Скасовано щомісячну комісію за кредитом Альфа-Банку! Платежі за кредитом зменшені вдвічі!

🔴 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” отримало перемогу в судовому розгляді справи N 336/8472/21 проти Акціонерного товариства “Альфа-Банк” (далі – банк).

👉 Позивач, який виступив у ролі позивача у даній справі, звернувся до суду з позовом про визнання недійсними деяких положень кредитного договору та договору страхування, а також про перерахунок кредитних зобов’язань та компенсацію витрат на правову допомогу.

🔹 Суд приступив до розгляду справи та встановив порушення банком прав споживача, а також вирішив питання про недійсність деяких положень кредитного договору та договору страхування.

👉 У рішенні суду було встановлено, що встановлення щомісячної комісії за кредит є несправедливим та створює дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживачеві. Суд визнав недійсним зобов’язання позичальника сплачувати цю комісію та зобов’язав банк здійснити перерахунок кредитних зобов’язань без врахування цієї комісії.

👉 Також суд визнав недійсним договір добровільного страхування, оскільки позивачу не надавалась можливість відмовитись від цього страхування, яке було нав’язано їй без вибору.

👉 Відповідно до рішення суду, банк зобов’язаний здійснити перерахунок кредитних зобов’язань позивача без врахування щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування. Розгляд питання про відшкодування витрат на правову допомогу не було вирішено.

💼 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” володіє значним досвідом у виграші аналогічних справ. Для клієнтів, які бажають захистити свої права та отримати компенсацію, достатньо укласти з нами договір. Наші юристи готові надати кваліфіковану правову допомогу та захищати ваші інтереси в суді.

#юридичнийпост #судоверішення #позов #компенсація #правовадопомога #адвокати
Текст рішення суду: N 336/8472/21

пр. N 2/336/1192/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запорожжя у складі головуючої судді Галущенко Ю.А., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства “Альфа-Банк” про захист прав споживачів, визнання кредитного договору частково недійсним, визнання недійсним договору страхування, зобов’язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернулась до Шевченківського районного суду м. Запорожжя з позовом в якому просить суд визнати недійсним кредитний договір від 22.09.2017 року N 630738171 в частині зобов’язання позичальника сплачувати щомісячну комісію (розрахунково-касове обслуговування) за кредитом, зобов’язати АТ “Альфа-Банк” здійснити перерахунок кредитних зобов’язань без врахування розрахунково-касового обслуговування за кредитом, також визнати недійсним Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток N 227.630738171.111 від 12.11.2020 року, а також зобов’язати відповідача здійснити перерахунок кредитних зобов’язань згідно Договору добровільного страхування ризиків позичальника N 227.630738171.111 від 12.11.2020 року, без врахування страхових внесків. Окрім того, відшкодувати за рахунок відповідача витрати на правову допомогу в розмірі 10000 грн. 00 коп.

В обґрунтування позову посилається на те, що 22.09.2017 року між нею та відповідачем було укладено кредитний договір N 630738171. За умовами цього договору позивачу надавався кредитний ліміт у сумі 61000 грн. 00 коп. у вигляді встановлення кредитного ліміту на кредитну карту. Зазначає, що примірник договору на руки не отримувала та певний час не користувалась кредитними коштами. У вересні 2018 року нею було частково використано кредитні кошти та виявлено, що з неї утримуються за рахунок кредитних коштів суми оплати за РКО кредитної картки. Вважає, що встановлення плати за розрахунково-касове обслуговування картки здійснено незаконно, оскільки ці умови договору є несправедливими та створюють істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживачеві.

Також, між ОСОБА_1 та ПАТ “СК “Альфа Страхування” був укладений Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток N 227.630738171.111 від 12.11.2020 року, за яким повіреним та Вигодонабувачем є АТ “Альфа-Банк”.

Зазначає, що позивачу не надано жодного шансу на припинення Договору добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток N 227.630738171.111 від 12.11.2020 року, який продовжує свою дію і у разі внесення страхового платежу і на випадок виникнення заборгованості за кредитним договором N 630738171 від 22.09.2017 року, без будь-якого вибору, нав’язана споживачу послуга з страхування продовжує діяти, що значно обмежує права ОСОБА_1 як споживача кредитних послуг. Позивач вважає за необхідне визнати недійсним зазначений Договір добровільного страхування.

Частиною 3 статті 9 Закону України “Про споживче кредитування” визначено, що інформація, що надається кредитодавцем споживачу, зазначена у частині другій цієї статті, має містити відомості про: 1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ; 2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо); 3) суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту; 4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, встановленим Цивільним кодексом України; 5) види забезпечення за кредитом, необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за кредитом та про те, за чий рахунок така оцінка проводиться; 6) реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача на дату надання інформації виходячи з обраних споживачем умов кредитування; 7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності); 8) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися); 9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит; 10) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; 11) порядок дострокового повернення кредиту; 12) у разі укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку – відомості про те, що від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку вимогу.

Згідно із частинами 1, 2 статті 12 Закону України “Про споживче кредитування” у договорі про споживчий кредит зазначаються:1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника); 2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту; 3) загальний розмір наданого кредиту; 4) порядок та умови надання кредиту; 5) строк, на який надається кредит; 6) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності); 7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення); 8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів; 9) реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені; 10) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися); 11) інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;12) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;13) порядок дострокового повернення кредиту;14) відповідальність сторін за порушення умов договору.

Відповідно до п. 1.37 ст. 1 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” розрахунково-касове обслуговування – послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, у тому числі у вигляді електронного документа, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

Судом встановлено, що 22.09.2017 між Акціонерним товариством “Альфа-Банк” та ОСОБА_1 було укладено Акцепт пропозиції на укладання Угоди про надання кредиту, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлюваної кредитної лінії.

Відповідно до Оферти на укладання Угоди про обслуговування Кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, підписаної позивачем 22.09.2017 встановлено, що сторони домовились про укладання Угоди про обслуговування Кредитної картки та відкриття Відновлювальної кредитної лінії на умовах, зокрема, тип кредиту – “кредитування рахунку та встановлення відновлювальної кредитної лінії”, ліміт кредитної лінії – “200000,00 грн.”, процентна ставка, % річних – “26 % “, тип ставки фіксована”.

Дослідивши копію анкети-заяви про акцепт публічної пропозиції АТ “Альфа-Банк” на укладення договору про банківське обслуговування фізичних осіб у АТ “Альфа-Банк” від 22.09.2017, копію оферти на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.09.2017 N 630738171, копію паспорту споживчого кредиту від 22.09.2017, які підписані ОСОБА_1, які є невід’ємними частинами Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ “Альфа-Банк”, суд доходить висновку, що між сторонами укладено кредитний договір шляхом встановлення кредитного ліміту на платіжну картку, сплатою відсотків за користування кредитними коштами, що не оспорюється сторонами. Водночас, суд доходить висновку про безпідставність нарахування АТ “Альфа-Банк” ОСОБА_1 плати за розрахунково-касове обслуговування у сумі 46371,69 грн., оскільки остання не передбачена договором про банківське обслуговування фізичних осіб у АТ “Альфа-Банк” від 22.09.2017.

Згідно з листом від 02.09.2021 N 76738-23.1-б/б за період з 22.09.2017 р. по 28.08.2021 р. з рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1 було списано за розрахунково-касове обслуговування – 46371,69 грн.

Керуючись ст. ст. 11, 509, 526, 610, 611, 625, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ст. ст. 12, 13, 76, 81, 141, 258, 259, 265, 274-275, 279, 353, 355 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити частково.

Визнати частково недійсним кредитний договір N 630738171 від 22.09.2017 року, укладеного між Акціонерним товариством “Альфа-Банк” та ОСОБА_1, а саме в частині зобов’язання позичальника сплачувати щомісячну комісію (розрахунково-касове обслуговування) за кредитом.

Зобов’язати Акціонерне товариство “Альфа-Банк” здійснити перерахунок кредитних зобов’язань ОСОБА_1 згідно кредитного договору N 630738171 від 22.09.2017 року, без врахування щомісячної комісії (розрахунково-касового обслуговування) за кредитом.
Суддя: Галущенко Ю.А.

 

😎 Потрібна консультація?

2 thoughts on “Скасовано щомісячну комісію за кредитом Альфа-Банку! Платежі за кредитом зменшені вдвічі!

  1. Олексій24 says:

    Дякую що змогли допомогти вам у справі проти Акціонерного товариства “Альфа-Банк”.

    • ЮРКОНСАЛТ says:

      Дуже дякуємо Олексію24 за ваш відгук! Ваші коментарі завжди важливі для нас. Будь ласка, заходьте до нас ще!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *