УВАГА! Офіційно затверджено факт настання форс-мажорних обставин

Рушійною силою формування цивілізації є саме розвиток людської спільноти, співпраця та ментальне збагачення. Одним з найважливіших та ключових факторів розвитку для людства виступають саме торгівельні відносини (а не загарбницькі війни, як хтось міг подумати). Саме завдяки торгівельним відносинам або товарообмінним, які формувалися протягом тисячоліть, народи світу посилювали співпрацю, відкривали нові континенти, розвивали науку та примножували культурні здобутки, формуючи основи гуманізму.


Економіка, навіть окремо взятої держави, в наш час, – це надзвичайно складна система товарно-обмінних операції, основою якої є договір. Письмові домовленності суб’єктів економічних відносин у моделі ринкової економіки виступають регуляторною основою, і складовою того механізму, який Адам Сміт називав “невидимою рукою ринку”.


Взаємодовіра партнерів, принципи обов’язковості договору лежать у основі кожних торгівельних домовленостей, порушення яких має наслідком псування репутації і ділових зв’язків між суб’єктами.
І хоча договори по суті – це зобов’язання, які взяли на себе сторони, існують випадки і обставини, коли допустимим є відхилення, або навіть відмова від договору без зазнавання репутаційних втрат.
Такі обставини називаються форс-мажоними.


За нормами діючого законодавтсва форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди, тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.


Війна, та пов’язані з нею наслідки, накшталт, загальної військової мобілізації, вважається обставиною непереборної сили.


У зв’язку з розпочатою російською федерацією війною проти народу України, введенням воєнного стану по всій території України, початком загальної мобілізації, Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) було засвідчено настання обставин непереборної сили, які з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контраку, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких непереборних обставин.

Зазначене вище означає, що сторони за договором у разі об’єктивної неможливості виконання зобов’язання за ним, спричиненої війною, посилаючись на офіційне засвідчення з боку ТПП України факту настання форс-мажорних обставин, уникають штрафних санкцій за невиконання умов договору, не несуть репутаційних втрат, і можуть застосовувати, прописані у договорах норми, якими сторони визначили взаємний порядок дій у разі форс-мажору.


Крім того, в дію вступають і норми законодавчих актів, на підставі яких скасовується та/або пом’якшується відповідальність за несвоєчасну або невчасну сплату податків, подання звітності, тощо.

😎 Потрібна консультація?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *