено.

Апеляційна інстанція у своїй постанові вказала, що факт отримання кредиту ОСОБА_2 , його багаторазове погашення на протязі багатьох років, укладення додаткових угод, підписання іпотечного договору, наявність договорів поруки та тривалого листування відповідачки з банком є беззаперечним і достатнім доказом укладання між банком та ОСОБА_2 кредитного договору № 607600000155 від 15.12.2005 року. Сам факт підписання чи не підписання кредитного договору, встановлений у висновку експерта, за наявності зазначених доказів отримання кредиту, придбання нерухомого майна за кредитні кошти, використання кредитних коштів, його погашення не вказує сам по собі про наявність підстав для відмови в позові банку. За таких обставин, докази наявні в матеріалах справи дають підстави вважати обґрунтованими вимоги позивача АТ «МетаБанк».

На аналогічні підстави заперечення проти позову (щодо не підписання ОСОБА_2 кредитного договору, що належними доказами не підтверджено видача кредиту, що кредит було видано в сумі 35002,00 гривень а не доларів США), посилається і представник відповідача ОСОБА_2 у своєму відзиві, не вказуючи при цьому нових аргументів, яким ще не було надано правової оцінки в рішенні суду, що набрало законної сили.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави (ст.ст.1046-1053), якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Відповідно до ст. 1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі.

Сторони зобов`язані дотримуватися умов укладеного договору та виконувати взяті на себе зобов`язання у встановлений договором строк (термін) його виконання, що передбачено ст.ст. 562, 530 ЦК України.

Як вже було встановлено позивач свої зобов`язання за кредитним договором виконав належним чином, та видав кредит в розмірі 35002 доларів США.

Натомість, як вбачається з розрахунку АТ «МетаБанк», відповідачка ОСОБА_2 свої зобов`язання виконувала неналежним чином, та має заборгованість у розмірі 38541,49 доларів США та штрафні санкції в сумі 919893,63 грн. згідно п.6.5 кредитного договору з 30.09.2019 року по 30.09.2020 року. Помилковості в нараховуванні суми заборгованості, процентів за договором, в тому числі за іншим курсом долара США, ніж то передбачено кредитним договором, за результатами розгляду встановлено не було.

Таким чином, відповідач порушив умови укладеного кредитного договору, оскільки, відповідно до ст. 610 ЦК України порушення зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Відповідно до ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

При цьому, відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Щодо повернення такої заборгованості, АТ «МетаБанк» 01 жовтня 2020 року звернувся з вимогою-повідомленням як до боржника ОСОБА_2 , так і до поручителів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

При цьому, при вирішенні позову, суд також враховує наступну обставину.

Рішенням Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09 червня 2022 року у Справі ЄУН №337/7312/21, Провадження №2/337/446/2022 розглянуто позов ОСОБА_2 до АТ «МетаБанк» про захист прав споживача, покладання зобов`язання вчинити певні дії. В обґрунтування позову ОСОБА_2 вказувала, що після 2016 року мала заборгованість за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року, яка на її думку повинна бути реструктуризована відповідно до прийнятого 13.04.2021 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті», яким внесено зміни у розділ 4 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» в частині провадження обов`язкової реструктуризації зобов`язань позичальників за договорами про споживчий кредит наданій в іноземній валюті. Однак таке її звернення від 14.09.2021 року банк проігнорував.

За результатами судового розгляду позов ОСОБА_2 було задоволено частково. Зобов`язано АТ «МетаБанк» провести реструктуризацію зобов`язань ОСОБА_2 за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року, відповідно до пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування». Стягнуто з АТ «МетаБанк» на користь ОСОБА_2 витрати на правничу допомогу у сумі 20000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 25 жовтня 2022 року у справі ЄУН №337/7312/21, Провадження №22-ц/807/1690/22 апеляційна скарга ОСОБА_2 залишена без задоволення. Апеляційна скарга Акціонерного товариства «МетаБанк» залишена без задоволення. Рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09 червня 2022 року у цій справізалишено без змін.

Таким чином, рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09 червня 2022 року у Справі ЄУН №337/7312/21, Провадження №2/337/446/2022 набрало законної сили.

Відповідно до частини 1 статті 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України,і за її межами.

При цьому, як вбачається із розрахунку заборгованості, вказаним рішенням суду зобов`язано АТ «МетаБанк» провести реструктуризацію саме тієї заборгованості за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року, про стягнення якої порушено питання у позові. Однак одночасне стягнення заборгованості рішенням суду і паралельне вирішення питання про її реструктуризації є неможливим, оскільки реструктуризація відповідно до встановленої законодавцем процедури передбачає суттєве зменшення кредитних нарахувань.

За таких обставин суд приходить до висновку, що заборгованість ОСОБА_2 перед АТ «МетаБанк» за кредитним договором №607600000155 від 15.12.2005 року, підлягає обов`язковій реструктуризації відповідно до закону, і лише в разі невиконання ОСОБА_2 своїх кредитних зобов`язань після цього, у АТ «МетаБанк» виникне право на стягнення заборгованості в судовому порядку.

Зважаючи на викладене, в задоволенні позову необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 82, 89, 131, 141, 229, 247, 263, 264, 280, 354 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Відмовити повністюв задоволенніпозовної заяви акціонерного товариства «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061, адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.30) до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Учасники справи мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Запорізького апеляційного суду через Хортицький районний суд м. Запоріжжя протягом 30 днів з дня складання повного рішення суду.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення виготовлено 13 березня 2023 року.

Суддя: Д.С. Бредун

😎 Потрібна консультація?

2 thoughts on “ПАТ Метабанк відмовлено в задоволення позову про стягнення боргу з боржника в зв’язку з необхідністю проведення обов’язкової реструктуризації кредиту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *