Исполнительные листы о взыскании в пользу ОТП Факторинг Украина на сумму более 500000 грн. отменены в судебном порядке

?Взять кредит или выступить поручителем по кредитному договору – это значит связать себя узами партнерства с банком на долгие годы, и порой выйти из такого партнерства задача не из легких.

➡️Так, 14 лет назад между нашими клиентами, с одной стороны, и ОТП Банком были подписаны кредитные договора и договора поручительства к ним, где один из клиентов выступал в качестве заемщика, а другой – поручителя перед банком.

?Займ выдавался в иностранной валюте, и в разгар банковского кризиса 2008 года, стремительной девальвации национальной валюты, клиенту стало затруднительно выполнять обязательства по кредитным договорам. Вследствие чего образовалась просрочка.

➡️В 2012 году ОТП Банком в составе кредитного портфеля было продано ОТП Факторинг Украина право требования по кредитным договорам и договорам поручительства наших клиентов. Началась активная работа по взысканию задолженности: подача иска в суд, судебное решение, выдача исполнительных листов, исполнительное производство.

❇️К 2020 году клиентами задолженность было погашено полностью, и более того им была выдана справка об отстутствии долга, однако по традиции «вход – 1 рубль, выход – 2 рубля» возвращения задолженности оказалось недостаточно. Требовалось отменить выданные ранее исполнительные листы.

?Адвокатом бюро было составлено и подано в суд аргументированное заявление о признании исполнительных листов о взыскании задолженности по кредитным договорам такими, что не подлежат исполнению.

✅Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что требования нашего адвоката, изложенные в заявлении подлежат удовлетворению. Таким образом было отменено 4 исполнительных листа о взыскании задолженности общей суммой свыше 500 000 грн.

ТЕКСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА

Справа N 310/12410/13-ц

6/310/258/21

УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2021 року м. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Троценко Т.А.

при секретарі Мудрак І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бердянську заяву представника заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2 адвоката Працевитого Геннадія Олександровича, стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю “ОТП Факторинг Україна” про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню –

ВСТАНОВИВ:

10.09.2021 до суду надійшла заява представника заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2 адвоката Працевитого Г.О. про визнання виконавчих листів N 310/12410/13-ц за позовом ТОВ “ОТП Факторинг Україна” до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами такими, що не підлягають виконанню.

Зазначає, що в зв’язку з погашенням заборгованості за кредитними договорами, 05.10.2020 заявникам було видано довідку про відсутність заборгованості. Вказує, що станом на день подання вказаної заяви, заявниками в добровільному порядку погашено заборгованість за кредитними договорами перед кредитором. Посилається на те, що боржник, який виконав зобов’язання, щодо якого було видано виконавчі листи, має право на звернення до суду з заявою про визнання такого виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню.

Сторони в судове засіданні не з’явились. Про розгляд справи повідомлялись належним чином. Причини неявки суду не повідомили.

Представник заявників адвокат Працевитий Г.О. в заяві просить розглядати справу без участі заявників та їх представника.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч. 2 ст. 432 ЦПК України, суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Відповідно до положень п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституції України та ст. 18 ЦПК України, судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – і за її межами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 39 Закону України “Про виконавче провадження”, виконавче провадження підлягає закінченню у разі скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.

Згідно заочного рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 03 квітня 2014 року у справі N 310/12410/13-ц позовні вимоги ТОВ “ОТП Факторинг Україна” задоволено частково та стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 на користь ТОВ “ОТП Факторинг Україна” заборгованість за кредитним договором N ML-203/184/2008 від 25.06.2008 р. станом на 23.08.2013 року в розмірі 82489,52 грн., яка складається з заборгованості за тілом кредиту 35165,13 грн., заборгованість за процентами 73245,40 грн., пені 40000, 00 грн. а також витрати на судовий збір в сумі 722,61 грн.

Рішенням апеляційного суду Запорізької області від 16.09.2014 року заочне рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 03.04.2014 року у цій справі в частині відмови в задоволенні позову ТОВ “ОТП Факторинг Україна” про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором N ML-203/119/2007 скасовано і у цій частині ухвалено нове рішення наступного змісту:

“Позовні вимоги ТОВ “ОТП Факторинг Україна” в частині стягнення у солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором N ML-203/119/2007 року задовольнити частково.

Стягнути у солідарному порядку з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованість за кредитним договором N ML-203/119/2007 року від 01.10.2007 року станом на 23.08.2013 року у розмірі 209343,75 грн., яка складається з: 150993,73 грн. сума заборгованості за тілом кредиту, 24508,72 грн. сума заборгованості за процентами; 33841,30 грн. пеня.

В іншій частині цих позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ “ОТП Факторинг Україна” витрати судового збору у розмірі 2718,39 грн.

В решті рішення суду залишити без змін.”

На виконання рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 03.04.2014 року з урахуванням рішення Апеляційного суду від 16.09.2014 року було видано виконавчі листи N 310/12410/13-ц про примусове виконання рішення суду.

В заяві представник заявників вказує, що у зв’язку з погашенням заборгованості за кредитними договорами 05.10.2020 р. заявникам було видано довідку про відсутність заборгованості.

Відповідно до вищевказаної довідки встановлено, що заборгованість ОСОБА_1 за кредитними договорами N ML-203/119/2007 від 01.10.2007 р., N ML-203/184/2008 від 25.08.2008 р. погашена в повному обсязі в зв’язку з добровільним виконанням кредитного договору боржником в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 598 Цивільного кодексу України, зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України, зобов’язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

Судом встановлено, що за рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області N 310/12410/13-ц від 03.04.2014 року боржниками заборгованість погашена, тобто в повному обсязі виконано умови договору.

За таких підстав суд вважає, що заяву представника заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2 адвокатаПрацевитого Г.О.про визнаннявиконавчих листів N 310/12410/13-цтакими, що непідлягають виконаннюнеобхідно задовольнити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 18,432 ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Заяву представника заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2 адвоката ПрацевитогоГеннадія Олександровича, стягувач Товариство зобмеженою відповідальністю “ОТП ФакторингУкраїна” про визнання виконавчихлистів такими, що непідлягають виконаннюзадовольнити.

Визнати такими, що не підлягають виконанню виконавчі листи за N 310/12410/13-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ОТП Факторинг Україна” до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами, а саме:

-виконавчий лист N 310/12410/13-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ОТП Факторинг Україна” заборгованість за кредитним договором N ML-203/184/2008 від 25.06.2008 року станом на 23.08.2013 року в розмірі 82489,52 грн., яка складається з заборгованості за тілом кредиту 35165,13 грн., заборгованості за процентами 7234,40 грн., пені 40000,00 грн., судовий збір 722,61 грн.;

-виконавчий лист N 310/12410/13-ц про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ “ОТП Факторинг Україна” заборгованість за кредитним договором N ML-203/184/2008 від 25.06.2008 року станом на 23.08.2013 року в розмірі 82489,52 грн., яка складається з заборгованості за тілом кредиту 35165,13 грн., заборгованості за процентами 7234,40 грн., пені 40000,00 грн., судовий збір 722,61 грн.;

-виконавчий лист N 310/12410/13-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ОТП Факторинг Україна” заборгованість за кредитним договором N ML-203/119/2007 від 01.10.2007 року станом на 23.08.2013 року в розмірі 209343,75 грн., яка складається з: 150993, 73 грн. сума заборгованості за тілом кредиту, 24508,72 грн. сума заборгованості за процентами, 33841,30 грн. пеня;

-виконавчий лист N 310/12410/13-ц про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ “ОТП Факторинг Україна” заборгованість за кредитним договором N ML-203/119/2007 від 01.10.2007 року станом на 23.08.2013 року в розмірі 209343,75 грн., яка складається з: 150993,73 грн. сума заборгованості за тілом кредиту, 24508,72 грн. сума заборгованості за процентами, 33841,30 грн. пеня.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі в 15-денний строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги через Бердянський міськрайонний суд.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Суддя: Бердянського

міськрайонного суду Т.А. Троценко

 

One thought on “Исполнительные листы о взыскании в пользу ОТП Факторинг Украина на сумму более 500000 грн. отменены в судебном порядке

  1. Петро says:

    Дякую, що поділилися цією статтею! Я був клієнтом ОТП Банку 14 років тому і, на жаль, зіткнувся з проблемами під час фінансової кризи 2008 року. Протягом багатьох років ми намагалися вирішити спірні питання, але борг не був повністю погашений. І тут, завдяки роботі адвокатів бюро Юрконсалт (або зазначте інших адвокатів із списку), нам вдалося виграти справу і скасувати раніше видані виконавчі листи. Я вдячний їм за їх компетентну допомогу і раджу звертатися до цих адвокатів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *