Захистили інтереси відповідача, не дали ТОВ “Спектрум Ессетс” отримати виконавчі листи на суму більше 4 000 000 грн!

Номер справи: 2-10231/11

Посилання на судове рішення в реєстрі: 99928692

💼 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” успішно захистило інтереси відповідача, ТОВ “Спектрум Ессетс”, у судовому розгляді цивільної справи № 2-10231/11.

🔒 Суд відмовив ТОВ “Спектрум Ессетс” у поновленні строку для пред’явлення виконавчих листів до виконання та видачі дублікатів виконавчих листів на суму понад 4 000 000 гривень.

🔍 Ухвала суду засвідчує, що стягувачем, ПАТ “Фідобанк”, було пропущено строк для пред’явлення виконавчих листів до виконання, а саме вказаний строк був однорічним. Крім цього, суд встановив, що новий кредитор, ТОВ “Спектрум Ессетс”, не надав достатніх доказів щодо неможливості ПАТ “Фідобанк” звернутися до суду щодо видачі дублікатів виконавчих листів та поновлення строків для пред’явлення виконавчих листів до виконання.

💡 Враховуючи весь матеріал справи та зібрані докази, суд прийшов до висновку, що немає підстав для поновлення строку для пред’явлення виконавчих листів до виконання та видачі дублікатів. Таким чином, рішення суду відповідає принципу правової визначеності та праву на справедливий суд.

#юридична_допомога 💼 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” готове надати професійну допомогу з юридичних питань. Звертайтесь до нас, якщо вам потрібна кваліфікована правова допомога. #адвокати #правник #юриспруденція
#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

Справа № 2-10231/11

Провадження № 6/201/347/2021

УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2021 рокум. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді Наумової О.С., за участю секретаря судового засідання Моренко Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» про поновлення строків пред`явлення виконавчого листа до виконання та видачу дубліката виконавчого листа по цивільній справі № 2-10231/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно», ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2021р. ТОВ «Спектрум Ессетс» звернулося до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із заявою про поновлення строків пред`явлення виконавчого листа до виконання та видачу дубліката виконавчого листа по цивільній справі № 2-10231/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно», ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтуванні заяви представник заявникаадвокат Васюта К.С. (діє на підставі довіреності від 13.05.2021р.) зазначив, що рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2012р. по справі № 2-10231/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно» про стягнення заборгованості за кредитним договором, стягнуто солідарно з відповідачів на користь ПАТ «Фідобанк» суму заборгованості за кредитним договором № 1087 від 05 березня 2008 року в розмірі 4 614 038,92 грн., з яких: 426 480,50 грн. – прострочені нараховані проценти; 247 423,06 грн. – пеня за несвоєчасну сплату кредиту та несвоєчасну сплату процентів; 177 867,03 грн. – борг за простроченою частиною кредиту; 3 762 268,33 грн. – залишок строкової заборгованості за договором; стягнуто солідарно з відповідачів на користь ПАТ «Фідобанк» суму заборгованості за кредитним договором № 1312 від 14 квітня 2008 року в розмірі 2 225 716,79 грн., з яких 143 668,26 грн. – прострочені нараховані проценти; 354 565,40 грн. – пеня за несвоєчасну сплату кредиту та несвоєчасну сплату процентів і комісії; 1 037 610,90 грн. – борг за простроченою частиною кредиту 689 872,23 грн. – залишок строкової заборгованості.

25.09.2020р. між ПАТ «Фідобанк» і ТОВ «Спектрум Ессетс» укладений договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № GL3N218881, згідно з умовами якого ПАТ «Фідобанк» відступив ТОВ «Спектрум Ессетс» права вимоги за відповідними договорами, до яких, зокрема, входять права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № 1087 від 05 березня 2008 року, за кредитним договором № 1312 від 14 квітня 2008 року та укладеними на їх забезпечення із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватним сільськогосподарським підприємством «Заготзерно» договорами поруки, стягнення заборгованості за якими є предметом розгляду даної справи та метою відповідних виконавчих проваджень.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2020р. заміненосторону виконавчого провадження по даній справі на ТОВ «Спектрум Ессетс».

На запит заявника ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) стосовно виконання виконавчих листів, поовідомлено, що виконавчі провадження стосовно боржників завершені у 2016 році без належного виконання рішення суду, відмовлено у наданні підтвердження повідомлення про завершення виконавчих проваджень кредитору і підтвердження направлення виконавчих листів.

Вважав, що у відповідності до ст. 31, ч. 4 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» (редакція що діяла на день прийняття рішення) державний виконавець зобов`язаний був надіслати постанови про повернення виконавчого документа стягувачу не пізніше 3 днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення і дане підтвердження направлення і отримання повинно зберігатися у органах виконавчої служби, а оскільки відсутнє дане підтвердження направлення і отримання то підтверджений факт втрати виконавчих листів з вини органів виконавчої служби.

На підставі вищевикладеного просив визнати причиним пропуск строку для пред`явлення до виконання виконавчих листів, відновити пропущений строк пред`явлення виконавчих листів Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська по справі № 2-10231/2011 і видати дублікати виконавчих листів у цивільній справі № 2-10231/2011 за позовом за позовом ПАТ «Фідобанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Від представникаборжника ОСОБА_2адвокатаЛелеко Ю.О.(діє на підставі договору від 27.08.2021р. і ордеру від 27.08.2021р.)надійшли заперечення на заяву, у яких він вказав, що за змістом ч.ч. 1, 5, 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», ЦПК України у редакції Закону від 03.10.2017р. № 2147-VIII року, дублікат виконавчого листа може видаватись лише у випадках втрати його оригіналу в межах строку пред`явлення його до виконання, який минув. Вважав, що заявник не надав суду належних і допустимих доказів того, що первісний кредитор ПАТ «Фідобанк» цікавився ходом виконавчого провадження і вимагав від виконавчої служби надати виконавчий лист, який не отримував, що доводить факт недобросовісності заявника та зловживання правами.

Доводи заявника про те, що виконавчі листі втрачені з вини виконавчої служби, не надіслані виконавчою службою через відсутність рекомендованих листів з посиланням на ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» є неспроможними, оскільки, як повідомила ДВС, виконавчі листи були повернуті стягувачу ПАТ «Фідобанк», останнє не зверталося до ДВС з 2016 року і не цікавилося стягненням у виконавчому провадженні, не оскаржувало дії ДВС.

Крім того, за змістом договору про відступлення права вимоги від 25.09.2020р. між ПАТ «Фідобанк» і ТОВ «Спектрум Ессетс», «Фідобанк» мав передати новому кредиторувсі документи,які стосуютьсястягнення боргу,в томучислі іщодо виконавчогопровадження,його виконання.В даному випадку надані заявником документищодо відступленняправа вимогиза договоромвід 25.09.2020р.про відступленняправ вимогине містятьв перелікубудь-якихдокументів щодовиконавчого провадження,виконавчих листів,переписки звиконавчою службоюі такеінше.Відповідно, набуваючи право вимоги за борговими зобов`язаннями новий кредитор несе всі ризики неможливості стягнення, які на момент відступлення права вимоги були йому достеменно відомими, а саме відомим був новому кредитору (заявнику) той факт, що перерваний строк па пред`явлення виконавчого документа стягувану сплив більше ніж у три роки, тобто закінчився строк, встановлений Законом України «Про виконавче провадження» для повторного пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Вважав, що поновлення судом строку для повторного пред`явлення виконавчого документа до виконання за таких обставин без обгрунтованої підстави буде протиправним, порушувати принцип правової визначеності та право на справедливий суд (ЕСПЛ, ст. 6 Конвеції про захист прав людини і основоположних свобод).

З врахуванням викладеного, просив відмовити у задоволенні заяви ТОВ «Спектрум Ессетс» про поновлення строку на пред`явлення виконавчих документів та видачу дублікатів.

Від представникаборжника ОСОБА_3адвокатаЗоц А.О.(діє на підставі угоди від 06.09.2021р.)також надійшлизаперечення назаяву,у яких вона не погодилася із доводами заявника про поважність пропущення строку пред`явлення виконавчих документів до стягнення тим, що тільки у 2021 році новому кредиторові стало відомо про те, що виконавча служба не виконала виконавчі документи і не надала підтвердження направлення виконавчих документів стягувачу. Заявником не надано належних і допустимих доказів існування обставин, які об`єктивно перешкоджали йому пред`явити виконавчі документи до виконання у встановлений строк.

Окрім того, зазначила, що строк для пред`явлення виконавчих документів пропущений ще первісним стягувачем ПАТ «Фідобанк». Так, рішення у справі ухвалене 26.11.2012р., виконавчі листи отримано представником позивача 27.03.2013р., про що в матеріалах справи є відповідна розписка.

Заявником до заяви долучено відповіді Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області, зі змісту яких вбачається, що виконавче провадження завершене 28.03.2016р. на підставі п. 10 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення), виконавчі документи направлені до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, надати більш детальну інформацію неможливо, у зв`язку зі знищенням виконавчих проваджень за перебігом терміну зберігання.

Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області надана відповідь про те, що виконавчі провадження завершені 28.11.2017р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. (редакція, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), виконавчі документи можуть бути пред`явлені до виконання в такі строки: інші виконавчі документи -протягом року, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ч. 3 ст. 23 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. (редакція, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), строки пред`явлення виконавчого документу до виконання перериваються у разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв`язку з неможливістю повного або часткового виконання рішення строк пред`явлення виконавчого документа до виконання після перерви встановлюється з дня повернення виконавчого документу стягувану.

З доказів, наданих заявником вбачається, що виконавчі провадження завершено у 2016 році та з моменту повернення виконавчих документів первісному стягувачу строк їх пред`явлення до виконання, відповідно до положень ст.ст. 22, 23 Закону України «Про виконавче провадження» становить один рік, згідно чинного на той час Закону.

Договір відступлення прав вимоги укладено між ПУАТ «Фідобанк» і заявником 25.09.2020р. З 2016 року ПАТ «Фідобанк» не цікавився ходом виконавчих проваджень, на момент відступлення прав вимоги строк для пред`явлення виконавчих документів до виконання сплинув більш ніж на 3 роки, і заявник не надав жодних належних та допустимих доказів того, що строк пред`явлення виконавчого документа до виконання пропущений ПАТ «Фідобанк» з поважних причин.

Заявником також не надано доказів щодо неможливості ПАТ «Фідобанк» звернення до суду із заявою про видачу дублікатів виконавчих листів та із заявою про поновлення строків для пред`явлення виконавчих листів для примусового виконання рішення суду у період з 2016 року по 2020 рік.

Отже, доказів, які б свідчили про добросовісну реалізацію стягувачем своїх процесуальних прав та належне виконання процесуальних обов`язків, зокрема, вчинення усіх можливих та залежних від нього дій, спрямованих на своєчасний контроль за виконанням судового рішення, не надано.

З урахуванням викладеного, просила відмовити ТОВ «Спектрум Ессетс» у задоволенні заяви про поновлення строків пред`явлення виконавчих документів до виконання та видачу їх дублікатів.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про дату та час слухання справи були повідомлені, про що в матеріалах справи є відповідні докази.

Від представника боржника ОСОБА_3адвоката Зоц А.О. 15.09.2021р. надійшла заява, у якій вона просила справу розглядати без її участі, вимоги заяви підтримала.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, розгляд справи відбувається за відсутності сторін та без фіксування процесу технічними засобами.

Суд, перевіривши матеріали справи та зібрані в ній докази, приходить до висновку, що заява підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що заочним рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2012р. по справі № 2-10231/2011 позовну заяву публічного акціонерного товариства «Фідобанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно», ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити в повному обсязі.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ), приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно»(52042, Дніпропетровська область, с. Любимівка, вул. Красна, буд. 86-б, код ЄДРПОУ 31419155) на користь публічного акціонерного товариства «Фідобанк»(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 28, код ЄДРПОУ 14351016) суму заборгованості за кредитним договором № 1087 від 05 березня 2008 року в розмірі 4 614 038,92 грн. (чотири мільйони шістсот чотирнадцять тисяч тридцять вісім гривень 92 коп.), з яких 426 480,50 грн. (чотириста двадцять шість тисяч чотириста вісімдесят гривень 50 коп.)прострочені нараховані проценти; 247 423,06 грн. (двісті сорок сім тисяч чотириста двадцять три 06 коп.)пеня за несвоєчасну сплату кредиту та несвоєчасну сплату процентів; 177 867,03 грн. (сто сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 03 коп.)борг за простроченою частиною кредиту; 3 762 268, 33 грн. (три мільйони сімсот шістдесят дві тисячі двісті шістдесят вісім гривень 33 коп.)залишок строкової заборгованості за договором.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ), приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно»(52042, Дніпропетровська область, с. Любимівка, вул. Красна, буд. 86-б, код ЄДРПОУ 31419155) на користь публічного акціонерного товариства «Фідобанк»(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 28, код ЄДРПОУ 14351016) суму заборгованості за кредитним договором № 1312 від 14 квітня 2008 року в розмірі 2 225 716,79 грн. (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч сімсот шістнадцять гривень 79 коп.), з яких 143 668,26 грн. (сто сорок три тисячі шістсот шістдесят вісім гривень 26 коп.)прострочені нараховані проценти; 354 565,40 грн. (триста п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят п`ять гривень 40 коп.)пеня за несвоєчасну сплату кредиту та несвоєчасну сплату процентів і комісії; 1 037 610,90 грн. (один мільйон тридцять сім тисяч шістсот десят гривень 90 коп.)борг за простроченою частиною кредиту; 689 872,23 грн. (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 23 коп.)залишок строкової заборгованості.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ), приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно»(52042, Дніпропетровська область, с. Любимівка, вул. Красна, буд. 86-б, код ЄДРПОУ 31419155) на користь публічного акціонерного товариства «Фідобанк`судові витрати у справі – 1700 грн. (одна тисяча сімсот гривень) державного мита та 120 грн. (сто двадцять гривень)витрат на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи, а разом1820 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять гривень).

25.09.2020р. між ПАТ «Фідобанк» і ТОВ «Спектрум Ессетс» укладений договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № GL3N218881, на підставі якого ПАТ «Фідобанк» відступило ТОВ «Спектрум Ессетс» права вимоги за відповідними договорами, у т.ч. права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № 1087 від 05 березня 2008 року, за кредитним договором № 1312 від 14 квітня 2008 року та укладеними на їх забезпечення із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватним сільськогосподарським підприємством «Заготзерно» договорами поруки.

27.03.2013р. представником позивача Анохіною отримані 12 оригіналів виконавчих листів, про що в матеріалах основної справи є її підпис.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2020р. замінено сторону виконавчого провадження по даній справі на ТОВ «Спектрум Ессетс».

На запит заявника листом Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 08.01.2021р. № ТОВ-821-02 про те, що на виконанні у відділі в період з 01.08.2013р. по 28.03.2016р. перебували наступні виконавчі провадження:

№ 39136469з примусового виконання виконавчого листа № 2/10231/2011 від 22.01.2013р., виданого Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська про стягнення солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно» на користь Публічного акціонерного товариства «Фідобанк»суми заборгованості за кредитним договором № 1312 від 14 квітня 2008 року в розмірі 2 225 716,79 грн.

№ 39136418з примусового виконання виконавчого листа № 2/10231/2011 від 22.01.2013р., виданого Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська про стягнення солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно» на користь Публічного акціонерного товариства «Фідобанк»суми заборгованості за кредитним договором № 1087 від 05 березня 2008 року в розмірі 4 614 038,92 грн.

Виконавчі провадження №№ 39136469, 39136418 завершені 28.03.2016р. на підставі п. 10 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення), виконавчі документи направлені до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області.

На запит заявника листом Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області від 22.01.2021р. за № 739/20/3.4/2021/2540 повідомлено, що у відділі з 13.06.2016р. перебували виконавчі провадження, у яких боржником є ПрСП «Заготзерно» №№ 51387523, 51387762, 51387222.

28.11.2017р. вищевказані виконавчі провадження завершені державним виконавцем на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Надати більш детальну інформацію про хід виконання вищевказаних виконавчих проваджень не вбачається можливим, у зв`язку із знищенням їх матеріалів у відповідності до вимог Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017 № 1829/5, у зв`язку з закінченням строків зберігання, про що складено відповідний акт від 28.01.2021р.

Повідомлено, що згідно АСВП станом на 22.02.2021р. дані виконавчі документи повторно на виконання до відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) не надходили.

Відповідно до вимоги п. 17.4 Перехідних положень ЦПК України в редакції від 07 січня 2018 року, у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви.

Дублікат – це документ, що видається замість втраченого оригіналу та має силу первісного документу. Оригінал виконавчого листа вважається втраченим, коли його загублено, украдено, знищено або істотно пошкоджено, що унеможливлює його виконання.

Відповідні правові висновки викладені в постановах Верховного Суду від 15 листопада 2018 року у справі № 474/783/17, від 10 жовтня 2018 року у справі №2-504/11.

Суд виходить з того, що дублікат виконавчого документу видається замість втраченого оригіналу,лише за наявності достатніх доказів того, що виконавчий документ дійсно втрачено.

При вирішенні питання про видачу дубліката виконавчого листа, у зв`язку з його втратою, заявник повинен подати докази на підтвердження втрати виконавчого листа, а суд має обов`язково перевірити, чи не було виконано рішення суду на підставі якого його видано та чи не втратило судове рішення законної сили.

Відповідний правовий висновок викладений в постанові Верховного Суду від 22 жовтня 2018 року у справі №2-842/2009.

Як було установлено, 27.03.2013р. представник позивача отримав 12 оригіналів виконавчих листів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р.,який діявдо 05.01.2017р.,тобто намомент видачівиконавчих документів,виконавчі документи можуть бути пред`явлені до виконання в такі строки: інші виконавчі документи -протягом року, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ч. 3 ст. 23 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. строки пред`явлення виконавчого документу до виконання перериваються у разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв`язку з неможливістю повного або часткового виконання рішення строк пред`явлення виконавчого документа до виконання після перерви встановлюється з дня повернення виконавчого документу стягувану.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 нині діючого Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконанняпротягом трьохроків,крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Згідно із ч. 5 ст. 12 нині діючого Закону України «Про виконавче провадження» у разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв`язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред`явлення такого документа до виконання після перериваннявстановлюється з дня його повернення, а в разі повернення виконавчого документа у зв`язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника – з дня закінчення строку дії відповідної заборони.

Згідно зі статтею 127 ЦПК України суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущений з поважних причин.

Суд при вирішенні питання про поновлення строку для пред`явлення до виконання виконавчого документа повинен з`ясувати питаннящодо причин пропуску цього строку та залежно від характеру цих причин зробити висновок про їх поважність чи неповажність, дійти висновку про наявність чи відсутність підстав для поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Поважними можуть бути визнані лише ті причини, що виникли внаслідок обставин, об`єктивно незалежних від волі заінтересованої особи, які безпосередньо унеможливлювали або ускладнювали можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом або судом строк.

Метою статті 433 ЦПК України про поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання є захист інтересів добросовісного стягувана, який пропустив строк з поважних причин.Поважними можна вважати причини, які не залежали від волі стягувача.

Питання про поважність пропуску строків є оціночним. Поважність причин може залежати від таких обставин як поведінка заявника (бездіяльність або незаінтересованість в питаннях звернення судового рішення до виконання), інших осіб, обставин, які безпосередньо унеможливлюють можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом строк, які виникли об`єктивно, так і від чинників, що не пов`язані з людським фактором, що підтверджуються належними і допустимими засобами доказування.

Суд не може безпідставно поновити строк пред`явлення виконавчого листа до виконання, оскільки це порушує гарантоване право на справедливий суд.Вказана правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 23.10.2019р. 166/1472/18 провадження № 61-15444св19).

У пунктах 44 – 47 постановиВеликої ПалатиВерховного Судувід 21.08.2019р.по справі№ 2-836/11(провадженняN14-308цс19)зроблено висновок про те, що . Стягувач, який пропустив строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції (частина шоста статті 12 Закону № 1404-VIII).

У разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено (частина перша статті 433 ЦПК України; близький за змістом припис відображений у частині першій статті 329 ГПК України).

Відповідно до підпункту 17.4 пункту 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України до дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів:у разі втрати виконавчого документа, суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання (аналогічний припис відображений у підпункті 19.4 пункту 1 розділу «Перехідні положення» ГПК України).

Якщо строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання не сплив або суд його поновив, то заява про видачу дубліката цього документа, який втрачений, вважається поданою у межах встановленого для пред`явлення його до виконання строку. Натомість, коли строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання сплив, і суд його не поновив, то за результатами розгляду заяви про видачу дубліката втраченого виконавчого документа суд відмовляє у задоволенні цієї заяви.

Судом встановлено, що первісний кредитор – ПАТ «Фідобанк» звертався до відділу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання виконавчих документів. Отже, оригінали виконавчих листів перебували на примусовому виконанні у виконавчій службі.

У відповідності до п. 5 договору про відступлення права вимоги, укладеного між ПАТ «Фідобанк» і заявникомТОВ «Спектрум Ессест» (а.с. 19 – 21 т. 2 основної справи) первісний кредитор передає новому кредитору всі документи, що підтверджують право вимоги до боржників.

У п. 2 договору про відступлення права вимоги передбачено, що первісний кредитор передає новому кредитору у т.ч. право вимоги і за виконавчими провадженнями.

Згідно із п. 1 договору банк відступив новому кредитору права вимоги, які наведені у додатку 1 до договору .

Разом із тим, додаток 1 до договору про відступлення права вимоги (а.с. 21 т. 2 основної справи) не містить документів виконавчого провадження, виконавчих листів.

За умовами договору новий кредитор несе всі ризики неможливості стягнення, які на момент відступлення права вимоги були йому достеменно відомими.

З установлених судом обставин справи, суд вважає, що заявник не надав суду належних доказів того, що первісний кредитор ПАТ «Фідобанк» цікавився ходом виконавчого провадження і вимагав від виконавчої служби надати виконавчі листи.

Суд не приймає доводи заявника, що виконавчі листі втрачені з вини виконавчої служби, оскільки стягував ПАТ «Фідобанк» з 2016 року не цікавився станом виконавчого провадження.

Окрім того,на данийчас перерванийстрок (одинрікдля виконавчихдокументів,які виданіу періодчинності ЗаконуУкраїни«Про виконавче провадження» від 21.04.1999р., який діяв до 05.01.2017р.) на пред`явлення виконавчого документа стягувачу сплив, отже, закінчився строк, встановлений Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. для повторного пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Поновлення строку для повторного пред`явлення виконавчого документа до виконання за таких обставин без обгрунтованої підстави порушує принцип правової визначеності та право на справедливий суд (ЕСПЛ, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 247, 260, 433, 353 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенізаявиТовариству з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» про поновлення строків пред`явлення виконавчого листа до виконання та видачу дубліката виконавчого листа по цивільній справі № 2-10231/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно», ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договоромвідмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарга протягом п`ятнадцяти днів до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлений20 вересня 2021 року.

Суддя О.С. Наумова

😎 Потрібна консультація?

2 thoughts on “Захистили інтереси відповідача, не дали ТОВ “Спектрум Ессетс” отримати виконавчі листи на суму більше 4 000 000 грн!

  1. ukrainka92 says:

    Дуже задоволена співпрацею з адвокатами Юрконсалт. Їх професійний підхід і ефективна робота допомогли виграти справу у суді. Рішення суду вчасне та справедливе. Рекомендую всім, хто шукає кваліфіковану юридичну допомогу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *