📒 Закон № 3254-IX щодо діяльності Кредитних Спілок в Україні. Аналіз закону!

📒 Законом № 3254-IX, зокрема, визначено, що:

✅кредитна спілка має право здійснювати відступлення права на вимогу за кредитами, наданими членам кредитної спілки та/або іншим кредитним спілкам, у разі виникнення простроченої заборгованості за такими кредитами;

прийом (залучення) кредитними спілками паєвих внесків здійснюється без укладання договору. Здійснення таких внесків підтверджується розрахунковим документом, квитанцією, касовим чеком або іншим документом, який підтверджує факт отримання коштів, з зазначенням дати здійснення внеску. Договір, укладений кредитною спілкою з її членом або особою, яка має намір стати членом кредитної спілки, з метою залучення паєвих внесків, є недійсним;

‼️правочини, які вчиняються з пов’язаними з кредитною спілкою особами, не можуть містити умови, що не є поточними ринковими умовами та/або порушують рівність надання послуг усім членам кредитної спілки. Правочини, укладені кредитною спілкою з пов’язаними з кредитною спілкою особами за умовами, що не є поточними ринковими умовами, можуть бути визнані судом недійсними з моменту їх укладення;

♻️правочини, вчинені кредитною спілкою після прийняття Регулятором рішення про анулювання ліцензії кредитної спілки або протягом одного року, що передував прийняттю такого рішення, якщо вони завдали збитків кредитній спілці або кредиторам, можуть бути визнані недійсними судом з таких підстав: кредитна спілка виконала майнові зобов’язання раніше за встановлений термін або до початку строку виконання зобов’язання, що призвело до неплатоспроможності або стало причиною неможливості повного або часткового виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами; кредитна спілка до прийняття рішення про анулювання ліцензії взяла на себе зобов’язання, що призвело до неплатоспроможності або стало причиною неможливості повного або часткового виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами; кредитна спілка здійснила відчуження або придбання майна за цінами, які були вищими або нижчими за ринкові на момент укладення зобов’язань або виконання їх; кредитна спілка оплатила кредитору або прийняла майно в рахунок виконання грошових зобов’язань в день, коли сума вимог кредиторів до кредитної спілки перевищувала вартість майна; кредитна спілка взяла на себе зобов’язання забезпечити виконання грошових зобов’язань, що призвело до неплатоспроможності або стало причиною неможливості повного або часткового виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами;

‼️правочини, вчинені кредитною спілкою протягом одного року, що передував прийняттю Регулятором рішення про анулювання ліцензії кредитної спілки, можуть бути визнані недійсними судом в межах ліквідаційної процедури за заявою Регулятора або ліквідатора також з таких підстав: кредитна спілка безоплатно здійснила відчуження майна, взяла на себе зобов’язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовилася від власних майнових вимог; кредитна спілка уклала правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства; кредитна спілка уклала договір дарування;

🌐у разі визнання недійсними правочинів кредитної спілки з підстав, передбачених частиною четвертою або п’ятою статті 58, кредитор зобов’язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від кредитної спілки, а в разі неможливості повернути майно в природі – відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення такого правочину.

😎 Потрібна консультація?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *