Скасовано виконавчі листи “Кредитні ініціативи” на суму більше мільона гривень!

Номер справи: 334/8923/14-ц

Посилання на судове рішення в реєстрі: 105862053

🏆 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” з радістю повідомляє, що виграло справу у суді і результатом є скасування виконавчих листів “Кредитні ініціативи” на суму більше мільона гривень! 🎉

😱 Компанія “Кредитні ініціативи” переслідувала нашого клієнта ОСОБА_1 з метою стягнення заборгованості за кредитним договором. Однак, завдяки нашим зусиллям та аргументам, суд прийняв рішення в нашу користь. 🙌

💼 Суд встановив, що укладений кредитний договір між ОСОБА_1 та ВАТ “Сведбанк” був переданий відомою компанією “Кредитні ініціативи”. Проте, ОСОБА_1 виконав свої зобов’язання перед кредитором шляхом сплати заборгованості та отримання довідки від ТОВ “Кредитні ініціативи” про відсутність претензій до нього. Таким чином, виникла ситуація, коли виконавчі листи були винесені помилково, оскільки борг був погашений. ✔️

‼️ На підставі цих обставин суд визнав виконавчі листи “Кредитних ініціатив” такими, що не підлягають виконанню. Окрім того, суд врахував, що стягнення заборгованості було здійснене з порушенням прав боржника та може призвести до подвійного стягнення. 🛡️

💼 Приєднуйтесь до клієнтів адвокатського бюро “ЮРКОНСАЛТ” у разі потреби у професійній юридичній допомозі. Наша команда готова надати якісну консультацію та захистити ваші права у судовому порядку. 👥

👉#адвокатське_бюро #юридична_допомога #судовий_захист
#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

Дата документу 22.12.2021

Справа № 334/8923/14-ц

Провадження № 6/334/237/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Харченко Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі заяву ОСОБА_1 в особі представника адвоката Працевитого Геннадія Олександровича, заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство «Сведбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2021 року ОСОБА_1 в особі представника адвоката Працевитого Г.О. звернувся до суду із заявою про визнання виконавчих листів №334/8923/14-ц, виданих Ленінським районним судом м. Запоріжжя на підставі рішення від 04.11.2014 року по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, такими, що не підлягають виконанню, в обґрунтування заяви зазначив, що 11.01.2008 року між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 0703/0108/71-367.

Відповідно до умов вказаного Кредитного договору, Банк зобов`язується надати Позичальнику кредиту в сумі 66200,00 доларів США, а останній зобов`язується повернути наданий кредит і сплатити проценти за користування в сумі, строки та на умовах, що передбачені Кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника, що випливають з Кредитного договору, 11.01.2008 року ВАТ «Сведбанк» (правонаступник – ПАТ «Сведбанк») та ОСОБА_2 уклали Договір Поруки № 0703/0108/71-367-Р-1.

Відповідно до умов Договору поруки, поручитель поручився за виконання обов`язків, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

28.11.2012 року між Публічним акціонерним товариством «Сведбанк», який в свою чергу виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та Факторинговою компанією «Вектор Плюс» укладено Договір факторингу. Відповідно до п. 2.1, 2.2 Договору Банк відступив Фактору свої права Вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з Боржниками, право на вимогу якої належить Банку на підставі Документації. З моменту відступлення Банком Фактору прав вимоги заборгованості від боржника, всі гарантії, надані боржниками щодо заборгованостей, стають дійсними для Фактора та вважаються наданими Фактору. Разом з правами вимоги до Фактора переходять всі пов`язані з ними права, зокрема права грошової вимоги щодо нарахованих та несплачених Боржниками процентів, комісій, штрафних санкцій та інших обов`язкових платежів.

Разом із тим, 28.11.2012 року між ТОВ «ФК «Вектор Плюс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» укладено Договір факторингу. Відповідно до п. 2.1, 2.2 Договору ТОВ «ФК «Вектор Плюс» відступив ТОВ «Кредитні ініціативи» свої права Вимоги заборгованості по кредитних договорах укладених з Боржниками, право на вимогу якої належить ТОВ «ФК «Вектор Плюс» на підставі Документації.

Отже, внаслідок укладених вищевказаних договорів відбулася зміна кредитора, а саме ТОВ «Кредитні ініціативи» набуло статусу нового кредитора/стягувача за договором від 11.01.2008 року №0703/0108/71-367 позичальником згідно якого є ОСОБА_1

04.11.2014 р. рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8923/14-ц було стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» заборгованість за кредитним договором № 0703/0108/71-367 в розмірі 1331709,02 грн., а також судовий збір в розмірі 3654,00 грн.

На виконання рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2014 р. видано виконавчі листи, а саме: про стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» заборгованість за кредитним договором № 0703/0108/71-367 від 11.01.2008 р. у сумі 1331709,02 грн. та про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» судовий збір в розмірі 3654,00 грн.

Станом на сьогодні заборгованість за виконавчими документами погашена в повному обсязі в добровільному порядку, шляхом набуття кредитором права власності на предмет іпотеки за кредитним договором що підтверджується довідкою про отриманий дохід у вигляді прощенного боргу, яка видана ОСОБА_1 .

29.04.2020 р ОСОБА_1 була видана довідка щодо відсутності претензій до фізичної особи ОСОБА_1 відповідно до якої кредитор повідомляє про відсутність заборгованості і ОСОБА_1 за кредитним договором №0703/0108/71-367 від 11.01.2008 р.

Зобов`язання за кредитним договором №0703/0108/71-367 від 11.01.2008 р. припинені в зв`язку з їх повним виконанням в добровільному порядку.

У судове засідання учасники справи не з`явились, про розгляд справи були повідомлені належним чином, згідно вимог чинного законодавства. Оскільки зазначені особи про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином, то у відповідності до вимог ч.3 ст.432 ЦПК Україниїх неявка не є перешкодою для розгляду зазначеної заяви.

У відповідності до ч. 2 ст.247 ЦПК України, за відсутності всіх осіб, які беруть участь у справі, суд проводить розгляд цивільної справи без фіксування технічними засобами, за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, вивчивши письмові докази та оцінивши їх у сукупності, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.432 ЦПК України, суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Частиною 2ст.432 ЦПК Українивизначається, що суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

В постанові Верховного Суду від 20.02.2019 (справа №2-4671/11) зазначено, що наведені підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, поділяються на дві групи: матеріально-правові, зокрема, зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання, та процесуально-правові, до яких відносяться обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі за нею виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання тощо. Але перелік підстав для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, за змістом ст. 432 ЦПК України, не є виключним, оскільки передбачає також інші підстави для прийняття такого рішення, ніж прямо зазначені у цій норми процесуального права. У цьому випадку саме на суд покладено обов`язок встановити, з яких підстав може бути визнано виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню з урахуванням права стягувача на повне виконання рішення суду та права боржника на захист від подвійного стягнення. Суд повинен вирішувати ці питання з урахуванням певних обставин справи, дотримуючись балансу інтересів обох сторін виконавчого провадження. Аналогічний правовий висновок зазначено в постанові Верховного Суду від 16.09.2020 у справі №308/6024/14.

Отже, сутність процедури визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню полягає, насамперед, у встановленні обставин та фактів, що свідчать про відсутність матеріального обов`язку боржника, які виникли після ухвалення судового рішення, наявність процесуальних підстав, які свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа або наявності інших обставин, які зумовлюють необхідність установлення питань виконання судового рішення.

Матеріально правовими підставами є відсутність у боржника матеріально-правового обов`язку повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Відповідно дост.76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно приписів ч.2 та ч.3ст.83 ЦПК України, надання суду доказів є не правом, а обов`язком сторін по справі.

Судом встановлено, що 04.11.2014 р. рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8923/14-ц було стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» заборгованість за кредитним договором № 0703/0108/71-367 в розмірі 1331709,02 грн., а також судовий збір в розмірі 3654,00 грн.

На виконання рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2014 р. видано виконавчі листи, а саме: про стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» заборгованість за кредитним договором № 0703/0108/71-367 від 11.01.2008 р. у сумі 1331709,02 грн. та про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» судовий збір в розмірі 3654,00 грн.

ОСОБА_1 звернувся з заявою до ТОВ «Кредитні ініціативи» щодо погодження звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме трикімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

ТОВ «Кредитні ініціативи» 05.09.2018 року ОСОБА_1 надіслано повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням. 27.11.2019 року ОСОБА_1 видано довідку за підписом представника ТОВ «Кредитні ініціативи» Бабаєва Н.Г. про отриманий дохід у вигляді прощеного боргу.

29.04.2020 року ОСОБА_1 за підписом директора ТОВ «Кредитні ініціативи» Конько А.О. була видана довідка щодо відсутності претензій до фізичної особи ОСОБА_1 , відповідно до якої кредитор повідомляє, що станом на 29 квітня 2020 року фінансових претензій зі сторони ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_1 за кредитним договором №0703/0108/71-367 від 11.01.2008 року не має, в зв`язку з тим, що заборгованість за кредитним договором погашена за рахунок предмета іпотеки.

Відповідно вказаної довідки ТОВ «Кредитні ініціативи» в порядку, встановленому ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», скористався своїм правом та задовольнив свої вимоги шляхом набуття права власності на предмет іпотеки квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в рахунок виконання зобов`язань за кредитним договором №0703/0108/71-367 від 11.01.2008 року.

На теперішній час заборгованість за виконавчими документами погашена в повному обсязі в добровільному порядку, шляхом набуття кредитором права власності на предмет іпотеки за кредитним договором що підтверджується довідкою про отриманий дохід у вигляді прощенного боргу, яка видана ОСОБА_1 ..

Враховуючи, що в судом встановлено, що обов`язок боржника ОСОБА_1 , за виконавчими листами № 334/8923/14-ц відсутній, у зв`язку з добровільним його виконанням, суд приходить до висновку, що заявлені ОСОБА_1 вимоги законні та обґрунтовані, тому підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 4, 43, 261, 432 ЦПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 в особі представника адвоката Працевитого Геннадія Олександровичазадовольнити.

Визнати такими, що не підлягають виконанню, виконавчі листи, видані на підставі рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2014 по справі №334/8923/14-ц про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» заборгованості за кредитним договором №0703/0108/71-367 від 11.01.2008 на загальну суму 1331709,02 грн., понесених судових витрат на оплату судового збору в розмірі 3654,00 грн., а саме:

– виконавчий лист №334/8923/14-ц про стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» заборгованості за кредитним договором №0703/0108/71-367 від 11.01.2008 у сумі 1331709,02 грн.,

– виконавчий лист №334/8923/14-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» судового збору в розмірі 3654,00 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Особа, без участі якої було постановлено ухвалу, має право подати апеляційну скаргу протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання її копії.

Складення повного судового рішення28.12.2021.

Суддя:Турбіна Т. Ф.

😎 Потрібна консультація?

2 thoughts on “Скасовано виконавчі листи “Кредитні ініціативи” на суму більше мільона гривень!

  1. Олександр23 says:

    Неймовірний успіх завдяки команді бюро “ЮРКОНСАЛТ”! Дякую Геннадію Працевитому за професіоналізм та відвагу у захисті моїх прав у судовому порядку. Виграна справа проти “Кредитних ініціатив” на мільйон гривень свідчить про вашу високу експертизу та неперевершену роботу. Рекомендую всім, хто шукає якісну юридичну допомогу!

    • ЮРКОНСАЛТ says:

      Дякуємо, Олександре23, за ваш відгук! Нам дуже приємно чути, що ви задоволені нашим сервісом. Ми завжди раді бачити вас серед наших клієнтів!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *