Захистили інтереси поручителя. Визнали припиненою поруку в апелляції на суму 100 000 грн!

🔹Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” отримало перемогу в судовій справі, захищаючи інтереси поручителя. Суд в апеляційній інстанції припинив дію поруки на суму 100 000 грн!

🔸Суд визнав, що позивач – Комерційний банк “Правекс-Банк”, та поручитель –  уклали договір поруки, відповідно до якого поручитель зобов’язався нести майнову відповідальність перед банком за виконання зобов’язань з кредитного договору. Згідно зумовлень договору, порука мала чинність до певної дати.

🔹Комерційний банк подав до суду позов про стягнення заборгованості за кредитним договором. Рішенням суду першої інстанції було задовольнено позовні вимоги, і було стягнено суму заборгованості з поручителя.

🔸Однак, адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” успішно оскаржило це рішення у суді апеляційної інстанції. В апеляційному рішенні суд зазначив, що порука припиняється після закінчення строку, встановленого договором або законом. У даному випадку, оскільки сторони договору поруки не обумовили строк дії, договір припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. В результаті, суд визнав припинення дії поруки та скасував рішення першої інстанції щодо стягнення заборгованості з поручителя.

🔹Це рішення стало ще одним успішним вирішенням адвокатського бюро “ЮРКОНСАЛТ” у подібних справах. Клієнтам достатньо укласти з нами договір, оскільки ми маємо досвід та експертизу у таких випадках.

🔸Рішення суду може бути оскаржено, проте в даному випадку апеляційний суд підтримав позицію адвокатського бюро “ЮРКОНСАЛТ” і припинив дію поруки.

➡️ #юридичні_послуги #адвокатське_бюро #перемога_у_суді #клієнт #позивач #відповідач #можливості #досвід #експертиза
Текст рішення суду:
manytokens  manytokens

[URL=https://verdictum.ligazakon.net/document/109381147]https://verdictum.ligazakon.net/document/109381147[/URL] КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 2-а, e-mail: [URL=mailto:inbox@kia.court.gov.ua]inbox@kia.court.gov.ua[/URL]

Єдиний унікальний номер справи № 378/311/15 Головуючий у суді першої інстанції – Гуртовенко Р.В.

Номер провадження № 22-ц/824/4594/2023 Доповідач в суді апеляційної інстанції – Яворський М.А.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Яворського М.А.(суддя-доповідач),Кашперської Т.Ц., Фінагеєва В.О.,

розглянувши цивільну справу в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , подану представником ОСОБА_2 , на заочне рішення Ставищенського районного суду Київської області від 21 квітня 2015 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» до ОСОБА_3 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, –

ВСТАНОВИВ:

В березні 2015 року ПАТ КБ «Правекс-Банк» звернулось до суду із вказаним позовом, відповідно до якого просило солідарно стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на користь банку заборгованість за кредитним договором №189-002/08Р від 24 березня 2008 року у розмірі 99 374,04 грн, а також понесені судові витрати.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 24 березня 2008 року між ПАТ КБ «Правекс-Банк» та відповідачем ОСОБА_3 укладено кредитний договір, відповідно до якого останній у ПАТ КБ «Правекс-Банк» отримав кредит в сумі 55 656 грн. Кредит наданий позичальнику терміном з 24 березня 2008 року до 24 березня 2012 року зі сплатою 17,49 % річних. Відповідач свої зобов`язання належним чином не виконує, в результаті чого станом на 23 січня 2015 року виникла заборгованість в сумі 99 374,04 грн, в тому числі: сума заборгованості за кредитом – 39 407,39 грн, пеня за прострочення плати по кредиту 55 975,39 грн, прострочені проценти за користування кредитом – 1 691,68 грн, пеня за несвоєчасне погашення процентів 2 399,51 грн.

Вказано, що в якості забезпечення зобов`язань ОСОБА_3 за кредитним договором, між позивачем та ОСОБА_1 укладено договір поруки №189-002/08Р від 24 березня 2008 року, відповідно до умов якого поручитель ОСОБА_1 зобов`язалася нести солідарну майнову відповідальність перед позивачем за виконання в повному обсязі договірних зобов`язань ОСОБА_3 , що виникли з зазначеного кредитного договору, змін та доповнень до нього.

Враховуючи вищевикладене, позивач просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Заочним рішенням Ставищенського районного суду Київської області від 21 квітня 2015 року позовні вимоги ПАТ КБ «Правекс-Банк» задоволено.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Правекс-Банк» заборгованість по кредитному договору №189-002/08Р від 24 березня 2008 року в сумі 99 374, 04 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Правекс-Банк» судовий збір в сумі 993,74 грн.

Ухвалою Ставищенського районного суду Київської області від 05 жовтня 2022 року відмовлено представнику ОСОБА_1 – ОСОБА_2 у поновленні строку на подання заяви про перегляд заочного рішення Ставищенського районного суду Київської області від 21 квітня 2015 року, а також відмовлено у задоволенні вказаної заяви про перегляд заочного рішення Ставищенського районного суду Київської області від 21 квітня 2015 року.

Не погоджуючись із заочним рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_1 – ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, яку мотивовано тим, що договір поруки є припиненим в порядку ч.4 ст.559 ЦК України з 24 вересня 2012 року (через шість місяців після 24 березня 2012 року) у зв`язку із чим стягнення заборгованості за кредитним договором з поручителя ОСОБА_1 є безпідставним.

Апелянт наголошує, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання не пред`явить вимоги до поручителя. З огляду на викладене, порука є строковим зобов`язанням і незалежно від того встановлено її строк договором чи законом, сплив цього строку припиняє суб`єктивне право кредитора.

Апелянт вважає, що позовну заяву банком було подано до суду в той період часу, коли поруки вже була припинена, тобто з пропуском шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання.

Враховуючи вищевикладене, представник ОСОБА_1 – ОСОБА_2 просив скасувати заочне рішенняСтавищенського районного суду Київської області від 21 квітня 2015 року в частині стягнення заборгованості за кредитним договором з поручителя ОСОБА_1 та відмовити в задоволенні позовних вимог в цій частині у зв`язку із припиненням дії договору поруки.

Відзив на апеляційну скаргу на адресу апеляційного суду не надходив.
Судом встановлено та з матеріалів справи вбачається, що 24 березня 2008 року між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №189-002/08Р, відповідно до умов якого ОСОБА_3 отримав кредит в сумі 55 656 грн з терміном з 24 березня 2008 року до 24 березня 2012 року зі сплатою 17,49 % річних (а.с.7-9).

Відповідно до положень п.4.4 вказано кредитного договору сторони погодили, що позичальник зобов`язується погашати заборгованість за кредитом рівними частинами в сумі 1 160 грн щомісяця до 10 числа наступного місяця.

В якості забезпечення зобов`язань ОСОБА_3 за кредитним договором, між позивачем та ОСОБА_1 укладено договір поруки №189-002/08Р від 24 березня 2008 року, відповідно до умов якого поручитель зобов`язався нести солідарну майнову відповідальність перед кредитором за виконання в повному обсязі зобов`язань ОСОБА_3 за кредитним договором №189-002/08Р від 24 березня 2008 року та можливих змін та доповнень до нього щодо сплати процентів, неустойки (штрафу, пені), вчасного та у повному обсязі погашення основної суми боргу за кредитом у строк до 24 березня 2012 року у розмірі 55 656 грн та будь-якого збільшення цієї суми, яке прямо передбачено умовами кредитного договору, відшкодування збитків та іншої заборгованості (а.с.15).

Відповідно до положень п.1.3 вказаного договору поруки поручитель дає свою згоду на збільшення розміру забезпеченого порукою за цим договором зобов`язання позичальника, що може виникнути в майбутньому, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, у випадку внесення позичальником та кредитором змін та доповнень до кредитного договору, змін до кредитного договору та/або до даного договору кредитором в односторонньому порядку.

Відповідно до положень п.4.1 вказаного договору поруки сторони передбачили, що даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 24 березня 2015 року.

Крім того, 22 грудня 2009 року між ПАТ КБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_3 було укладено договір про внесення змін та доповнень до кредитного договору №189-002/08Р від 24 березня 2008 року (а.с.14).

Судом першої інстанції було встановлено, що ПАТ КБ «Правекс-Банк» свої зобов`язання за договором виконав в повному обсязі, а саме: надав відповідачу кредит у розмірі, встановленому договором.

У зв`язку з порушеннями зобов`язань за кредитним договором відповідач станом на 23 січня 2015 року має заборгованість в сумі 99 374,04 грн, в тому числі: сума заборгованості за кредитом – 39 407,39 грн, пеня за прострочення плати по кредиту 55 975,39 грн, прострочені проценти за користування кредитом – 1 691,68 грн, пеня за несвоєчасне погашення процентів 2 399,51 грн (а.с.16-17).

Враховуючи зазначені встановлені обставини, суд першої інстанції дійшов висновку про правомірність заявлених позовних вимог банку про стягнення заборгованості за кредитним договором солідарно з боржника та поручителя, а тому задовольнив позов в повному обсязі.

Апеляційний суд не погоджується із вказаним висновком суду першої інстанції в оскаржуваній апелянтом частині з огляду на наступне.

Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК Українипорука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов`язання не пред`явить вимоги до поручителя, якщо інше не передбачено законом. Якщо строк основного зобов`язання не встановлений або встановлений моментом пред`явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред`явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки, якщо інше не передбачено законом.

Аналіз наведених правил дає підстави для висновку, що у законі передбачено три способи визначення строку дії поруки:протягом строку, встановленого договором поруки;протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання; протягом одного року від дня укладення договору поруки (якщо строк основного зобов`язання не встановлено або встановлено моментом пред`явлення вимоги).

Зважаючи на наведене, строк дії поруки (будь-який із зазначених у частині четвертій статті 559 ЦК України) не є строком захисту порушеного права, а є строком існування суб`єктивного права кредитора й суб`єктивного обов`язку поручителя, після закінчення якого вони припиняються. Це означає, що зі спливом цього строку (який є преклюзивним) жодних дій щодо реалізації свого права за договором поруки, у тому числі застосування судових заходів захисту свого права, кредитор вчиняти не вправі.

З огляду на преклюзивний характер строку поруки й обумовлене цим припинення права кредитора на реалізацію такого виду забезпечення виконання зобов`язань застосоване в другому реченні частини четвертої статті 559 ЦК України словосполучення “пред`явлення вимоги” до поручителя протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання як умови чинності поруки необхідно розуміти як пред`явлення кредитором у встановленому законом порядку протягом зазначеного строку саме позовної, а не будь-якої іншої вимоги до поручителя. Зазначене положення при цьому не виключає можливість пред`явлення кредитором до поручителя іншої письмової вимоги про погашення заборгованості за боржника, однак й в такому разі кредитор може звернутися з названою вимогою до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання.

Керуючись положеннями частини четвертої статті 559 ЦК України, потрібно сформулювати висновок, що вимогу до поручителя про виконання ним солідарного з боржником зобов`язання за договором повинно бути пред`явлено в судовому порядку в межах строку дії поруки, тобто протягом шести місяців з дня, встановленого кредитором для дострокового погашення кредиту в порядку реалізації ним свого права, передбаченого частиною другою статті 1050 ЦК України, або з дня настання строку виконання основного зобов`язання (у разі якщо кредит повинен бути погашений одноразовим платежем).

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 26 травня 2020 року у справі № 638/13683/15-ц (провадження № 14-680цс19) зазначила:

“36. Строк, передбачений частиною четвертою статті 559 ЦК України у зазначеній редакції, є преклюзивним, тобто його закінчення є підставою для припинення поруки, а отже, і для відмови кредиторові у позові. Цей строк не можна поновити, зупинити чи перервати. Тому, враховуючи припинення права кредитора вимагати у поручителя виконання забезпеченого порукою зобов`язання зі спливом визначеного договором або законом строку, застосоване у другому реченні частини четвертої статті 559 ЦК України у зазначеній редакції словосполучення “пред`явлення вимоги” до поручителя протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання слід розуміти як пред`явлення кредитором у встановленому законом порядку протягом зазначеного строку саме позовної, а не будь-якої іншої вимоги до поручителя. Вказане не позбавляє кредитора можливості пред`явити до поручителя іншу письмову вимогу про погашення заборгованості боржника, однак і в такому разі кредитор може звернутися з такою вимогою до суду лише протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання (див. постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 серпня 2018 року у справі № 2-1169/11 (пункт 62), від 19 червня 2019 року у справі № 523/8249/14-ц (пункт 76), від 3 липня 2019 року у справі № 1519/2-3165/11 (пункт 59), а також постанову Верховного Суду України від 20 квітня 2016 року у справі № 6-2662цс15)”.

Отже, закінчення строку, встановленого договором поруки, так само як сплив шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання або одного року від дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобов`язання не встановлений, припиняє поруку за умови, що кредитор протягом строку дії поруки не звернувся до суду з позовом до поручителя.

Отже, порука є строковим зобов`язанням, і незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, його сплив призводить до припинення певного суб`єктивного права кредитора.

Вказані правові висновки містяться в постанові Верховного Суду від 29 листопада 2022 року у справі №446/229/20 (провадження № 61-5962св22).

Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (частина перша статті 252 ЦК України).

Матеріалами справи підтверджено, що сторони погодили дію договору поруки.

Так, відповідно до положень п.4.1 вказаного договору поруки від 24 березня 2008 року, сторони передбачили, що даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами ідіє до 24 березня 2015 року.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що позивач, відповідно до вимог закону, звернувся до суду першої інстанції із позовною заявою в березні 2015 року, тобто в межах дії договору поруки.

Таким чином, доводи апеляційної скарги стосуються випадків, коли сторони не обумовили строк дії договору поруки, а тому апеляційним судом сприймаються критично.

Оскільки за подачу апеляційної скарги апелянт сплатив судовий збір у розмірі 1 490,61 грн, то суд апеляційної інстанції стягує вказану суму судового збору з позивача на користь апелянта.

Керуючись ст. ст. 7, 367, 374, 381, 382 ЦПК України, апеляційний суд, –

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , подану представником ОСОБА_2 , задовольнити.

Заочне рішення Ставищенського районного суду Київської області від 21 квітня 2015 року скасувати в частині солідарного стягнення з ОСОБА_1 заборгованості по кредитному договору №189-002/08Р від 24 березня 2008 року в сумі 99 374, 04 грн та ухвалити в цій частині нове судове рішення, який у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення кредитної заборгованості зОСОБА_1 відмовити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк»(ЄДРПОУ 14360920, 02121, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2)на користь ОСОБА_1(РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )сплачений судовий збір у розмірі 1 490,61 грн.

2 thoughts on “Захистили інтереси поручителя. Визнали припиненою поруку в апелляції на суму 100 000 грн!

  1. Наталія20 says:

    “Я хочу висловити свою велику подяку адвокатському бюро “ЮРКОНСАЛТ” за їх компетентну та професійну допомогу у виграші моєї справи. Завдяки їх експертизі та досвіду, суд в апеляційній інстанції припинив дію поруки на суму 100 000 грн. Якщо ви шукаєте надійних та досвідчених адвокатів, то я рекомендую звернутися саме до бюро “ЮРКОНСАЛТ”.”

    • ЮРКОНСАЛТ says:

      Дякуємо, Наталія20, за ваш відгук! Ми цінуємо вашу думку і дуже раді, що ви задоволені нашим сервісом. Будемо раді бачити вас знову!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *