Визнали недійсними договори поруки з Укрсиббанк на суму 470 тисяч грн!

Номер справи: 2-1946/11

Посилання на судове рішення в реєстрі: 26277020

🏢 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” виграло справу у Запорізькому районному суді Запорізької області щодо недійсних договорів поруки з Укрсиббанком на суму 470 тисяч гривень.

🔍У тексті рішення суду зазначено, що клієнтка звернулась до суду із позовом щодо недійсності договору поруки, укладеного між її чоловіком та Укрсиббанком. Вона посилається на статті 3 та 65 Сімейного кодексу України, які стверджують, що договір, укладений одним із подружжя без згоди другого, є недійсним, якщо виходить за межі дрібного побутового. Крім того, позивачка заявляє, що вона не надавала своєї згоди на укладення договору поруки.

⚖️Суд встановив, що позивачка та відповідач уклали шлюб та за реєстрацією є подружжям. Однак, відповідач уклав договір поруки без згоди позивачки, а цей договір виходить за межі дрібного побутового. Відтак, суд визнав договір поруки недійсним.

🎉Це рішення суду є ще одним підтвердженням успішної роботи адвокатського бюро “ЮРКОНСАЛТ” у сфері захисту клієнтів. Ми виграємо багато аналогічних справ і завжди готові надати кваліфіковану юридичну допомогу у вирішенні подібних питань. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію з недійсними договорами поруки, не сумнівайтесь у зверненні до нас. Ми готові допомогти вам здобути правосуддя і захистити ваші права.

🔖#юридичнопідтвердженерішення #адвокат #суд #захистправ #права
#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка

Переглянути повний текст рішення суду:

Справа 2-1946/2011 р.

№/п 2/0810/256/2012

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області

у складі: головуючого судді Гончаренко П.П.,

при секретарі Зеленській С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк»про визнання недійсним договору поруки, суд –

ВСТАНОВИВ:

Позивачка звернулась до суду з позовом до відповідачів, про визнання недійсним договору поруки, вказавши, що 13.12.2006 року вона та ОСОБА_2 офіційно зареєстрували шлюб у Ленінському відділі реєстрації актів цивільного стану Запорізького міського управління юстиції України, згідно актового запису № 832. У вересні 2011 року позивачці випадково стало відомо, що її чоловік (відповідач 1) 03.03.2008 року уклав договір поруки № 11308475000/11 з акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», де виступив поручителем та зобов’язався перед банком відповідати за невиконання ОСОБА_3 по усіх її зобов’язань, що виникнуть з договору про надання споживчого кредиту № 11308475000 від 03.03.2008 року та сума основного договору складає 479750,00 гривень.

Позивачка вважає що вищевказаний договір поруки не може нести юридичні наслідки у зв’язку з тим, що не відповідає нормам діючого законодавства України, а саме СК України, ЦК України. Відповідно до ст. 3 СК України, сім’ю складають особи які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Вимогами ч. 2 ст. 65 СК України, встановлено при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.

Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового. Але відповідачі не отримали моєї згоди та уклали договір поруки.

За таких обставин позивачка вважає, що договір поруки є недійсним як такий, що укладений другим із подружжя без її згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового, а так як відповідач 1 зобов’язався перед відповідачем 2 відповісти за всі зобов’язання за договором про надання споживчого кредиту № 11308475000 від 03.03.2008 року, де сума основного договору склала 95000,00 доларів США, що дорівнює еквіваленту 479750,00 гривень.

В судове засідання представник позивача не з’явився, але через канцелярію суду надав заяву, в якій прохає суд розглядати справу без його участі, позовні вимоги підтримує повністю. Вважає за необхідне винести заочне рішення по справі. На фіксацію судового процесу не наполягає.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду справи належним чином повідомлений, причину неявки суду не повідомив, тому суд вважає за необхідне розглядати справу на підставі наявних у ній доказів, відповідно з частиною 4 ст. 169 ЦПК України. Відповідачем неодноразово надавались до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, з позовними вимогами ОСОБА_1 згоден повністю.

Відповідач представник акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк»в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду справи належним чином повідомлений, причину неявки суду не повідомив, тому суд вважає за необхідне розглядати справу на підставі наявних у ній доказів, відповідно з частиною 4 ст. 169 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У зв’язку з чим, на підставі ст. 197 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Судом, на підставі наданих позивачем документів, встановлено наступне.

13.12.2006 року вона та ОСОБА_2 офіційно зареєстрували шлюб у Ленінському відділі реєстрації актів цивільного стану Запорізького міського управління юстиції України, згідно актового запису № 832. У вересні 2011 року позивачці випадково стало відомо, що її чоловік (відповідач 1) 03.03.2008 року уклав договір поруки № 11308475000/11 з акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», де виступив поручителем та зобов’язався перед банком відповідати за невиконання ОСОБА_3 по усіх її зобов’язань, що виникнуть з договору про надання споживчого кредиту № 11308475000 від 03.03.2008 року та сума основного договору складає 479750,00 гривень.

Позивачка вважає що вищевказаний договір поруки не може нести юридичні наслідки у зв’язку з тим, що не відповідає нормам діючого законодавства України, а саме СК України, ЦК України. Відповідно до ст. 3 СК України, сім’ю складають особи які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Вимогами ч. 2 ст. 65 СК України, встановлено при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.

Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового. Але відповідачі не отримали моєї згоди та уклали договір поруки.

04.09.2012 року до суду надійшло клопотання від позивачки ОСОБА_1, про зміну назви відповідача 2, у зв’язку з тим, що Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» є правонаступником акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк».

Відповідно ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Згідно ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою, третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Згідно ч. 1 ст. 216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

Відповідно до ст. 236 ЦК України правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Відповідно до вимог ст.ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Серед способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання права та правочину не дійсним.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню. Вважає за можливе постановити заочне судове рішення.

Керуючи ст.ст. 3, 7, 10, 11, 15, 60, 61, 212, 213, 215, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 203, 215, 216, 236 ЦК України, ст. 3, ч.2 ст. 65 СК України суд –

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Визнати недійсним договір поруки № 11308475000/11 укладений 03 березня 2008 року між ОСОБА_2 та Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк».

Рішення може бути оскаржено протягом 10 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції.

Заява про перегляд заочного рішення може бути подана відповідачами протягом 10 днів з дня отримання копії рішення.

Суддя: П.П. Гончаренко

😎 Потрібна консультація?

2 thoughts on “Визнали недійсними договори поруки з Укрсиббанк на суму 470 тисяч грн!

  1. Олена123 says:

    Я хочу відзначити високу кваліфікацію та професіоналізм адвокатів бюро Юрконсалт. Вони успішно виграли мою справу, пов’язану з недійсними договорами поруки. Завдяки їхньому досвіду та ретельній роботі я отримав правосуддя та захистив свої права. Рекомендую всім звернутися до них у подібних ситуаціях.

    • ЮРКОНСАЛТ says:

      Дякуємо, Олена123, за ваш відгук! Ми дуже раді, що наші послуги припали вам до душі. Ваші слова надихають нас робити нашу роботу ще краще. Будьте завжди задоволені!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *