Через суд зобов’язали кредитора реструктуризувати валютний кредит!

Номер справи: №759/5914/22

]https://verdictum.ligazakon.net/result?p=1&c=30&case_num=759/5914/22"&g…[/URL];
⚖️ Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” знову здобуло перемогу у суді! 🎉👏

📢 Клієнт бюро звернувся до суду з позовом проти ТОВ “Фінансова компанія «Інвест Кредо»”, і перемога була на його боці! 💪

🔐 Суд встановив, що валютний кредит був укладений в 2007 році під заставу житлової нерухомості. Згідно зі Законом про споживче кредитування, позичальник має право на реструктуризацію кредиту, яка передбачає перерахування зобов’язань у гривневий еквівалент та списання неустойки.

🚫 Але кредитор безпідставно відмовився проведення реструктуризації, порушивши права позивача. Тому суд вирішив взяти на сторону позивача і зобов’язав кредитора провести необхідні заходи щодо реструктуризації заборгованості.

✅ Якщо ви також знаходитесь у подібній ситуації, не сумнівайтеся у своїх правах! Зверніться до наших досвідчених адвокатів, які вже багаторазово довели свою компетентність і зможуть укласти з вами договір для захисту ваших інтересів.

💼 Довіряйте професіоналам! 🤝

#АдвокатськеБюро #ДосвідченіАдвокати #ЗахистПрав #ПеремогаУСуді #АпеляційнаСкарга #ЮридичнаДопомога

Переглянути повний текст рішення суду:

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

ун. № 759/5914/22

пр. № 2/759/3406/22

09 листопада 2022 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого – судді Бабич Н.Д.,

при секретарі Стеблецькому В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Кредо» про захист прав споживачів, про зобов`язання провести обов`язкову реструктуризацію за кредитним договором в іноземній валюті, –

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 у травні 2022 року звернулась до суду з позовом до ТОВ “ФК «Інвест Кредо» з вимогами ухвалити рішення, яким зобов`язати відповідача виконати реструктуризацію заборгованості за кредитним договором №2709/1207/88-538 від 13.12.2007 р., з ОСОБА_1 , у відповідності до положень п. 7 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про споживче кредитування”.

Відповідно до положень ст. 33 ЦПК України позов розподілено судді Коваль О.А. Ухвалою суду від 01.07.2022 року позов прийнято до провадження і справу призначено до розгляду в судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

У зв`язку з перебуванням судді Коваль О.А. на лікарняному, 23.08.2022 року на підставі розпорядження N 458 керівника апарату Святошинського районного суду м. Києва, здійснено повторний авторозподіл справи та згідно протоколу повторного автоматичного розподілу судових справ між суддями вказану справу передано в провадження судді Бабич Н.Д.

Позивачу направлялася копія ухвали про відкриття провадження та про розгляд справи в порядку спрощеного провадження.

Відповідачу направлялася копія ухвали суду про відкриття провадження та про розгляд справи в порядку спрощеного провадження, а також матеріали позовної заяви та додатки до неї.

Відповідач заяву із запереченнями про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження та відзиву на позовну заяву до суду не направив.

В судове засідання представник відповідача не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. Представник позивача звернувся до суду з заявою про розгляд справи без його участі, на позовних вимогах наполягає, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглядати справу у відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів, згідно п. 1 ч. 1 ст. 280 ЦПК України, в порядку заочного розгляду справи. Відповідно до ч. 4 вказаної статті, заочний розгляд справи проводиться у разі, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Суд, дослідивши матеріали справи, повно і всебічно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 ЦПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Рішенням Європейського суду з прав людини визначено, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням її справи, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки, оскільки одним із критеріїв “розумності строку” є саме поведінка заявника. Так, суд покладає на заявника лише обов`язок демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, які безпосередньо його стосуються, утримуватися від виконання заходів, що затягують провадження у справі, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для пришвидшення процедури слухання. Одним із таких прикладів, коли поведінка заявників стала однією з причин затягування розгляду справи, є рішення Європейського суду з прав людини “Чікоста і Віола проти Італії”.

Відповідно до ч. 1-5 ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Судом встановлено, що 13.12.2007 р. між позивачем, ОСОБА_1 та ВАТ «Сведбанк», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест Кредо», було укладено кредитний договір №2709/1207/88-538 про надання кредитної лінії на суму 250 000,00 дол. США під іпотеку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же день, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між майновим поручителем позивача ОСОБА_2 та ВАТ «Сведбанк» був укладений Іпотечний договір №2709/1207/88-538-Z-1, на умовах якого ОСОБА_2 передав в іпотеку банку квартиру за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, споживчий кредитний договір був укладений в іноземній валюті під заставу житлової нерухомості.

25.05.2012 р. між ВАТ «Сведбанк» та ПАТ «Дельта Банк» було укладено договір про відступлення прав вимоги відповідно до якого новим кредитором за кредитним договором №2709/1207/88-538 та іпотечним договором №2709/1207/88-538-Z-1 є ПАТ «Дельта Банк».

27.07.2020 р. між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Кредо» було укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого новим кредитором за кредитним договором №2709/1207/88-538 та іпотечним договором №2709/1207/88-538-Z-1 є ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Кредо».

Як зазначив позивач, в період з 2007 р. по 2022р. ОСОБА_1 було сплачено банку близько 292 728,55 дол. США, з них на погашення тіла пішло 187 259, 00 дол. США, на погашення відсотків – 105 469,55 дол. США.

ТОВ “ФК “Інвест Кредо” не було надано на вимогу позивача детальну виписку платежів по кредиту.

23 квітня 2021 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті” (надалі “Закон № 1381-IX”)

Закон N 1381-IX передбачає проведення реструктуризації боргів за кредитами в іноземній валюті, перерахування усіх грошових зобов`язань у гривневий еквівалент та списання неустойки за цими кредитними угодами за наступних умов:

1) обов`язковій реструктуризації підлягають зобов`язання, передбачені договором про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, у разі: наявності будь-якого непогашеного грошового зобов`язання перед кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя (заставодавця) у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника; відсутності станом на 1 січня 2014 року простроченої заборгованості, яку згідно з договором позичальник зобов`язаний сплатити не пізніше 1 січня 2014 року (крім простроченої заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахованих у зв`язку із простроченням позичальником платежів, та/або будь-якої заборгованості, строк сплати якої відповідно до договору спливає після 1 січня 2014 року, але яку кредитор вимагав повернути достроково (у строк до 1 січня 2014 року) у зв`язку з простроченням позичальником платежів), або якщо зазначену прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації;

2) виконання зобов`язань за договором забезпечено предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України “Про іпотеку” у вигляді майна, віднесеного до об`єктів житлового фонду (далі – житлове нерухоме майно), або об`єкта незавершеного житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а загальна площа такого нерухомого майна (об`єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку – 250 квадратних метрів, для садового будинку – 250 квадратних метрів, для земельної ділянки – площі, визначеної пунктом “г” частини першої статті 121 Земельного кодексу України.

Крім того, вимагається виконання хоча б однієї з таких умов:

предмет іпотеки – житлове нерухоме майно використовується як місце постійного проживання (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території);

у власності позичальника або майнового поручителя, який є власником предмета іпотеки – об`єкта незавершеного житлового будівництва, відсутнє інше житлове нерухоме майно (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території);

предмет іпотеки – нерухоме житлове майно придбавалося повністю або частково за рахунок кредитних коштів, отриманих за договором, і умовами договору або іпотечного договору передбачено заборону реєстрації місця проживання позичальника або майнового поручителя за адресою розташування житлового нерухомого майна, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території);

предметом іпотеки є земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, площа якого не перевищує 250 квадратних метрів, розташованого на зазначеній земельній ділянці, та житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території);

предметом іпотеки є садовий будинок, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території);

3) Заява про реструктуризацію подається кредитору позичальником особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом.

На позичальника покладається такий вичерпний перелік зобов`язань перед кредитором:

сплачувати суму заборгованості рівними частинами щомісяця протягом 10 років, а якщо договором, відповідно до якого надано кредит, встановлено пізніший строк повного погашення суми кредиту, – протягом такого строку;

сплатити суму заборгованості із сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує реструктуризації;

сплачувати проценти за користування кредитом за період з дня проведення реструктуризації, що нараховуються на непогашений залишок суми кредиту в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок календарного дня, в який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процентний пункт.

Надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік та встановлюється у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеному на один процентний пункт, сплатити пеню за кожний день прострочення виконання грошового зобов`язання, передбаченого абзацами другим – четвертим цього підпункту, починаючи з дев`яностого дня після дня проведення реструктуризації, у розмірі половини облікової ставки НБУ;

оплачувати здійснення страхування, якщо такий обов`язок передбачений договором або договором іпотеки.

Погашена до дня проведення реструктуризації сума неустойки, крім суми неустойки, погашеної шляхом прощення, зараховується як погашення існуючого непогашеного залишку суми кредиту (в першу чергу) та заборгованості із сплати процентів (у другу чергу).

Кредитор звільняєтеся від обов`язку проводити реструктуризацію, якщо позичальник пропустив строки для подання заяви і підстави пропуску не визнані поважними; позичальник не надав усіх необхідних документів.

Кредитор має право відмовити у проведенні реструктуризації, якщо надана позичальником інформація у заяві не відповідає дійсності, що підтверджено судом або офіційними документами, виданими уповноваженими органами влади.

Днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя або заставодавця у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника, заяви про проведення відповідно до цього пункту реструктуризації. Кредитор зобов`язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов`язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов`язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов`язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Також відповідна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається зазначеним особам особисто на їхню вимогу.

22.07.2021 р., тобто в межах строків, визначених законом, з метою реструктуризації кредиту, на адресу ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Кредо» позичальником було направлено заяву про проведення реструктуризації, з доданими документами, шляхом направлення заяви про проведення реструктуризації рекомендованим листом з описом через ДП «Укрпошта».

29.07.2021 р. конверт з заявою та усіма додатками був отриманий ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Кредо», що підтверджується відповідною накладною №6903529660431, з описом вкладення та роздруківкою з сайту Укрпошти.

На думку суду, подана позивачем заяву про проведення реструктуризації повністю відповідає вимогам Закону України “Про споживче кредитування”.

23.09.2021 р. ОСОБА_1 було направлено запит на адресу ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Кредо» про надання інформації, у зв`язку з чим після спливу 60 днів з дня отримання заяви про проведення реструктуризації, ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Кредо» не було вчинено дій з приводу проведення реструктуризації.

Відповіді на запит від 23.09.2021 р. відповідач не надав, дій щодо реструктуризації кредиту не вчинив.

Відповідно до положень ст. 3, 15 ЦК України підставою для судового захисту цивільного права або інтересу є його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Оскільки протягом 60 днів з моменту отримання заяви на проведення реструктуризації, тобто до 29.09.2021 р. відповідач не вчинив дії щодо реструктуризації кредиту, на думку суду така бездіяльність порушує права позивача ОСОБА_1 .

В зв?язку з цим, суд вважає доведеними обставини, що такими діями ТОВ «ФК «Інвест Кредо безпідставно не було проведено реструктуризацію за кредитним договором, яка передбачається розділом IV “Перехідних положень” Закону України від 15.11.2016 №1734-VII, «Про споживче кредитування», оскільки кредит ОСОБА_1 відповідає умовам Закону України “Про споживче кредитування” і позичальник має право на реструктуризацію кредиту відповідно до пункту 7 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону України Про споживче кредитування” в редакції ЗУ № 1381-IX, що набрав чинності з 23.04.2021 року.

За таких обставини, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні всіх обставин справи та наданих в їх обґрунтування доказів, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у справі, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі, так як позивачами доведено, а відповідачами не спростовано в силу принципу змагальності сторін обґрунтованості позовних вимог, відповідно до якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, а суд розглядає справи в межах заявлених вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України стягнути з відповідачва в дохід держави судовий збір в сумі 992,40 грн.

Керуючись Законом України “Про споживче кредитування”, Законом України “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті”, ст. ст. 2, 3, 15, 81, 131, 247, 258, 263-265, 268, 280 ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Інвест Кредо» про зобов`язання провести обов`язкову реструктуризацію за кредитним договором в іноземній валюті, – задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест Кредо» провести реструктуризацію заборгованості за кредитним договором №2709/1207/88-538 від 13.12.2007 р., укладеним з ОСОБА_1 в порядку, передбаченим пунктом 7 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про споживче кредитування”, встановивши за результатами проведення реструктуризації на позичальника ОСОБА_1 вичерпний перелік зобов`язань перед кредитором щодо сплати кредиту в розмірі суми боргу, що встановлена в порядку абз. 10) пункту 7 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про споживче кредитування”.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Інвест Кредо» в дохід держави судовий збір в сумі 992,40 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку він може подати протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач має право оскаржити заочне рішення шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Зазначити дані позивача:ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

Зазначити дані відповідача:Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест Кредо», код ЄДРПОУ 39761587, адреса: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 Б.

Дата виготовлення повного тексту судового рішення 18.11.2022 року.

Суддя: Н.Д. Бабич

2 thoughts on “Через суд зобов’язали кредитора реструктуризувати валютний кредит!

  1. УкрНаталя007 says:

    “Я вельми задоволена результатом співпраці з адвокатським бюро “ЮРКОНСАЛТ”. Мою справу №759/5914/22 вирішили на користь мені, зобов’язавши кредитора провести реструктуризацію моїх заборгованостей. Дякую адвокату Геннадію за професіоналізм та компетентність. Рекомендую відчувати свої права та звертатися до цього бюро!”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *