Вищім спецсудом України проведено аналіз судової практики цивільних справ про визнання правочинів недійсними

Вищім спецсудом України проведено аналіз судової практики цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Основні моменти, на які було звернуто увагу: вимоги про тлумачення змісту правочину можуть розглядатися лише в порядку позовного провадження  суд наділений повноваженнями вирішувати вказані вимоги лише за наявності спору, тобто коли сторони мають різне уявлення щодо свого волевиявлення або волевиявлення іншої сторони. […]

Срок действия договора аренды земли начинается после регистрации

Рассмотрев дело № 6-2777цс16, Суд разъяснил, что по смыслу статей 18, 20 Закона «Об аренде земли» (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений — январь 2011 года) заключенный договор аренды земли подлежит государственной регистрации, договор аренды земли вступает в силу после его государственной регистрации. Срок действия договора аренды земли начинается после вступления его в […]