Скасовано виконавчий напис Європейська агенція боргів на суму 17 000 грн.

✅ 12.08.2021 р. було задоволено позовну заяву про скасування виконавчого напису приватного нотаріуса Остапенко Євген Михайлович на користь ТОВ “ФК “Європейська агенція з повернення боргів” на суму 17308.31 грн.

💰 Також на користь клієнта було стягнуто судові витрати 4400 грн.

😎 В результаті скасування виконавчого напису коштувало клієнту нуль гривень!

🧷 24.11.22, 14:59 РІШЕННЯ ВІД 12.08.2021 № 334/4037/21 ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ


https://verdictum.ligazakon.net/document/99050116


Дата документу 12.08.2021
Справа N 334/4037/21
Провадження N 2/334/2977/21
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі
судді Бредіхіна Ю.Ю.,
за участю секретаря Коваль К.С.,
позивача – не з’явився
відповідача – не з’явився,
третіх осіб – не з’явились,
розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву ОСОБА_1 до товариства з обмеженою
відповідальністю “Фінансова компанія “Європейська агенція з повернення боргів” за участю третіх
осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: приватного нотаріуса нотаріального
округу м. Києва Остапенка Євгена Михайловича та приватного виконавця виконавчого округу
Запорізької області Хохлова Кирила Костянтиновича про визнання виконавчого напису нотаріусу
таким, що не підлягає виконанню,
установив
І. Зміст позовних вимог та заперечень сторін.
Позивач звернувся до суду із позовом до ТОВ “Фінансова компанія “Європейська агенція з
повернення боргів” із вимогою про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає
виконанню. В обґрунтування своїх вимог вказує на те, що позивач дізнався про наявність
виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчого напису від 11.03.2021 року N 11570,
вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М. про
стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Фінансова компанія “Європейська агенція з повернення
боргів” заборгованості за кредитним договором N 003-07249-040311 від 04.03.2011 року на
загальну суму 17 308,31 грн.
Позивач вважає, що виконавчий напис підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню,
оскільки, договір за яким вчинено виконавчий напис не був нотаріально посвідченим, а також він
вчинений поза строками, встановленими законодавством.
Відповідач у відзиві заперечив проти позовних вимог, вказавши на те, що ТОВ “Фінансова
компанія “Європейська агенція з повернення боргів” надало повний пакет документів, який
вимагається чинним законодавством. Крім того, відповідач зазначив про те, що набув право вимоги
на підставі договору про відступлення прав вимоги N 2240/К від 07.05.2020 року, укладеного із ПАТ
“Дельта Банк”. За таких обставин відповідач вважає, що строк виконання позивачем свого обов’язку
слід обраховувати саме з дати набуття відповідачем права вимоги.
24.11.22, 14:59 РІШЕННЯ ВІД 12.08.2021 № 334/4037/21 ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
https://verdictum.ligazakon.net/document/99050116 2/6
Також відповідач заперечив проти заявленої позивачем суми очікуваних витрат на правову
допомоги, зазначивши, що, по-перше, у справі відсутні докази сплати позивачем цих витрат, а, подруге, заявлена сума є явно неспівмірною із складністю спору.
II. Заяви, клопотання та інші процесуальні рішення у справі.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 30.06.2021 року відкрито спрощено
провадження у справі.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2021 року вжито заходів
забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за оскаржуваним написом.
Від представників позивача та відповідача надійшли клопотання про розгляд справи за їх
відсутності.
Треті особи у справі у судове засідання не з’явились, заяв з цього приводу не надали, які і
пояснень щодо суті спору.
III. Фактичні обставини встановлені судом.
04.03.2011 року між ОСОБА_1 та ПАТ “Дельта Банк” підписано заяву N 003-07249-040311 про
отримання позичальником кредиту у вигляді кредитного ліміту у розмірі 3000 грн. строком на 364
календарних дні.
07.05.2020 року між ТОВ “ФК “ЄАПБ” та ПАТ “Дельта Банк” укладено договір про відступлення
прав вимоги N 2240/К за умовами якого відповідач отримав право вимоги за кредитним договором
N 003-07249-040311 від 04.03.2011 року.
11.03.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М.
за заявою ТОВ “ФК “ЄАПБ” видано виконавчий напис про звернення стягнення з ОСОБА_1, яка є
боржником за кредитним договором N 003-07249-040311 від 04.03.2011 року.
За змістом виконавчого напису стягнення заборгованості проводиться за період з 07.05.2020 року
по 28.02.2021 року. Сума заборгованості складає 17 308,31 грн., в тому числі: заборгованість за
кредитом – 11 872,91 грн.; заборгованість за відсотками – 5385,40 грн. За вчинення напису стягнуто
зі стягувача 50 грн.
Виконавчий напис зареєстровано в реєстрі за N 11570.
29.03.2021 року приватним виконавцем виконавчого округу Хохловим К.К. винесено постанову
про відкриття виконавчого провадження N 64977421 на підставі виконавчого напису N 11570,
виданого 11.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком
Є.М.
IV. Норми права, які підлягають застосуванню та мотиви суду щодо оцінки аргументів наведених
учасниками справи.
Згідно з частиною першою статті 14 ЦК України цивільні обов’язки виконуються у межах,
встановлених договором або актом цивільного законодавства.
Відповідно до ст. 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення
виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.
Статтею 87 Закону України “Про нотаріат” передбачено, що для стягнення грошових сум або
витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що
встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
24.11.22, 14:59 РІШЕННЯ ВІД 12.08.2021 № 334/4037/21 ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
https://verdictum.ligazakon.net/document/99050116 3/6
Відповідно до ст. 88 Закону України “Про нотаріат” нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо
подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника
перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у
відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для
вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності,
виконавчий напис видається у межах цього строку.
Відповідно до ст. 89 Закону України “Про нотаріат” у виконавчому написі повинні зазначатися:
дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, який вчинив
виконавчий напис, найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце
народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для
юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або
предмети, які підлягають, витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до
стягнення, розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає
стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної
сили; строк пред’явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється
підписом і печаткою нотаріуса.
Відповідно до пунктів 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року N 1172
“Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса”, для одержання виконавчого
напису щодо стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються:
а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із
зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення
заборгованості.
Судом встановлено, що виконавчий напис виданий на підставі п. 2 Переліку документів, за яким
стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів
нотаріусів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року N 1172.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року у справі N
826/20084/14, яка залишена без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від
01.11.2017 року та Постановою Великої палати Верховного Суду від 20.06.2018 року відмовлено в
задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “ПриватБанк” про
перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2017 року, визнано
незаконною та не чинною постанову Кабінету Міністрів України N 662 від 26.11.2014 року “Про
внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” в частині, у тому числі: “Кредитні
договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями. Для
одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена
стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її
погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості”.
Зазначена постанова апеляційного суду у відповідності до п. 4 ст. 254 КАС України (в редакції, що
діяла на момент винесення постанови) набула законної сили з моменту проголошення, з 22 лютого
2017 року, а отже з цієї ж дати законодавство не передбачає можливості вчинення виконавчого
напису щодо заборгованості, яка виникла на підставі нотаріально не посвідченого договору. Таким
чином, в момент вчинення виконавчого напису відсутні правові підстави для його вчинення, а
отже такий виконавчий напис не підлягає виконанню.
Крім того, суд звертає увагу, що вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія,
яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від
боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не
встановлює прав або обов’язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по
24.11.22, 14:59 РІШЕННЯ ВІД 12.08.2021 № 334/4037/21 ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
https://verdictum.ligazakon.net/document/99050116 4/6
суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на
стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право
виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в
позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов’язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати
на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про
вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною,
заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що
нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від
боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само
має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений
нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення
виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині
розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з
якими той звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.
У відповідності до пункту 3.1 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
нотаріус вчиняє виконавчі написи: за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше
трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного
року.
Згідно із заявою N 003-07249-040311 від 04.03.2011 року, кредит видано ОСОБА_1 строком на 364
календарних дні, отже строк дії договору скінчився 03.03.2012 року.
За змістом ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то
воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Статтею 259 ЦК України визначено, що позовна давність, встановлена законом, може бути
збільшена за домовленістю сторін.
Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
Будь-яких доказів на спростування цих обставин відповідачем не надано, відтак суд дійшов
висновку про те, що нотаріус не пересвідчився у тому, що з дати виникнення права вимогу минуло
більше трьох років, а відтак порушив вимоги Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України
Згідно із приписами статей 12 та 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах
змагальності сторін, і сторони у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та
доведення перед судом їх переконливості.
Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог
або заперечень.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що оспорюваний виконавчий напис нотаріусом
вчинено з порушенням чинного законодавства, а тому він підлягає визнанню таким, що не
підлягає виконанню.
Згідно із вимогами ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно
розміру задоволених позовних вимог.
Позивач просить суд стягнути на його користь витрати на правову допомогу у розмірі 6461,66
грн., які складаються з витрат на підготовку позовної заяви у розмірі 3000 грн. та гонорару про
ведення справи у розмірі 3 461,66 грн. В підтвердження факту понесення цих витрат надав суду
24.11.22, 14:59 РІШЕННЯ ВІД 12.08.2021 № 334/4037/21 ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
https://verdictum.ligazakon.net/document/99050116 5/6
копії договору про надання правової (правничої) допомоги від 24.05.2021 року, додатковий договір
від 24.05.2021 року до договору про надання правової (правничої) допомоги від 24.05.2021 року,
рахунків N N 71, 73 від 07.06.2021 року, актів N N 71, 73 від 07.06.2021 року.
Відповідно до частин третьої, четвертої статті 137 ЦПК України для визначення розміру витрат на
правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт
(наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання
правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із 1) складністю
справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, втраченим адвокатом на
виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних
робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення
справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) заявник має право на
відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були
фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим (справа “Гімайдуліна і інші проти України”
від 10.12.2009, справа “Баришевський проти України” від 26.02.2015). А також висновки ЄСПЛ,
викладені у справах: “East/West Alliance Limited” проти України” від 02.06.2014, за змістом яких
заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір – обґрунтованим; “Лавентс проти Латвії” від
28.11.2002, за результатом розгляду якої ЄСПЛ вирішив, що відшкодовуються лише витрати, які
мають розумний розмір.
Суд, оцінюючи обґрунтованість заяви відповідача, заперечення та відзиву позивача в контексті
положення статті 141 ЦПК України, тобто щодо співмірності витрат на оплату послуг адвоката із
складністю справи та обсягом виконаних адвокатом робіт, а також часом, витраченим на їх
виконання, з огляду на визначені практикою ЄСПЛ критерії, вважає, що заявлена позивачем
розрахунок є завищеним та неспівмірним з обсягом наданих послуг адвоката, відтак розмір витрат
на професійну правничу допомогу адвоката в суді, який підлягає відшкодуванню за рахунок
відповідача, з огляду на заперечення останнього, підлягає зменшенню та відшкодуванню у сумі 3
000 грн.
Керуючись ст. ст. 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд –
вирішив
Позов ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Європейська
агенція з повернення боргів” за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору: приватного нотаріуса нотаріального округу м. Києва Остапенка Євгена Михайловича та
приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області Хохлова Кирила Костянтиновича
про визнання виконавчого напису нотаріусу таким, що не підлягає виконанню задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис від 11.03.2021 року N 11570,
вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М. про
стягнення з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) на користь товариства з
обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Європейська агенція з повернення боргів” (код
ЄДРПОУ 35625014, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) заборгованості за
кредитним договором N 003-07249-040311 від 04.03.2011 року на загальну суму 17 308,31 грн.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Європейська агенція
з повернення боргів” (код ЄДРПОУ 35625014, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.
30) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) судовий збір у розмірі
1362 (одна тисяча триста шістдесят дві) гривні та витрати на правову допомогу у розмірі 3000 (три
тисячі) гривень.
24.11.22, 14:59 РІШЕННЯ ВІД 12.08.2021 № 334/4037/21 ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
https://verdictum.ligazakon.net/document/99050116 6/6
(Рішення від 12.08.2021 № 334/4037/21 Ленінський районний суд м. Запоріжжя)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99050116
Система аналізу судових рішень VERDICTUM.
© ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, 2022
Апеляційна скарга на рішення суду подається до Запорізького апеляційного суду протягом
тридцяти днів з дня його проголошення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення
строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було
подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили
після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження
або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до Запорізького апеляційного суду або через
Ленінський районний суд м. Запоріжжя.
Повний текст рішення складено та підписано 17.08.2021 року.
Суддя: Бредіхін Ю.Ю.

😎 Потрібна консультація?

One thought on “Скасовано виконавчий напис Європейська агенція боргів на суму 17 000 грн.

  1. Олександр says:

    Уважному та досвідченому адвокату Олександру хочу висловити свою щирість та подяку за професійну роботу, завдяки якій було досягнуто важливу перемогу для ТОВ “ФК ‘Європейська агенція з повернення боргів'”. Відсутність судових та виконавчих витрат з боку клієнта, а також повернення суми в розмірі 17308.31 грн., свідчать про високу якість та ефективність виконаної роботи. Справа була вирішена оперативно та беззаперечно і щиро рекомендую Олександра як відмінного професіонала своєї справи. Дякую за надійну захист моїх інтересів!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *